Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření panoramatického obrazu

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Tools
  4. Panels and bins
  5. Open files
  6. Rulers, grids, and guides
  7. Enhanced Quick Mode
  8. File information
  9. Presets and libraries
  10. Multitouch support
  11. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  12. Undo, redo, and cancel actions
  13. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 7. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 8. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 9. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 10. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
 11. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 12. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Video | Vytváření panoramatických obrazů

Corey Barker

Vytvoření sloučení fotografií panoramatu

Příkaz Sloučení fotografií panoramatu zkombinuje několik fotografií do jednoho souvislého obrazu. Můžete například vyfotografovat pět snímků siluety města, které se částečně překrývají, a spojit je do panoramatu. Příkaz Sloučení fotografií panoramatu dokáže fotografie skládat vodorovně i svisle.

Při nastavení kompozice sloučení fotografií panoramatu určíte soubory, které chcete sloučit (takzvané zdrojové soubory), a Photoshop Elements je pak automaticky složí do jednoho panoramatu. I po dokončení panoramatu můžete v případě potřeby měnit umístění jednotlivých fotografií.

Zdrojové fotografie hrají v panoramatických kompozicích velkou roli. Abyste se vyhnuli případným problémům, dodržujte při fotografování snímků určených pro zpracování příkazem Sloučení fotografií panoramatu následující zásady:

Vytvoření sloučení fotografií panoramatu

Jednotlivé obrazy dostatečně překrývejte

Obrazy by se měly překrývat přibližně o 15 % až 40 %. Pokud je překrytí menší, může se stát, že příkaz Sloučení fotografií panoramatu nebude moci panorama automaticky sestavit. Pokud se obrazy překrývají o více než 50 %, práce s nimi může být obtížná a prolnutí nemusí být tak účinné.

Používejte konzistentní ohniskovou vzdálenost

Při pořizování fotografií se vyhněte používání funkce fotoaparátu přiblížení.

Držte fotoaparát rovně

Přestože příkaz Sloučení fotografií panoramatu dokáže zpracovat snímky, které jsou navzájem mírně natočené, sklon přesahující několik stupňů může mít za následek chyby při automatickém sestavování panoramatického obrazu. Použití stativu s otočnou hlavou vám pomůže zachovat stejnou rovinu pohledu fotoaparátu.

Tip: Při fotografování panoramatické scény z vyvýšeného místa se lidé obvykle snaží mít obzor v hledáčku vždy vodorovně. Tím ale ve skutečnosti dochází ke znatelnému vzájemnému natočení mezi jednotlivými obrazy. Při pořizování fotografií v takové situaci zkuste použít stativ, aby byl fotoaparát stále ve stejné rovině.

Zůstaňte na stejném místě

Při pořizování série fotografií se snažte neměnit svou polohu, aby byly všechny snímky ze stejného stanoviště. K zachování stejného stanoviště je vhodné používat optický hledáček a držet fotoaparát blízko u oka. Další možností je použít pro zachování stejné polohy fotoaparátu stativ.

Nepoužívejte zkreslující objektivy

Objektivy, které výrazně zkreslují obraz (například objektivy typu rybí oko), mohou mít negativní vliv na sloučení fotografií panoramatu.

Zachovejte stejnou expozici

Zabraňte tomu, aby se u některých snímků použil blesk a u jiných ne. Zdokonalená funkce prolnutí používaná při sloučení fotografií panoramatu sice usnadňuje vyrovnání nestejných hodnot expozice, ale při extrémních rozdílech je spojení snímků obtížné. Některé digitální fotoaparáty mění nastavení expozice při fotografování automaticky, takže možná bude nutné zkontrolovat nastavení fotoaparátu, abyste měli jistotu, že všechny snímky mají stejnou expozici.

Vytvoření kompozice sloučení fotografií panoramatu

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Na pracovní ploše úprav v režimu plných úprav klepněte na položku Soubor > Nový > Sloučení fotografií panoramatu.
  • Na pracovní ploše Elements Organizer klepněte na položky Soubor > Nový > Sloučení fotografií panoramatu.
 2. V dialogovém okně Sloučení fotografií vyberte volbu z rozbalovací nabídky Použít:

  Soubory

  Slouží k vytvoření kompozice sloučení fotografií s použitím jednotlivých souborů obrazů.

  Složky

  K vytvoření kompozice použije všechny obrazy uložené v určité složce. V dialogovém okně se objeví všechny soubory ze složky.

  Můžete také klepnout na položku Přidat otevřené soubory a použít obrazy, které jsou otevřené na pracovní ploše úprav.

 3. Jedním z následujících postupů vyberte fotografie, které chcete použít:
  • Chcete-li použít obrazy, které jsou otevřené na pracovní ploše úprav, klepněte na položku Přidat otevřené soubory.
  • Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte ke zdrojovým souborům nebo ke složce.
  Poznámka:

  Další soubory můžete přidat tak, že znovu klepnete na tlačítko Procházet a vyhledáte zdrojové soubory. Soubor můžete ze seznamu Zdrojové soubory kdykoli odstranit tím, že ho vyberete a klepnete na tlačítko Odstranit.

 4. Vyberte volbu rozvržení:

  Automaticky

  Analyzuje zdrojové obrazy a použije rozvržení Perspektiva nebo Cylindricky podle toho, které vytvoří lepší sloučení fotografií.

  Perspektiva

  Vytvoří konzistentní kompozici nastavením jednoho ze zdrojových obrazů (standardně prostředního obrazu) jako referenčního obrazu. Ostatní obrazy jsou pak transformovány (změnou polohy, natažením nebo zkosením podle potřeby) tak, aby se přizpůsobila vrstva s překrývajícím se obsahem.

  Cylindricky

  Redukuje „motýlkovou“ deformaci, ke které může dojít v rozvržení Perspektiva, zobrazením jednotlivých obrazů jako na rozvinutém válci. Překrývající se obsah bude i nadále přizpůsoben. Referenční obraz se umístí uprostřed. Tato možnost nejlépe vyhovuje tvorbě širokých panoramatických obrazů.

  Sféricky

  Zarovná a transformuje obrazy tak, jako by byly určeny pro mapování vnitřku koule. Pokud jste pořídili sadu obrazů pokrývajících 360 stupňů, použijte tuto volbu pro 360 stupňové panoramata. Pomocí volby Sféricky můžete vytvořit hezká panoramata také s jinými sadami souborů.

  Koláž

  Zarovná vrstvy, sjednotí překrývající se obsah a transformuje (natočení nebo změna velikosti) některou ze zdrojových vrstev.

  Změnit polohu

  Slouží k zarovnání vrstev a přizpůsobení překrývajícího se obsahu, ale netransformuje (natažením nebo zkosením) žádný ze zdrojových obrazů.

  (pouze Photoshop Elements 10 a 11) Interaktivní rozvržení

  Pomocí této volby otevřete zdrojové obrazy v dialogovém okně a můžete je umístit ručně.

 5. (Volitelné) Vyberte některou z následujících voleb:

  Prolnout obrazy

  Najde optimální hranice mezi obrazy a vytvoří spoje na základě těchto hranic a tak, aby odpovídala barva obrazů. Je-li volba Prolnout obrazy vypnuta, provede se jednoduché obdélníkové prolnutí. To může být vhodnější, pokud chcete retušovat masky prolnutí ručně.

  Odstranění vinětování

  Odstraní vinětování a provede kompenzaci expozice v obrazech, které mají tmavší hrany, což je způsobeno vadou čočky nebo nesprávným zacloněním objektivu.

  Korekce geometrické deformace

  Kompenzuje zkreslení soudkovité, poduškové nebo rybí oko.

 6. Klepnutím na OK vygenerujete panorama jako nový soubor.

  Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete vyplnit okraje panoramatu, které zůstaly průhledné. Klepnete-li na tlačítko Ano, Photoshop Elements vyplní okraje pomocí retušování podle obsahu.

Interaktivní vytváření panoramatu ze sloučených fotografií (pouze Photoshop Elements 10 a 11)

Pomocí automatických voleb v dialogovém okně Sloučení fotografií lze vytvořit poměrně kvalitní panoramata. Pokud pomocí těchto voleb nedosáhnete požadovaných výsledků, vyberte volbu Interaktivní rozvržení. Dialogové okno Sloučení fotografií pro interaktivní rozvržení umožňuje ruční změnu uspořádání zdrojových obrazů.

 1. Výběrem volby Interaktivní rozvržení v hlavním dialogovém okně Sloučení fotografií otevřete interaktivní dialogové okno Sloučení fotografií.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Výběrem voleb Pouze změnit polohu a Přitahovat na obraz zachováte zarovnání překrývajících se oblastí obrazu. Aplikace Photoshop Elements vyrovná rozdíly expozice mezi zdrojovými obrazy pomocí prolnutí.
  • Vyberte volbu Perspektiva a aplikace Photoshop Elements vybere jeden ze zdrojových obrazů k získání úběžného bodu. Také roztáhne nebo zkosí obrazy, a tím vytvoří efekt přetočení dokola. Použijte nástroj úběžný bod ke změně úběžného bodu a změně orientace perspektivy.
 3. Přetáhněte obrazy do pracovní oblasti a ručně je uspořádejte.
 4. Po uspořádání kompozice klepněte na tlačítko OK a vygenerujte panorama jako nový soubor. V aplikaci Photoshop Elements se otevře příslušná kompozice.

Dialogové okno Sloučení fotografií pro interaktivní rozvržení

Dialogové okno Sloučení fotografií obsahuje nástroje pro manipulaci s kompozicí, světelný box určený pro nepoužité zdrojové obrazy, pracovní oblast pro sestavení kompozice a volby zobrazení a úprav kompozice. Také můžete zvětšit a zmenšit zobrazení, aby bylo lépe vidět zarovnání každého souboru.

Dialogové okno Sloučení fotografií pro interaktivní rozvržení.

A. Světelný box B. Nástroje C. Pracovní oblast D. Vybraný obraz E. Stavový řádek 

 • Chcete-li procházet, vyberte nástroj přesun zobrazení a táhněte uvnitř pracovní oblasti. Nebo přetáhněte oblast zobrazení (červené pole) nebo posuvník navigátoru.
 • Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, klikněte na ikonu Zvětšit zobrazení a Zmenšit zobrazení nebo použijte nástroj lupa . Chcete-li pomocí nástroje lupa zmenšit zobrazení, podržte klávesu Alt.
 • Chcete-li obrazy otočit, vyberte nástroj výběr obrazu , klikněte na obraz, který chcete otočit, vyberte nástroj otočit a pak kruhovým pohybem táhněte okolo obrazu.
 • Chcete-li změnit uspořádání obrazů ve světelném boxu, vyberte nástroj výběr obrazu a přetáhněte obraz ve světelném boxu.
 • Chcete-li přidat obraz do kompozice, vyberte nástroj výběr obrazu a pak přetáhněte obraz ze světelného boxu do pracovní oblasti.
 • Chcete-li odstranit obraz z kompozice, vyberte nástroj výběr obrazu a pak přetáhněte obraz z pracovní oblasti do světelného boxu.
Poznámka:

Zkontrolujte, že je vybraná volba Přitahovat na obraz, aby se vzájemně překrývající obrazy automaticky umístily správně přes sebe, když se zjistí, že mají shodné části.

Změna úběžného bodu v panoramatu ze sloučených fotografií

Nástroj úběžný bod umožňuje vybrat obraz, ve kterém je úběžný bod, čímž se změní perspektiva kompozice sloučení fotografií panoramatu.

 1. V oblasti Nastavení dialogového okna Sloučení fotografií vyberte Perspektiva. Prostřední obraz je standardně obraz s úběžným bodem (pokud je vybrán, má modrý okraj).
 2. Vyberte nástroj úběžný bod a klikněte na obraz v pracovní oblasti, abyste do něj umístili úběžný bod. V kompozici může být pouze jeden obraz s úběžným bodem.
  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit okraje výběru fotografie, podržte při přesouvání ukazatele přes obraz klávesu Alt.

 3. V případě potřeby nástrojem výběr obrazu nastavte polohu neúběžných bodů obrazů. Když je vybrán obraz s neúběžným bodem, má červený okraj.

  Pokud na kompozici aplikujete korekci perspektivy, obrazy s neúběžným bodem budou svázány s obrazem s úběžným bodem. Tuto vazbu můžete zrušit klepnutím na tlačítko Pouze změnit polohu, oddělením obrazů v pracovní oblasti nebo přetažením obrazu s úběžným bodem zpět do světelného boxu. Po zrušení vazby se obnoví původní tvary obrazů.

  Korekce perspektivy funguje pouze do zorného úhlu přibližně 120°. Pokud je zorný úhel kompozice větší, odznačte volbu Perspektiva.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.