Příručka uživatele Zrušit

Režim úprav s průvodcem – Černobílé úpravy

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Tools
  4. Panels and bins
  5. Open files
  6. Rulers, grids, and guides
  7. Enhanced Quick Mode
  8. File information
  9. Presets and libraries
  10. Multitouch support
  11. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  12. Undo, redo, and cancel actions
  13. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 7. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 8. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 9. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 10. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
 11. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 12. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Režim úprav s průvodcem nabízí možnost provádění úprav s průvodcem – rozhraní podobné průvodci určené k dosažení určitých předdefinovaných efektů. Každá úprava s průvodcem má asociovaný obraz. Když pohybujete ukazatelem myši vodorovně nad obrazem, v části vlevo od posuvníku je vidět obraz před použitím efektu. V části vpravo od posuvníku vidíte obraz po aplikaci efektu.

Černobílá úprava s průvodcem

Pomocí úpravy s průvodcem Černobílá můžete z barevných obrazů vytvářet obrazy černobílé. Použitím celé řady přednastavení černobílé můžete vytvořit ostrou černobílou fotografii nebo přidáním efektu rozptýleného světla můžete získat surreální, zasněné výsledky.

 1. Otevřete fotografii v režimu Průvodce a zvolte možnost Černá a bílá.

  Původní obraz

 2. Vyberte přednastavení, se kterým chcete pracovat na vybrané fotografii.

  Poznámka:

  Pokud se vám nelíbí efekt tohoto přednastavení, vyberte jiné přednastavení. V tomto kroku aplikace Photoshop Elements nepoužívá jedno přednastavení přes druhé. Při každém vybrání předvolby se obnoví původní stav vybrané fotografie a teprve poté se použije předvolba.

  Použití předvolby na fotografii

 3. (Volitelné) Pokud má fotografie ústřední motiv nebo chcete-li zvýraznit určitý aspekt fotografie, můžete použít rozptýlené světlo. Kliknutím na tlačítko Rozptýlené světlo použijete na fotografii minimální množství světla. Postup změny efektu rozptýleného světla na určité části fotografie:

  1. Klikněte na tlačítko Přidat (použít rozptýlené světlo) nebo Odebrat (odebrat efekt).
  2. Vyberte velikost štětce, kterou chcete použít k provedení akce.
  3. Posunutím ovládacího prvku Krytí vyberte, jak tvrdé či měkké má světlo být.
  4. Začněte kreslit po jednotlivých částech fotografie.
  Použití volitelného rozptýleného světla

 4. (Volitelně) Chcete-li zvýšit kontrast mezi zvýrazněnými oblastmi a dalšími částmi fotografie, klikněte na tlačítko Zvýšit kontrast.

  Poznámka:

  Chcete-li kontrast dále zvyšovat, klikněte opakovaně na tlačítko Zvýšit kontrast.

  Zvýšením kontrastu zvýšíte dramatičnost efektu

 5. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Vložení barvy do černobílé, úprava s průvodcem

Pomocí úpravy s průvodcem Vložení barvy do černobílé můžete v obrazu zvýraznit jednu určitou barvu a snížit sytost ostatních barev. Můžete použít výchozí barvu (červenou, žlutou, modrou nebo zelenou) nebo můžete použít volby určené ke zpřesnění efektu.

 1. Otevřete fotografii v režimu Průvodce a zvolte možnost Černobílá pop-artová barva.

  Původní snímek

 2. Vyberte barvu, kterou chcete ve snímku zachovat. Pokud si všimnete více tónů barvy na tomto obrazu, klikněte na možnost Vyberte vlastní barvu, a poté výběrem barvy klikněte na vzorek ve fotografii.

  Izolování odstínu modré na džínsech

  Po dokončení tohoto kroku budou oblasti fotografie se stejnou barvou, jakou jste vybrali, vypadat sytě. Zbytek fotografie začíná připomínat černobílou fotografii.

 3. Chcete-li použít méně či více tónů vybrané barvy, přesuňte posuvník Neurčitost vlevo či vpravo.

  Pomocí posuvníku Neurčitost vyberte ve snímku více tónů a odstínů modré

 4. (Volitelně) Klikněte na Efekt zpřesnění a zesilte, nebo zeslabte efekt Černobílá pop-artová barva u částí fotografie. Pomocí posuvníku velikosti můžete měnit velikost stopy a pomocí posuvníku krytí můžete určit sílu výsledného efektu.

  Pomocí tlačítka Zpřesnit efekt si můžete zobrazit volby pro zobrazení částí obrazu v původní barvě. V tomto případě byla kola obnovena pomocí tlačítka Přidat a nastavením krytí na 100%.

 5. Kliknutím na tlačítko Zvýšit sytost zajistíte vyniknutí vybrané barvy. Objekty v této barvě tak na relativně ploché černobílé fotografii vyniknou.

  Kliknutím na tlačítko Zvýšit sytost zajistíte vyniknutí vybrané barvy

 6. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Výběr černobílé, úprava s průvodcem

Pomocí úpravy s průvodcem Výběr černobílé můžete snížit sytost barev ve vybraných částech fotografie. Když snížíte sytost části fotografie, dojde k automatickému zvýraznění ostatních oblastí. Po provedení výběru můžete výběr zpřesnit.

 1. Otevřete fotografii v režimu Průvodce a zvolte možnost Černobílý výběr.

  Původní obraz

 2. Klikněte na štětec pro výběr černobílé. Z dostupných voleb vyberte, jestli chcete přičíst nebo odečíst oblasti, které chcete převést na černobílé. Pomocí posuvníku Velikost stopy můžete určit, jak velká plocha bude ovlivněna při provádění tahů po fotografii.

  Poznámka:

  Pokud používáte tento efekt na objekt s mnoha jemnými okraji (například na vlasy), můžete provedený výběr zpřesnit kliknutím na možnost Zpřesnit okraje.

  Vyberte část, kterou chcete převést na černobílou.

 3. Chcete-li přidat či vymazat černobílý efekt ve vybraných částech fotografie, klikněte na štětec pro černobílý detail, vyberte akci a velikost stopy a poté začněte kreslit na efekt.

   

  Zpřesněte výběr, aby nedošlo k převedení na černobílé těch oblastí, které chcete zachovat.

 4. Chcete-li vyvolat přesně opačný efekt, klikněte na tlačítko Převrátit efekt.

  Prohlédněte si stejnou fotografii s převráceným efektem

 5. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Úprava vysokého klíče s průvodcem

Přidejte do fotografií éterický, zasněný efekt, díky kterému budou vytvářet optimistický a pozitivní pocit.

Obrázek před použitím efektu vysoký klíč (vlevo) a po jeho použití

 1. Otevřete fotografii a na kartě Úpravy s průvodcem > Černá a bílá klikněte na volbu Vysoký klíč.

  Poznámka:

  Obrazy, které byly pořízeny ve výrazném světle nebo jsou přeexponované, budou po aplikování efektu vysokého klíče vypadat vybělené. Lepších výsledků dosáhnete s tmavšími obrazy.

 2. Klepněte na možnost Barevný nebo černobílý a vyberte, jestli chcete pracovat s barevným nebo černobílým efektem vysokého klíče.

  Dojde k přidání efektu vysokého klíče.

 3. Pomocí tlačítka Přidat rozptýlené záření můžete zdůraznit efekt vysokého klíče přidáním záře do jasnějších částí obrazu. Opakovaným klepnutím na toto tlačítko můžete přidávat rozptýlené záření do různých částí obrazu.

 4. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Úprava kresby čáry s průvodcem

Další informace o funkcích používaných v těchto úpravách s průvodcem. Viz Přesný převod na černobílou, O nastavení úrovní, Přidání šumu a Nastavení sytosti a odstínu.

Úprava nízkého klíče s průvodcem

Pomocí efektu nízkého klíče můžete zdůraznit stíny, zvýraznit okraje a přidat do fotografií dramatický nádech.

Obrázek před použitím efektu nízký klíč (vlevo) a po jeho použití

 1. Otevřete fotografii a na kartě Úpravy s průvodcem > Černá a bílá klikněte na volbu Nízký klíč.

 2. Klepněte na možnost Barevný nebo Černobílý a vyberte, jestli chcete pracovat s barevným nebo černobílým efektem nízkého klíče.

  Dojde k přidání efektu nízkého klíče. Tmavší barvy budou ještě tmavší a světlejší objekty budou vypadat mírně přeexponované. Kontrast je vysoký.

 3. Pomocí nástrojů Štětec pozadí a Zmenšit efekt vytvořte přesně ten efekt, který chcete aplikovat na fotografii.

 4. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.
Poznámka:

Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, nevynechejte žádný krok a neprovádějte uvedené kroky v náhodném pořadí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.