Uw eerste film maken

Nu u uw media hebt geïmporteerd en georganiseerd, bent u klaar om enkele snelle bewerkingen uit te voeren. De Adobe Premiere Elements-werkruimte is een eenvoudig te gebruiken interface voor liefhebbers van video.

Video-editor-werkruimte

Er zijn drie weergaven in de werkruimte van Adobe Premiere Elements, waarmee u over verschillende niveaus van bewerkingsmogelijkheden beschikt. Begin met Snel en Met instructies. Wanneer u meer ervaring hebt opgedaan, gaat u aan de slag met de krachtige gereedschappen in de weergave Professioneel.

In de Snelle weergave kunt u de meest voorkomende bewerkingstaken uitvoeren. Gebruik deze modus om titels, effecten, overgangen, achtergrondmuziek en afbeeldingen aan uw clips toe te voegen.

Snelle weergave

De weergave Met instructies biedt een set met ingebouwde bewerkingen met instructies die u door een reeks stappen begeleiden waardoor u gemakkelijker een specifieke bewerkingstaak kunt uitvoeren. Met deze begeleide aanpak ontdekt u Adobe Premiere Elements beetje bij beetje en leert u uw videoclips wijzigen in professioneel bewerkte films. Ga voor meer informatie naar Modus met instructies.

Weergave Met instructies

In de Professionele weergave kunt u uw video's bewerken en verbeteren met de volledige set krachtige gereedschappen van Premiere Elements. Deze weergave bevat meer opties voor effecten, overgangen en gereedschappen in vergelijking met de Snelle weergave. Ook kunt u in deze weergave geavanceerde audio- en videobewerkingen uitvoeren.

Professionele weergave

Videoaanpassingen maken

Met Adobe Premiere Elements kunt u de inherente eigenschappen van uw clip, zoals kleur en belichting, wijzigen. U kunt de kwaliteit van uw videobeelden ook verbeteren door het gereedschap Smart Fix in de snelle weergave te gebruiken.

Om het deelvenster Aanpassingen weer te geven, selecteert u de clip in de tijdlijn en klikt u op Aanpassen aan de rechterkant van de werkruimte.

Effecten toepassen op een clip

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de snelle weergave.

 2. Klik op het besturingselement Effecten op de actiebalk.

 3. Sleep in het deelvenster Effecten een effect (bijvoorbeeld het effect Zon) naar de clip om het effect toe te passen.

  Het effect Zon geselecteerd

 4. (Optioneel) Gebruik de opties in het deelvenster Toegepaste effecten om het effect dat u hebt toegepast, aan te passen.

  Deelvenster Toegepaste effecten

Bewegingtitels toevoegen

U kunt aangepaste titels en afbeeldingen met Adobe Premiere Elements ontwerpen. Titels vervullende verschillende functies, van het identificeren van personen en plaatsen in uw film tot het maken van een echte aftiteling. U kunt uw eigen titeltekst voor uw clip maken of een Titelsjabloon gebruiken.

De bewegingtitels kunnen meteen worden gebruikt en aangepast. Ze zijn vooraf geladen met geanimeerde afbeeldingen, gestileerde tekst en achtergrondstijlen.

 1. Sleep in de tijdlijn van de snelle weergave de huidige-tijdindicator naar de clip waaraan u een titel wilt toevoegen.

 2. Klik op de Titels en tekst in de actiebalk.

 3. Selecteer in het deelvenster Titels en tekst een categorie naar keuze uit Bewegingtitels, kies een thema en vervolgens een sjabloon.

  Deelvenster Titels en tekst

 4. Sleep de geselecteerde sjabloon naar de tijdlijn.

 5. Gebruik indien nodig het deelvenster Aanpassen om de eigenschappen van de titel aan te passen.

Filmclips onderbrengen

De snelste manier om uw filmclips samen te stellen is met gebruik van de tijdlijn in de snelle weergave. De tijdlijn in de snelle weergave biedt een vereenvoudigde interface waarin u uw clips snel kunt bewerken.

Als u de filmclips wilt samenstellen:

 1. Klik in Video-editor op Media toevoegen en selecteer Elements Organizer.

 2. Sleep de clips die u in uw film wilt gebruiken naar de tijdlijn.

 3. Hiermee wijzigt u de volgorde van uw clips zoals vereist door ze te verslepen naar waar ze op de tijdlijn moeten zijn.

 4. Klik op de knop Afspelen om de samengestelde film weer te geven.

De tijdlijn van de Snelle weergave

Filmclips bewerken

Adobe Premiere Elements beschikt over videobewerkingsgereedschappen die voldoen aan vele behoeften. U kunt lange clips splitsen om ze beter te beheren en u kunt een voorvertoning van clips bekijken of clips bijsnijden om alleen de mooiste herinneringen te houden. U kunt ook eigenschappen voor clips configureren, zoals snelheid, richting en duur.

Een clip splitsen

Wanneer u lange clips hebt, kunt u ze in kleinere clips splitsen. De kleinere clips zijn eenvoudiger te beheren en te bewerken.

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de snelle weergave.

 2. Sleep de huidige-tijdindicator naar het punt waar u de clip wilt splitsen.

 3. Klik op het pictogram Schaar om de clip in twee gedeelten te splitsen.

  Een clip splitsen met het pictogram Schaar

 4. Selecteer het gedeelte dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Een clip bijsnijden

Het bijsnijden helpt u om een filmclip op een gewenste duur te houden. U kunt ook de niet zo perfecte momenten aan het begin of het einde van een clip verwijderen.

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de snelle weergave.

 2. Sleep de verticale randen naar links of naar rechts om de clip te verkorten.

Een overgang toevoegen

Met overgangen kunt u visuele continuïteit tussen opeenvolgende clips toevoegen en vloeiende overgangen maken tussen momenten in uw film. 

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de snelle weergave.

 2. Klik op Overgangen op de actiebalk.

 3. Sleep in het deelvenster Overgangen een overgang (bijvoorbeeld de overgang Gekruist verspreiden) tussen twee clips voor een vlotte overgang van het ene moment naar het andere met visuele continuïteit.

  Een overgang selecteren

 4. (Optioneel) Wijzig de eigenschappen van de overgang in het dialoogvenster Overgangsaanpassingen.

  Overgangseigenschappen wijzigen

 5. Klik op Gereed.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account