Režim úprav s průvodcem nabízí možnost provádění úprav s průvodcem – rozhraní podobné průvodci určené k dosažení určitých předdefinovaných efektů. Každá úprava s průvodcem má asociovaný obraz. Když pohybujete ukazatelem myši vodorovně nad obrazem, v části vlevo od posuvníku je vidět obraz před použitím efektu. V části vpravo od posuvníku vidíte obraz po aplikaci efektu.

Černobílá úprava s průvodcem

Pomocí úpravy s průvodcem Černobílá můžete z barevných obrazů vytvářet obrazy černobílé. Použitím celé řady přednastavení černobílé můžete vytvořit ostrou černobílou fotografii nebo přidáním efektu rozptýleného světla můžete získat surreální, zasněné výsledky.

 1. Otevřete fotografii v režimu Průvodce a zvolte možnost Černá a bílá.

  bandw_original
  Původní obraz

 2. Vyberte přednastavení, se kterým chcete pracovat na vybrané fotografii.

  Poznámka:

  Pokud se vám nelíbí efekt tohoto přednastavení, vyberte jiné přednastavení. V tomto kroku aplikace Photoshop Elements nepoužívá jedno přednastavení přes druhé. Při každém vybrání předvolby se obnoví původní stav vybrané fotografie a teprve poté se použije předvolba.

  bandw_step1
  Použití předvolby na fotografii

 3. (Volitelné) Pokud má fotografie ústřední motiv nebo chcete-li zvýraznit určitý aspekt fotografie, můžete použít rozptýlené světlo. Kliknutím na tlačítko Rozptýlené světlo použijete na fotografii minimální množství světla. Postup změny efektu rozptýleného světla na určité části fotografie:

  1. Klikněte na tlačítko Přidat (použít rozptýlené světlo) nebo Odebrat (odebrat efekt).
  2. Vyberte velikost štětce, kterou chcete použít k provedení akce.
  3. Posunutím ovládacího prvku Krytí vyberte, jak tvrdé či měkké má světlo být.
  4. Začněte kreslit po jednotlivých částech fotografie.
  bandw_step2
  Použití volitelného rozptýleného světla

 4. (Volitelně) Chcete-li zvýšit kontrast mezi zvýrazněnými oblastmi a dalšími částmi fotografie, klikněte na tlačítko Zvýšit kontrast.

  Poznámka:

  Chcete-li kontrast dále zvyšovat, klikněte opakovaně na tlačítko Zvýšit kontrast.

  bandw_step3
  Zvýšením kontrastu zvýšíte dramatičnost efektu

 5. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Vložení barvy do černobílé, úprava s průvodcem

Pomocí úpravy s průvodcem Vložení barvy do černobílé můžete v obrazu zvýraznit jednu určitou barvu a snížit sytost ostatních barev. Můžete použít výchozí barvu (červenou, žlutou, modrou nebo zelenou) nebo můžete použít volby určené ke zpřesnění efektu.

 1. Otevřete fotografii v režimu Průvodce a zvolte možnost Černobílá pop-artová barva.

  bandwcolorpop_original
  Původní snímek

 2. Vyberte barvu, kterou chcete ve snímku zachovat. Pokud si všimnete více tónů barvy na tomto obrazu, klikněte na možnost Vyberte vlastní barvu, a poté výběrem barvy klikněte na vzorek ve fotografii.

  bandwcolorpop_step1
  Izolování odstínu modré na džínsech

  Po dokončení tohoto kroku budou oblasti fotografie se stejnou barvou, jakou jste vybrali, vypadat sytě. Zbytek fotografie začíná připomínat černobílou fotografii.

 3. Chcete-li použít méně či více tónů vybrané barvy, přesuňte posuvník Neurčitost vlevo či vpravo.

  bandwcolorpop_step2
  Pomocí posuvníku Neurčitost vyberte ve snímku více tónů a odstínů modré

 4. (Volitelně) Klikněte na Efekt zpřesnění a zesilte, nebo zeslabte efekt Černobílá pop-artová barva u částí fotografie. Pomocí posuvníku velikosti můžete měnit velikost stopy a pomocí posuvníku krytí můžete určit sílu výsledného efektu.

  bandwcolorpop_step3
  Pomocí tlačítka Zpřesnit efekt si můžete zobrazit volby pro zobrazení částí obrazu v původní barvě. V tomto případě byla kola obnovena pomocí tlačítka Přidat a nastavením krytí na 100%.

 5. Kliknutím na tlačítko Zvýšit sytost zajistíte vyniknutí vybrané barvy. Objekty v této barvě tak na relativně ploché černobílé fotografii vyniknou.

  bandwcolorpop_step4deeper
  Kliknutím na tlačítko Zvýšit sytost zajistíte vyniknutí vybrané barvy

 6. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Výběr černobílé, úprava s průvodcem

Pomocí úpravy s průvodcem Výběr černobílé můžete snížit sytost barev ve vybraných částech fotografie. Když snížíte sytost části fotografie, dojde k automatickému zvýraznění ostatních oblastí. Po provedení výběru můžete výběr zpřesnit.

 1. Otevřete fotografii v režimu Průvodce a zvolte možnost Černobílý výběr.

  bandwselection_original
  Původní obraz

 2. Klikněte na štětec pro výběr černobílé. Z dostupných voleb vyberte, jestli chcete přičíst nebo odečíst oblasti, které chcete převést na černobílé. Pomocí posuvníku Velikost stopy můžete určit, jak velká plocha bude ovlivněna při provádění tahů po fotografii.

  Poznámka:

  Pokud používáte tento efekt na objekt s mnoha jemnými okraji (například na vlasy), můžete provedený výběr zpřesnit kliknutím na možnost Zpřesnit okraje.

  bandwselection_step1
  Vyberte část, kterou chcete převést na černobílou.

 3. Chcete-li přidat či vymazat černobílý efekt ve vybraných částech fotografie, klikněte na štětec pro černobílý detail, vyberte akci a velikost stopy a poté začněte kreslit na efekt.

   

  bandwselection_step2
  Zpřesněte výběr, aby nedošlo k převedení na černobílé těch oblastí, které chcete zachovat.

 4. Chcete-li vyvolat přesně opačný efekt, klikněte na tlačítko Převrátit efekt.

  bandwselection_step3
  Prohlédněte si stejnou fotografii s převráceným efektem

 5. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Úprava vysokého klíče s průvodcem

Přidejte do fotografií éterický, zasněný efekt, díky kterému budou vytvářet optimistický a pozitivní pocit.

high_key
Obrázek před použitím efektu vysoký klíč (vlevo) a po jeho použití

 1. Otevřete fotografii a na kartě Úpravy s průvodcem > Černá a bílá klikněte na volbu Vysoký klíč.

  Poznámka:

  Obrazy, které byly pořízeny ve výrazném světle nebo jsou přeexponované, budou po aplikování efektu vysokého klíče vypadat vybělené. Lepších výsledků dosáhnete s tmavšími obrazy.

 2. Klepněte na možnost Barevný nebo černobílý a vyberte, jestli chcete pracovat s barevným nebo černobílým efektem vysokého klíče.

  Dojde k přidání efektu vysokého klíče.

 3. Pomocí tlačítka Přidat rozptýlené záření můžete zdůraznit efekt vysokého klíče přidáním záře do jasnějších částí obrazu. Opakovaným klepnutím na toto tlačítko můžete přidávat rozptýlené záření do různých částí obrazu.

 4. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Úprava kresby čáry s průvodcem

Další informace o funkcích používaných v těchto úpravách s průvodcem. Viz Přesný převod na černobílou, O nastavení úrovní, Přidání šumu a Nastavení sytosti a odstínu.

Úprava nízkého klíče s průvodcem

Pomocí efektu nízkého klíče můžete zdůraznit stíny, zvýraznit okraje a přidat do fotografií dramatický nádech.

low_key
Obrázek před použitím efektu nízký klíč (vlevo) a po jeho použití

 1. Otevřete fotografii a na kartě Úpravy s průvodcem > Černá a bílá klikněte na volbu Nízký klíč.

 2. Klepněte na možnost Barevný nebo Černobílý a vyberte, jestli chcete pracovat s barevným nebo černobílým efektem nízkého klíče.

  Dojde k přidání efektu nízkého klíče. Tmavší barvy budou ještě tmavší a světlejší objekty budou vypadat mírně přeexponované. Kontrast je vysoký.

 3. Pomocí nástrojů Štětec pozadí a Zmenšit efekt vytvořte přesně ten efekt, který chcete aplikovat na fotografii.

 4. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Poznámka:

Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, nevynechejte žádný krok a neprovádějte uvedené kroky v náhodném pořadí.