Podręcznik użytkownika Anuluj

Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Program Adobe Bridge przetwarza i utrzymuje pamięć podręczną wszystkich odtwarzanych plików audio i wideo. Poprawia to wydajność odtwarzania plików, ponieważ pliki są gotowe do szybkiego dostępu, gdy chcesz je wyświetlić później. Zaleca się regularne usuwanie starych i nieużywanych plików pamięci podręcznej multimediów w celu optymalizacji wydajności. Pamięć podręczna dla usuniętych plików zostanie zregenerowana, gdy tylko multimedia źródłowe będą ich wymagać.

Ustawianie preferencji pamięci podręcznej multimediów

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować preferencje pamięci podręcznej multimediów:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje.
  • (Mac OS) Wybierz polecenie Bridge > Preferencje.
 2. W oknie dialogowym Preferencje wybierz opcję Pamięć podręczna multimediów.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji, aby ustawić preferencje pamięci podręcznej multimediów:

  • Nie usuwaj plików z pamięci podręcznej automatycznie: zaznacz tę opcję, aby uniemożliwić automatyczne usuwanie plików z pamięci podręcznej multimediów. Opcja ta jest domyślnie włączona.
  • Automatycznie usuwaj pliki pamięci podręcznej starsze niż: zaznacz tę opcję, aby automatycznie usuwać pliki pamięci podręcznej starsze niż podana liczba dni. Wartość domyślna to 90 dni. Można ją zmienić na dowolny okres czasu.
  • Automatyczne usuwaj najstarsze pliki pamięci podręcznej, gdy przekroczy: wybierz tę opcję, aby automatycznie usunąć stare pliki pamięci podręcznej, gdy limit pamięci podręcznej osiągnie podany rozmiar (w GB). Domyślny rozmiar to 10% rozmiaru lokalizacji pamięci podręcznej multimediów.
  Uwaga:

  Automatyczne usuwanie plików z pamięci podręcznej multimediów dotyczy tylko plików .pek, .cfa i .ims, które znajdują się w folderach podrzędnych, plikach szczytowych i plikach pamięci podręcznej multimediów.

 4. W polu Lokalizacja wyświetlana jest ścieżka plików pamięci podręcznej multimediów. Kliknij polecenie Pokaż w Eksploratorze, aby wyświetlić foldery multimediów dostępne w danej ścieżce.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany.

  Uwaga:

  W przypadku włączenia preferencji dotyczących wieku i rozmiaru zmiany są stosowane dopiero po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu Bridge. Przy następnym uruchomieniu aplikacji program Bridge określa, czy pliki pamięci podręcznej multimediów spełniają kryteria usunięcia, a jeśli tak, rozpoczyna usuwanie pięć minut po uruchomieniu. To czyszczenie odbywa się co tydzień.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?