W programie Adobe Bridge można odtwarzać większość plików wideo i plików dźwiękowych. Możesz przeglądać pliki w formatach SWF, FLV i F4V, a także większość plików obsługiwanych przez program QuickTime w jego aktualnie zainstalowanej wersji. Aby ustawić opcje odtwarzania plików multimedialnych, skorzystaj z panelu Odtwórz w Preferencjach.

Uwaga:

Funkcja odtwarzania podglądu nie jest obsługiwana przez system Windows 32-bitowy. Jest ona obsługiwana tylko przez system Windows 64-bitowy.

Wyświetlanie plików multimedialnych w panelu Podgląd

 1. W panelu Zawartość wybierz plik, dla którego chcesz wyświetlić podgląd.
 2. W panelu Podgląd kliknij przycisk odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie, przycisk pauzy , aby wstrzymać odtwarzanie, przycisk zapętlania , aby włączyć lub wyłączyć zapętlanie, lub przycisk głośności , aby dostosować poziom głośności.

  Uwaga:

  Możliwe jest też rozjaśnianie lub przyciemnianie interfejsu programu Adobe Bridge, aby poprawić podgląd dynamicznych plików multimedialnych. Patrz Dopasowywanie jasności i kolorów.

Odtwarzanie dynamicznych plików multimedialnych na pełnym ekranie

 1. W panelu Zawartość, wybierz plik dla którego chcesz wyświetlić podgląd.
 2. Wybierz polecenie Widok > Podgląd pełnoekranowy.
 3. Kliknij przycisk pauzy , aby wstrzymać odtwarzanie, przycisk odtwarzania , aby wznowić odtwarzanie, przycisk zapętlania , aby włączyć lub wyłączyć zapętlanie, lub przycisk głośności , aby dostosować poziom głośności.
 4. Aby powrócić do programu Adobe Bridge, naciśnij klawisz Esc.

Ustawianie preferencji odtwarzania

 1. W programie Adobe Bridge wybierz kolejno Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge CS5.1 > Preferencje (Mac OS).
 2. Kliknij pozycję Odtwórz.
 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk OK.

  Szybkość odtwarzania stosu

  W stosach zawierających 10 lub więcej obrazów, obrazy te można podglądać, wyjmując je na wierzch. Ta opcja umożliwia określanie szybkości wyświetlania klatek w podglądzie stosów obrazów. (Patrz Układanie plików w stos w programie Adobe Bridge).

  Odtwarzaj automatycznie pliki dźwiękowe podczas podglądu

  Gdy klikniesz plik dźwiękowy, aby go wyświetlić w panelu Podgląd, plik automatycznie zostanie odtworzony. Wyłącz tę opcję, aby uruchamiać odtwarzanie pliku dźwiękowego ręcznie.

  Powtarzaj odtwarzanie plików dźwiękowych podczas podglądu

  Powtarza odtwarzanie pliku dźwiękowego. Jeśli chcesz, aby plik odtwarzany był tylko jeden raz, odznacz tę opcję.

  Odtwarzaj automatycznie pliki wideo podczas podglądu

  Automatyczne odtwarzanie pliku wideo w panelu Podgląd po jego zaznaczeniu w panelu Zawartość.

  Powtarzaj odtwarzanie plików wideo podczas podglądu

  Powtarza odtwarzanie pliku wideo. Jeśli chcesz, aby plik wideo odtwarzany był tylko jeden raz, odznacz tę opcję.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online