Podręcznik użytkownika Anuluj

Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw

 

W programie Adobe Bridge można odtwarzać większość plików wideo i plików dźwiękowych. Możesz przeglądać pliki w formatach SWF, FLV i F4V, a także większość plików obsługiwanych przez program QuickTime w jego aktualnie zainstalowanej wersji. Aby ustawić opcje odtwarzania plików multimedialnych, skorzystaj z panelu Odtwórz w Preferencjach.

Uwaga:

Funkcja odtwarzania podglądu nie jest obsługiwana przez system Windows 32-bitowy. Jest ona obsługiwana tylko przez system Windows 64-bitowy.

Podgląd miniatury wideo

W programie Adobe Bridge można z łatwością przeglądać pliki wideo, korzystając z nowego podglądu miniatur wideo dla wszystkich obsługiwanych plików tego typu. Podgląd miniatur wideo przyspiesza obieg pracy, ponieważ zapewnia szybki podgląd wszystkich klatek w wideo, bez odtwarzania dźwięku. W efekcie można z łatwością wybrać klipy wideo potrzebne do projektu.

Podgląd miniatury wideo

Aby włączyć funkcję podglądu miniatury wideo, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do pozycji Edycja > Preferencje > Miniatury.
 2. W menu Miniatury, w sekcji Wideo włącz opcję Podgląd wideo po najechaniu kursorem myszy.

Po włączeniu tej opcji można po prostu najechać kursorem myszy nad wideo w panelu Zawartość, aby uzyskać szybki podgląd wideo. Po przesunięciu kursora myszy podgląd miniatury wideo zatrzymuje się, a miniatura zachowuje oryginalną formę. Podgląd miniatury filmu po najechaniu kursorem myszy zawsze będzie miał pierwszeństwo przed odtwarzaniem na panelu Podgląd.

Uwaga:

W razie problemów z działaniem obiegów pracy dla plików wideo sprawdź zalecane wymagania systemowe programu Bridge na urządzeniach Mac i urządzeniach z systemem Windows.

Wyświetlanie plików multimedialnych w panelu Podgląd

 1. W panelu Zawartość wybierz plik, dla którego chcesz wyświetlić podgląd.
 2. W panelu Podgląd kliknij przycisk odtwarzania  , aby rozpocząć odtwarzanie pliku wideo, przycisk pauzy  , aby wstrzymać odtwarzanie, przycisk zapętlania  , aby włączyć lub wyłączyć zapętlanie, lub przycisk głośności  , aby dostosować poziom głośności.
  Uwaga:

  Możliwe jest też rozjaśnianie lub przyciemnianie interfejsu programu Adobe Bridge, aby poprawić podgląd dynamicznych plików multimedialnych. Patrz Dopasowywanie jasności i kolorów.

Odtwarzanie dynamicznych plików multimedialnych na pełnym ekranie

 1. W panelu Zawartość, wybierz plik dla którego chcesz wyświetlić podgląd.
 2. Wybierz polecenie Widok > Podgląd pełnoekranowy.
 3. Kliknij przycisk pauzy  , aby wstrzymać odtwarzanie, przycisk odtwarzania  , aby wznowić odtwarzanie, przycisk zapętlania  , aby włączyć lub wyłączyć zapętlanie, lub przycisk głośności  , aby dostosować poziom głośności.
 4. Aby powrócić do programu Adobe Bridge, naciśnij klawisz Esc.

Ustawianie preferencji odtwarzania

 1. W programie Adobe Bridge wybierz kolejno Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge CS5.1 > Preferencje (Mac OS).
 2. Kliknij pozycję Odtwórz.
 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk OK.

  Szybkość odtwarzania stosu

  W stosach zawierających 10 lub więcej obrazów, obrazy te można podglądać, wyjmując je na wierzch. Ta opcja umożliwia określanie szybkości wyświetlania klatek w podglądzie stosów obrazów. (Patrz Układanie plików w stos w programie Adobe Bridge).

  Odtwarzaj automatycznie pliki dźwiękowe podczas podglądu

  Gdy klikniesz plik dźwiękowy, aby go wyświetlić w panelu Podgląd, plik automatycznie zostanie odtworzony. Wyłącz tę opcję, aby uruchamiać odtwarzanie pliku dźwiękowego ręcznie.

  Powtarzaj odtwarzanie plików dźwiękowych podczas podglądu

  Powtarza odtwarzanie pliku dźwiękowego. Jeśli chcesz, aby plik odtwarzany był tylko jeden raz, odznacz tę opcję.

  Odtwarzaj automatycznie pliki wideo podczas podglądu

  Automatyczne odtwarzanie pliku wideo w panelu Podgląd po jego zaznaczeniu w panelu Zawartość.

  Powtarzaj odtwarzanie plików wideo podczas podglądu

  Powtarza odtwarzanie pliku wideo. Jeśli chcesz, aby plik wideo odtwarzany był tylko jeden raz, odznacz tę opcję.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?