Automatyczna korekcja perspektywy w Camera Raw

Użycie nieodpowiedniego obiektywu lub potrząśnięcie aparatem może spowodować przechylenie lub wypaczenie perspektywy na zdjęciu. Perspektywa może zostać zniekształcona. Jest to bardziej widoczne na zdjęciach zawierających pionowe linie i kształty geometryczne.

Program Adobe Camera Raw jest wyposażony w cztery tryby korekty Upright, za pomocą których można automatycznie poprawić perspektywę — Automatyczna, Poziom, Pionowa, Pełna i Z liniami pomocniczymi. Po zastosowaniu korekty Upright obraz można dopasować dokładniej, ręcznie modyfikując ustawienia przekształcania za pomocą suwaka.

Uwaga:

Przed zastosowaniem jednego z pięciu ustawień predefiniowanych Upright należy zastosować dowolny profil korekcji obiektywu dostępny dla kombinacji aparatu i obiektywu. Zastosowanie profilu korekcji obiektywu przygotowuje obraz do skuteczniejszej analizy pod kątem korekcji zniekształceń.

Ręczne korygowanie zniekształceń wprowadzanych przez obiektyw za pomocą ustawień predefiniowanych Upright

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz plik camera raw.
  • Mając otwarty obraz w programie Photoshop, kliknij przycisk Filtr > Filtr Camera Raw.
 2. (Opcjonalnie) W oknie dialogowym programu Camera Raw przejdź do panelu Korekcja obiektywu. W zakładce Profil zaznacz pole wyboru Włącz korekcję profilu obiektywu.

  Uwaga:

  Włączenie korekcji profilu obiektywu na podstawie kombinacji aparatu i obiektywu jest szczególnie zalecane przed przetworzeniem zdjęcia z zastosowaniem ustawień domyślnych Upright.

 3. Przejdź do panelu Przekształć. W tym panelu dostępnych jest pięć trybów Upright. Kliknij tryb, aby zastosować korekcję zdjęcia.

  Automatycznie: zastosowany zostaje zrównoważony zestaw korekt perspektywy.

  Poziom: zastosowana zostaje korekta perspektywy mająca na celu wyrównanie obrazu.

  Pionowo: zastosowana zostaje korekta perspektywy w poziomie i pionie.

  Pełny: zastosowana zostaje korekta poziomu perspektywy, a także korekta perspektywy w poziomie i pionie.

  Z liniami pomocniczymi: umożliwia narysowanie co najmniej dwóch linii pomocniczych na zdjęciu w celu dostosowania korekty perspektywy. Aby to zrobić:

  1. Narysuj linie pomocnicze bezpośrednio na zdjęciu, aby wskazać elementy obrazu, które mają być wyrównane do osi poziomej lub pionowej.
  2. Po narysowaniu co najmniej dwóch linii pomocniczych zdjęcie przekształci się interaktywnie.

   

  Tryb korekty Upright z liniami pomocniczymi w programie Camera Raw

  Uwaga:

  Jeśli podczas wypróbowywania pięciu trybów Upright zaznaczysz opcję Włącz korekcję profilu obiektywu lub usuniesz jej zaznaczenie, (Korekcja obiektywu > Profil), kliknij łącze Uaktualnij umieszczone pod przyciskami ustawień predefiniowanych Upright.

  Panel Przekształć w programie Camera Raw
  Wybierz tryb Upright i dokonaj dokładniejszych korekt za pomocą suwaków

 4. Przeglądaj tryby Upright do momentu znalezienia najlepszego z nich.

  Uwaga:

  Wszystkie pięć trybów Upright koryguje zniekształcenia i błędy perspektywy oraz pozwala nimi zarządzać. Nie istnieją ustawienia zalecane lub preferowane. Najlepsze ustawienie zależy od rodzaju zdjęcia. Poeksperymentuj z pięcioma trybami Upright przed wybraniem najlepszego dla swojego zdjęcia.

 5. Oprócz opcji automatycznej korekcji możliwe jest także ręczne dostosowanie perspektywy zdjęcia. Użyj suwaków, aby dokonać precyzyjnej korekcji perspektywy — Pionowa, Pozioma, Obróć, Aspekt, Skala, Przesunięcie X i Przesunięcie Y.

Przykładowe obrazy

Obraz bez korekt (po lewej), obraz z korekcją Automatyczną (w środku) i obraz z korekcją Poziom (po prawej)

Obraz bez korekt (po lewej), obraz z korekcją Pion (w środku) i obraz z korekcją Pełną (po prawej)

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto