Rozszerzenia Bridge i Bridge CC 2015 ulegają awarii podczas przeglądania folderów i multimediów w konfiguracji z dwoma monitorami

W systemie Mac OS X (w wersjach 10.11.0, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3 i 10.11.6) występuje powtarzająca się awaria programów Adobe Bridge i Bridge CC 2015 podczas przeglądania folderów i plików multimedialnych. 

Ten błąd występuje tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

  • Używasz programu Bridge lub Bridge CC 2015 w jednej z wymienionych wersji systemu Mac OS X.
  • Używasz konfiguracji z ekranem zewnętrznym (dwoma monitorami).
  • W preferencjach systemu wybrano opcję Osobne przestrzenie dla monitorów. Ta opcja jest domyślnie włączona w wymienionych wersjach systemu Mac OS X.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Adobe Bridge i Adobe Bridge CC 2015

System operacyjny

Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Aby naprawić ten problem, skorzystaj z jednego z następujących rozwiązań:   

Rozwiązanie 1: aktualizacja programu Bridge do najnowszej wersji

Ten problem został rozwiązany w programie Bridge CC 2017.

Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj program Bridge do najnowszej wersji.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu aktualizowania aplikacji, zobacz temat Update Creative Cloud apps (Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud).  

Rozwiązanie 2: zaktualizuj system do wersji macOS 10.12 (Sierra)

Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj system Mac OS do wersji 10.12 (Sierra).

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji firmy Apple.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online