Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie ze słów kluczowych w programie Adobe Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy
Zastosuj słowa kluczowe Adobe Bridge w swoich plikach

Panel Słowa kluczowe umożliwia tworzenie słów kluczowych i stosowanie ich do plików. Słowa kluczowe mogą być kategoryzowane w sposób hierarchiczny z podziałem na słowa nadrzędne i podrzędne (zwane podrzędnymi słowami kluczowymi). Stosowanie słów kluczowych pozwala na identyfikację plików na podstawie ich zawartości. Na przykład możesz użyć panelu Filtr, aby wyświetlić wszystkie pliki w folderze, które mają wspólne słowa kluczowe, możesz także użyć polecenia Znajdź, aby wskazać pliki zawierające określone słowa kluczowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zagnieżdżone, hierarchiczne słowa kluczowe | Adobe Bridge.

Tworzenie nowych słów kluczowych lub podrzędnych słów kluczowych

 1. Wybierz słowo kluczowe w panelu Słowa kluczowe.

  Przykładowo, jeśli wybierzesz kategorię Imiona, dodanie nowego słowa kluczowego utworzy słowo kluczowe na poziomie kategorii Imiona, np. Sport; dodanie nowego podrzędnego słowa kluczowego umożliwia utworzenie słowa kluczowego w danej kategorii, np. Julia w kategorii Imiona.

 2. Kliknij przycisk Nowe słowo kluczowe lub Nowe podrzędne słowo kluczowe  albo wybierz polecenie Nowe słowo kluczowe lub Nowe podrzędne słowo kluczowe w menu panelu.
 3. Następnie wpisz nazwę słowa kluczowego i wciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

Aby użyć nadrzędnego słowa kluczowego w celach utworzenia struktury, umieść słowo kluczowe w nawiasach, np. [Ludzie]. Słowa kluczowe w nawiasach nie mogą być dodawane do plików.

Uwaga:

Możesz także dodać słowa kluczowe używając pola Znajdź, w dolnej części panelu Słowa kluczowe. Do oddzielania poszczególnych podrzędnych słów kluczowych używaj przecinków, natomiast odrębne wpisy oddzielaj średnikami. Na przykład, aby dodać „Los Angeles” do kategorii Miejsca, wybierz słowo kluczowe „Miejsca”, wpisz Los Angeles, a następnie kliknij przycisk Nowe podrzędne słowo kluczowe.

Dodawanie słów kluczowych do plików

 1. Zaznacz plik lub pliki, aby dodać do nich słowa kluczowe.
 2. W panelu Słowa kluczowe zaznacz pole wyboru obok nazwy słowa kluczowego lub podrzędnego słowa kluczowego. Aby zaznaczyć wszystkie nadrzędne słowa kluczowe, kliknij pole z wciśniętym klawiszem Shift.

W polu obok słowa kluczowego pojawia się znak wyboru, sygnalizujący, że słowo to zostało dodane do pliku. Jeśli zaznaczono wiele plików, ale słowo kluczowe zostało dodane tylko do niektórych, w polu słowa kluczowego umieszczony zostanie dywiz (-).

Uwaga:

Kliknięcie podrzędnego słowa kluczowego z wciśniętym klawiszem Shift spowoduje dodanie do pliku także nadrzędnych słów kluczowych. W celu zmiany zachowania w taki sposób, aby kliknięcie podrzędnego słowa kluczowego automatycznie dodawało nadrzędne słowo kluczowe (a kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift dodawało tylko podrzędne słowo kluczowe), zaznacz w preferencjach opcję Stosuj automatycznie nadrzędne słowa kluczowe.

Usuwanie słów kluczowych z pliku

 • Aby usunąć oznaczenie ptaszkiem, wybierz plik i kliknij pole obok nazwy słowa kluczowego lub zestawu słów kluczowych. Aby usunąć oznaczenie ptaszkiem ze wszystkich nadrzędnych słów kluczowych, kliknij pole słowa kluczowego z wciśniętym klawiszem Shift.
 • Aby wymusić usunięcie zaznaczenia, kliknij pole słowa kluczowego z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Ta metoda jest użyteczna zwłaszcza wtedy, gdy przy zaznaczonych wielu plikach, słowo kluczowe zostało zastosowane tylko do niektórych, powodując pojawienie się dywizu w polu słowa kluczowego. Aby usunąć zaznaczenie ze słowa kluczowego i jego słów nadrzędnych, kliknij pole słowa kluczowego ze wciśniętą kombinacją klawiszy Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS).
 • Zaznacz plik i z menu panelu Słowa kluczowe wybierz polecenie Usuń słowa kluczowe. Aby usunąć wszystkie słowa kluczowe z pliku, kliknij Tak.

  Porada:Aby zablokować plik w celu uniemożliwienia przypadkowego usunięcia słów kluczowych, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij klawisz Control i kliknij (Mac OS) plik w panelu Zawartość, a następnie wybierz polecenie Zablokuj element. Gdy element jest zablokowany, nie można dodawać ani usuwać słów kluczowych, edytować metadanych, dodawać etykiet ani ocen.

Zarządzanie słowami kluczowymi

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zmienić nazwę słowa kluczowego, zaznacz słowo kluczowe lub zestaw słów kluczowych i z menu panelu wybierz polecenie Zmień nazwę. Następnie, nadpisz nazwę w panelu i wciśnij klawisz (Windows) lub Return (Mac OS).

   Uwaga: gdy zmieniasz nazwę słowa kluczowego, nazwa jest zmieniana tylko dla wybranych plików. Oryginalna nazwa słowa kluczowego pozostaje we wszystkich innych plikach do których słowo kluczowe zostało dodane wcześniej.

  • Aby przenieść słowo kluczowe do innej grupy słów kluczowych, przeciągnij je na odpowiednie nadrzędne słowo kluczowe i zwolnij przycisk myszki.

  • Aby zmienić podrzędne słowo kluczowe na zwykłe słowo kluczowe, przeciągnij podrzędne słowo kluczowe poza listę słów kluczowych u dołu panelu Słowa kluczowe.

  • Aby usunąć słowo kluczowe, zaznacz je, klikając jego nazwę. Następnie kliknij przycisk Usuń słowo kluczowe w dolnej części panelu lub wybierz z menu panelu polecenie Usuń.

   Uwaga: tymczasowe słowa kluczowe, np. słowa kluczowe uzyskane od innych użytkowników, są zaznaczone kursywą w panelu Słowa kluczowe. Aby zachować tymczasowe słowa kluczowe na stałe w programie Adobe Bridge, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl (Mac OS) słowo kluczowe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Utwórz trwały.

  • Aby rozwinąć lub zwinąć kategorię słowa kluczowego, kliknij strzałkę obok kategorii lub z menu panelu wybierz polecenie Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie.

  • Aby wyszukać pliki korzystając ze słów kluczowych, z menu panelu Słowa kluczowe wybierz polecenie Znajdź. (Patrz Wyszukiwanie plików i folderów w programie Adobe Bridge).

Wyszukiwanie słów kluczowych

 1. W polu znajdującym się w dolnej części panelu Słowa kluczowe, wpisz nazwę szukanego słowa kluczowego.

Domyślnie, wszystkie słowa kluczowe zawierające wpisywane znaki są podświetlone. Pierwsze wystąpienie podświetlone jest na zielono; wszystkie pozostałe wystąpienia podświetlane są na żółto. Kliknij opcję Znajdź następne słowo kluczowe lub Znajdź poprzednie słowo kluczowe, aby zaznaczyć inne podświetlone słowo kluczowe.

Uwaga:

Aby wyróżnić tylko słowa kluczowe zaczynające się wpisywanymi znakami, kliknij ikonę lupy w polu wyszukiwania i wybierz metodę wyszukiwania Rozpoczyna się od. Na przykład, jeśli wybrana jest opcja Zawiera, to wpisanie znaków “in” podświetla “Indie” oraz “Kofeina”; jeśli wybrano Rozpoczyna się od, to podświetlone zostanie tylko słowo “Indie”.

Import lub eksport słów kluczowych

Możesz zaimportować tekst sformatowany za pomocą tabulatorów, wyeksportowany z innej aplikacji, np. Adobe Photoshop Lightroom. Słowa kluczowe programu Adobe Bridge, mogą być eksportowane jako pliki tekstowe. Pliki te są kodowane w zestawie znaków UTF-8 lub ASCII, który jest podzbiorem zestawu UTF-8.

 • Aby zaimportować słowo kluczowe do programu Adobe Bridge bez usuwania istniejących słów kluczowych, z menu panelu Słowa kluczowe wybierz polecenie Importuj i dwukrotnie kliknij plik do importu.
 • Aby zaimportować słowo kluczowe do programu Adobe Bridge bez usuwania istniejących słów kluczowych, z menu panelu Słowa kluczowe wybierz polecenie Importuj i dwukrotnie kliknij plik do importu.
 • Aby wyeksportować słowo kluczowe, z menu panelu Słowa kluczowe wybierz polecenie Eksportuj, podaj nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?