Podręcznik użytkownika Anuluj

Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw

 

Program Adobe Bridge, który jest częścią usługi Adobe Creative Cloud, pozwala organizować zasoby wykorzystywane do tworzenia zawartości dla druku, Internetu i wideo. Adobe Bridge zachowuje natywne pliki Adobe (np. PSD i PDF), a także pliki innych programów, zapewniając do nich łatwy dostęp. Zasoby można przeciągać do tworzonych układów, projektów i kompozycji według potrzeb. Można też wyświetlać podglądy plików, a nawet dodawać metadane (informacje o pliku) ułatwiające wyszukiwanie plików.

Przeglądanie plików

Za pomocą programu Bridge można wyświetlać, wyszukiwać, sortować, filtrować i przetwarzać obrazy, układ stron, dokumenty Adobe PDF oraz dynamiczne pliki multimedialne, jak również zarządzać nimi. Za pomocą programu Adobe Bridge można zmieniać nazwy, przenosić i usuwać pliki, edytować metadane, obracać obrazy i wykonywać polecenia wsadowe. Można też wyświetlać pliki i dane importowane z cyfrowych aparatów fotograficznych lub kamer wideo. Zobacz Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi.

Camera Raw

Jeśli masz zainstalowany program Adobe Photoshop lub Adobe Lightroom, możesz otwierać pliki w formacie camera raw w programie Adobe Bridge i zapisywać je. Obrazy można edytować bezpośrednio w oknie dialogowym Camera Raw bez potrzeby uruchamiania programu Photoshop czy Lightroom. Można także kopiować ustawienia z jednego obrazu do drugiego. Pliki w formacie camera raw mogą być wyświetlane w programie Adobe Bridge, nawet jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego programu Photoshop. Patrz Wstęp do programu Camera Raw.

Zarządzanie kolorami

Możesz wykorzystać program Adobe Bridge do synchronizacji ustawień kolorów między różnymi komponentami pakietu Adobe Cloud. Dzięki tej synchronizacji kolory wyglądają tak samo we wszystkich aplikacjach Adobe Creative Cloud. Zobacz Zarządzanie kolorami.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto