Podręcznik użytkownika Anuluj

Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw

 

Wprowadzono w wydaniu programu Adobe Bridge CC z lipca 2018 r.

Dzięki Bibliotekom Creative Cloud Twoje podstawowe zasoby do projektów firmowych i osobistych są dostępne z każdego miejsca. Z łatwością zbieraj i porządkuj obrazy, kolory, style tekstowe i inne elementy utworzone w różnych aplikacjach Creative Cloud na komputer i urządzania mobilne. Następnie używaj ich i modyfikuj je w ramach różnych projektów, urządzeń i innych aplikacji Creative Cloud i zespołów — a wszystko w panelu Biblioteki Creative Cloud. W programie Bridge można dodawać zasoby do bibliotek, zarządzać nimi i mieć do nich łatwy dostęp z różnych aplikacji Creative Cloud.

Przegląd Bibliotek Creative Cloud

Zbieraj

Biblioteki Creative Cloud zapewniają mechanizm umożliwiający zbieranie zasobów projektowych z różnych  aplikacji,  nie tylko tych komputerowych. Możesz uchwycić pomysł, gdy tylko przyjdzie Ci do głowy, wykorzystując rodzinę aplikacji mobilnych Creative Cloud, a także pobierać zasoby z usługi Adobe Stock.

Zarządzaj

Możesz organizować zasoby projektowe w wielu Bibliotekach Creative Cloud. Można je tworzyć w oparciu o marki, projekty, typy zasobów czy ulubione motywy, po które często sięgasz, tworząc projekty odzwierciedlające Twój indywidualny styl.

Zastosuj w projektach

Twórz projekty i kompozycje z wykorzystaniem najnowszych zasobów dostępnych w Bibliotekach Creative Cloud.

Uzyskiwanie dostępu do Bibliotek Creative Cloud w programie Bridge

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby przejść do przestrzeni roboczej Biblioteki, kliknij opcję Biblioteki na pasku aplikacji.
 • Aby przejść do przestrzeni roboczej Biblioteki, wybierz opcję Okno > Przestrzeń robocza > Biblioteki.
 • Aby otworzyć panel Biblioteki w dowolnej innej przestrzeni roboczej, wybierz opcję Okno > Biblioteki.
Uwaga:
 • Aby uzyskać dostęp do bibliotek z programu Bridge, zaloguj się do konta Adobe ID, wybierając opcję Zaloguj się w menu Pomoc.
 • W tym samym czasie dostęp do panelu Biblioteki Creative Cloud można uzyskać tylko z jednego okna programu Bridge. Jeśli pracujesz z wieloma oknami programu Bridge otwartymi jednocześnie, możesz otworzyć panel Biblioteki w kolejnym oknie programu Bridge, klikając opcję Otwórz biblioteki tutaj. Spowoduje to przeniesienie panelu Biblioteki z nieaktywnego okna programu Bridge do aktywnego okna.
Uzyskiwanie dostępu do Bibliotek Creative Cloud w programie Bridge
Uzyskiwanie dostępu do Bibliotek Creative Cloud w programie Bridge

Włączanie synchronizacji plików

Funkcja synchronizacji sprawia, że biblioteki są dostępne w wielu aplikacjach i urządzeniach, a nawet automatycznie z sieci internetowej. Aby umożliwić synchronizację między urządzeniami, synchronizacja plików musi być włączona w aplikacji komputerowej Creative Cloud. 

W zależności od Twojej wersji aplikacji komputerowej Creative Cloud wykonaj jedną z poniższych czynności:

1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer. (Wybierz ikonę  na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

2. Wybierz ikonę operacji w chmurze  w prawym górnym rogu. Zostanie wyświetlony stan synchronizacja plików.

Wybierz ikonę operacji w chmurze

3. Jeśli synchronizacja zostanie wstrzymana, wybierz przycisk wznawiania, aby ją włączyć.
 

Włączanie synchronizacji

1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer. (Kliknij ikonę   na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

2. Wybierz trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Preferencje.

Kliknij przycisk Preferencje3. Przejdź do Creative Cloud > Pliki. Następnie wybierz opcję Synchronizacja z Creative Cloud.

Synchronizowanie plików i bibliotek Creative Cloud z usługą Creative Cloud

Po włączeniu synchronizacji plików biblioteki rozpoczynają synchronizację. Biblioteki są aktualizowane na różnych urządzeniach. Synchronizacja plików może potrwać pewien czas, w zależności od rozmiaru zawartości w bibliotekach.

Praca z Bibliotekami Creative Cloud

Tworzenie biblioteki

 1. W menu panelu Biblioteki wybierz opcję Utwórz nową bibliotekę.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę nowej biblioteki i wybierz opcję Utwórz.

Nowa biblioteka jest teraz dostępna w panelu Biblioteki.

Importowanie Biblioteki Creative Cloud

 • W menu panelu Biblioteki wybierz opcję Zaimportuj bibliotekę.

Eksportowanie Biblioteki Creative Cloud

 1. Wybierz bibliotekę z menu rozwijanego panelu Biblioteki.
 2. W menu panelu wybierz opcję Eksportuj bibliotekę.
 3. Określ lokalizację folderu w oknie dialogowym Eksportuj bibliotekę.
 4. Wybierz opcję Eksportuj.

Zmiana nazwy biblioteki Creative Cloud

 • Wybierz bibliotekę z menu rozwijanego panelu Biblioteki. Następnie wybierz polecenie Zmień nazwę w menu panelu.

Usuwanie Biblioteki Creative Cloud

 • Wybierz bibliotekę z menu rozwijanego panelu Biblioteki. Następnie wybierz opcję Usuń w menu panelu.

Współpraca z użytkownikami usługi Creative Cloud

Możesz udostępnić biblioteki innym użytkownikom i zezwolić im na zmienianie nazw, przeglądanie, edytowanie, przenoszenie, usuwanie i korzystanie z zawartości udostępnionej biblioteki.

 • Wybierz bibliotekę za pomocą rozwijanego menu Biblioteki i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wykorzystać bibliotekę do współpracy z innymi użytkownikami, wybierz opcję Współpracuj w menu panelu.
  • Aby udostępnić bibliotekę za pośrednictwem łącza publicznego, wybierz opcję Udostępnij łącze w menu panelu.

Masowe przesyłanie zasobów do biblioteki

Panel Biblioteki w programie Bridge umożliwia masowe przesyłanie grafik. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij i upuść zasoby z panelu Zawartość do panelu Biblioteki.
 • Przeciągnij i upuść zestawy bezpośrednio z Eksploratora plików (Windows) lub programu Finder (macOS) do panelu Biblioteki.

W panelu Biblioteki możesz także zarządzać następującymi typami zasobów.

Grafika

Materiały wideo

Kapsuły/MGRTS

Style znakowe

Kolor

Motywy kolorów

Pędzle

Style warstw

Animacje

Style akapitowe

Wzorce

Gradienty

Światło

Style

Materiały

Modele

Sceny

Szablony

Tekst

 

Dodawanie zasobów z biblioteki Adobe Stock

Usługa Adobe Stock jest w pełni zintegrowana z Bibliotekami Creative Cloud. Możesz dodać obraz stockowy ze znakiem wodnym do dowolnej biblioteki bezpośrednio ze strony Adobe Stock. Następnie możesz użyć obrazu ze znakiem wodnym w dokumentach jako zasobu powiązanego z biblioteką.

Jeśli zdecydujesz się na licencjonowanie obrazu, co możesz zrobić bezpośrednio w panelu Biblioteki w programie Bridge, wszystkie instancje zasobu ze znakiem wodnym w otwartych dokumentach zostaną zaktualizowane do licencjonowanej wersji obrazu o wysokiej rozdzielczości.

Praca z zasobami biblioteki

Praca z zasobami biblioteki w programie Bridge
Praca z zasobami biblioteki w programie Bridge

Uzyskiwanie licencji na zasoby usługi Adobe Stock

 1. W panelu Biblioteki wybierz co najmniej jeden zasób Adobe Stock.
 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kup licencję z menu kontekstowego.

Edycja zasobów

 1. Wybierz zasób z panelu Biblioteki.
 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj z menu kontekstowego.

Program Bridge uruchamia odpowiednią aplikację do edycji zasobu. Na przykład jeśli chcesz edytować obraz, program Bridge uruchamia program Photoshop.

Powielanie zasobów

 1. W panelu Biblioteki wybierz co najmniej jeden zasób.
 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Powiel z menu kontekstowego.

Kopiowanie lub przenoszenie zasobów między bibliotekami

 1. W panelu Biblioteki wybierz co najmniej jeden zasób.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zasoby i wybierz polecenie Kopiuj do lub Przenieś do z menu kontekstowego, a następnie wybierz bibliotekę, do której chcesz skopiować lub przenieść zasoby.

Zmiana nazwy zasobów

 1. Wybierz zasób z panelu Biblioteki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zasób i wybierz z menu kontekstowego polecenie Zmień nazwę, a następnie określ nazwę tego zasobu.

Usuwanie zasobów

 1. W panelu Biblioteki wybierz co najmniej jeden zasób.
 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń z menu kontekstowego.

Przeszukiwanie biblioteki

Pole wyszukiwania w panelu Biblioteki umożliwia szybkie i sprawne wyszukiwanie odpowiedniego zasobu. Wyszukiwanie można zmodyfikować w oparciu o następujące opcje:

 • Adobe Stock: umożliwia wyszukiwanie zasobów w usłudze Adobe Stock bezpośrednio z panelu Biblioteki.
 • Bieżąca biblioteka: umożliwia wyszukiwanie zasobów w bieżącej bibliotece.
 • Wszystkie biblioteki: umożliwia wyszukiwanie zasobów we wszystkich bibliotekach.

Podgląd w panelu Biblioteki

Po wybraniu pozycji w panelu Biblioteka jego podgląd jest wyświetlany w panelu Podgląd. Można wybrać wiele plików jednocześnie i zobaczyć ich podglądy w sposób pokazany poniżej.

Podgląd plików wybranych w panelu Biblioteka
Podgląd plików wybranych w panelu Biblioteka

Ponadto panel Podgląd obsługuje siatkę przezroczystości. Siatkę przezroczystości można włączyć lub wyłączyć z poziomu menu opcji jakości miniatur i generowania podglądu, które pojawia się po wybraniu opcji .

Opcje generowania podglądu

Wyszukiwanie obrazów Adobe Stock podobnych wizualnie do elementu w bibliotece

Funkcja wyszukiwania wizualnego w panelu Biblioteki umożliwia szybkie znajdowanie obrazów stockowych podobnych do elementu biblioteki. Wykonaj następujące czynności:

 • W panelu Biblioteki kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Znajdź podobne z menu kontekstowego.

Program Bridge wyświetli wyniki wyszukiwania w panelu Biblioteki.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?