Podręcznik użytkownika Anuluj

Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Używając panelu Publikuj w programie Adobe Bridge, możesz teraz w prosty sposób przesyłać obrazy oraz pliki audio i wideo jako Projekt w usłudze Adobe Portfolio. Po przesłaniu zasobów możesz przejść do usługi Adobe Portfolio, aby edytować układ Projektu i opublikować swoją stronę.

Przesyłanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio

 1. Aby wyświetlić panel Publikuj w dowolnej przestrzeni roboczej, wybierz polecenie Okno > Panel Publikuj.

  W panelu Publikuj kliknij opcję Adobe Portfolio.

  Uwaga:

  Jeśli nie jesteś zalogowany, uruchom aplikację komputerową Creative Cloud. Zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID, aby przejść dalej.

 2. Otwórz panel Zawartość i wybierz obraz, który chcesz przesłać do usługi Adobe Portfolio. Przeciągnij wybrany obraz do obszaru przeciągania usługi Adobe Portfolio w panelu Publikuj.

  Uwaga:

  Możesz za jednym razem przeciągnąć zaznaczenie wielu zdjęć do obszaru przeciągania usługi Adobe Portfolio w panelu Publikuj.

  Uwaga:

  Upewnij się, że wybrane zasoby (obrazy, pliki audio i wideo), które chcesz przesłać do usługi Adobe Stock, są w odpowiednich formatach, akceptowanych przez usługę Adobe Portfolio. Jeśli zaznaczenie zawiera zasoby w innych formatach plików, program Adobe Bridge wyświetli błędy w oknie dialogowym Przesyłanie wszystkich zasobów nie powiodło się.

 3. Określ następujące szczegóły w oknie dialogowym Utwórz projekt Portfolio i kliknij opcję Kontynuuj:

  • Tytuł projektu: wprowadź nazwę projektu.
  • Pokaż również w serwisie Behance: zaznacz, jeśli chcesz, aby projekt był również pokazywany w serwisie Behance.
  • Zawiera treści przeznaczone dla dorosłych: zaznacz tę opcję, jeśli zasoby projektu zawierają treści przeznaczone dla dorosłych. Ta opcja jest włączona w przypadku zaznaczenia opcji Pokaż również w serwisie Behance
  Tworzenie projektu portfolio

  Uwaga:

  Jeśli zaznaczenie zawiera obrazy raw, program Adobe Bridge wyświetli wiadomość o konwersji obrazów raw do formatu JPEG w celu przesłania do Adobe Portfolio.   

 4. Projekt w usłudze Adobe Portfolio został utworzony i rozpoczyna się przesyłanie zasobów.

  Okno dialogowe w programie Bridge, w którym trzeba potwierdzić konwersję obrazów raw do formatu JPEG w celu przesłania
  Tworzenie i przesyłanie portfolio Adobe

  Tworzenie i przesyłanie portfolio Adobe

 5. Po zakończeniu przesyłania i pomyślnym utworzeniu Projektu Portfolio program Adobe Bridge wyświetli poniższe okno dialogowe.

  Okno dialogowe Przesłano obrazy
  Okno dialogowe zakończenia przesyłania portfolio Adobe

 6. Możesz kliknąć opcję Przejdź do usługi Adobe Portfolio, aby otworzyć usługę Adobe Portfolio, umożliwiającą edytowanie układu Projektu i publikację Twojej strony. Usługa Adobe Portfolio otworzy się w domyślnej przeglądarce internetowej.

Formaty plików akceptowane przez usługę Adobe Portfolio

Lista formatów obrazów oraz plików audio i wideo akceptowanych przez usługę Adobe Portfolio znajduje się w artykule bazy wiedzy Jakie formaty są akceptowane?

Więcej materiałów pomocy można znaleźć w artykule Dokumentacja pomocy Adobe Portfolio.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?