Używając panelu Publikuj w programie Adobe Bridge CC, możesz teraz w prosty sposób przesyłać obrazy oraz pliki audio i wideo jako Projekt w usłudze Adobe Portfolio. Po przesłaniu zasobów możesz przejść do usługi Adobe Portfolio, aby edytować układ Projektu i opublikować swoją stronę.

Przesyłanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio

 1. Aby wyświetlić panel Publikuj w dowolnej przestrzeni roboczej, wybierz polecenie Okno > Panel Publikuj.

  W panelu Publikuj kliknij opcję Adobe Portfolio.

  Uwaga:

  Jeśli nie jesteś zalogowany, uruchom aplikację komputerową Creative Cloud. Zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID, aby przejść dalej.

 2. Otwórz panel Zawartość i wybierz obraz, który chcesz przesłać do usługi Adobe Portfolio. Przeciągnij wybrany obraz do obszaru przeciągania usługi Adobe Portfolio w panelu Publikuj.

  Uwaga:

  Możesz za jednym razem przeciągnąć zaznaczenie wielu zdjęć do obszaru przeciągania usługi Adobe Portfolio w panelu Publikuj.

  Uwaga:

  Upewnij się, że wybrane zasoby (obrazy, pliki audio i wideo), które chcesz przesłać do usługi Adobe Stock, są w odpowiednich formatach, akceptowanych przez usługę Adobe Portfolio. Jeśli zaznaczenie zawiera zasoby w innych formatach plików, program Adobe Bridge wyświetli błędy w oknie dialogowym Przesyłanie wszystkich zasobów nie powiodło się.

 3. Określ następujące szczegóły w oknie dialogowym Utwórz projekt Portfolio i kliknij opcję Kontynuuj:

  • Tytuł projektu: wprowadź nazwę projektu.
  • Pokaż również w serwisie Behance: zaznacz, jeśli chcesz, aby projekt był również pokazywany w serwisie Behance.
  • Zawiera treści przeznaczone dla dorosłych: zaznacz tę opcję, jeśli zasoby projektu zawierają treści przeznaczone dla dorosłych. Ta opcja jest włączona w przypadku zaznaczenia opcji Pokaż również w serwisie Behance
  Project name

  Uwaga:

  Jeśli zaznaczenie zawiera obrazy raw, program Adobe Bridge wyświetli wiadomość o konwersji obrazów raw do formatu JPEG w celu przesłania do Adobe Portfolio.   

 4. Projekt w usłudze Adobe Portfolio został utworzony i rozpoczyna się przesyłanie zasobów.

  Okno dialogowe w programie Bridge, w którym trzeba potwierdzić konwersję obrazów raw do formatu JPEG w celu przesłania
  Uploading content
 5. Po zakończeniu przesyłania i pomyślnym utworzeniu Projektu Portfolio program Adobe Bridge wyświetli poniższe okno dialogowe.

  Okno dialogowe Przesłano obrazy
 6. Możesz kliknąć opcję Przejdź do usługi Adobe Portfolio, aby otworzyć usługę Adobe Portfolio, umożliwiającą edytowanie układu Projektu i publikację Twojej strony. Usługa Adobe Portfolio otworzy się w domyślnej przeglądarce internetowej.

Formaty plików akceptowane przez usługę Adobe Portfolio

Lista formatów obrazów oraz plików audio i wideo akceptowanych przez usługę Adobe Portfolio znajduje się w artykule bazy wiedzy Jakie formaty są akceptowane?

Więcej materiałów pomocy można znaleźć w artykule Dokumentacja pomocy Adobe Portfolio.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online