Wprowadzono w wydaniu programu Adobe Bridge CC z lipca 2018 r.

Dzięki Bibliotekom Creative Cloud Twoje podstawowe zasoby do projektów firmowych i osobistych są dostępne z każdego miejsca. Z łatwością zbieraj i porządkuj obrazy, kolory, style tekstowe i inne elementy utworzone w różnych aplikacjach Creative Cloud na komputer i urządzania mobilne. Następnie używaj ich i modyfikuj je w ramach różnych projektów, urządzeń i innych aplikacji Creative Cloud i zespołów — a wszystko w panelu Biblioteki Creative Cloud. W programie Bridge można dodawać zasoby do bibliotek, zarządzać nimi i mieć do nich łatwy dostęp z różnych aplikacji Creative Cloud.

Przegląd Bibliotek Creative Cloud

Zbieraj

Biblioteki Creative Cloud zapewniają mechanizm umożliwiający zbieranie zasobów projektowych z różnych aplikacji, nie tylko tych komputerowych. Możesz uchwycić pomysł, gdy tylko przyjdzie Ci do głowy, wykorzystując rodzinę aplikacji mobilnych Creative Cloud, a także pobierać zasoby z usługi Adobe Stock.

Zarządzaj

Możesz organizować zasoby projektowe w wielu Bibliotekach Creative Cloud. Można je tworzyć w oparciu o marki, projekty, typy zasobów czy ulubione motywy, po które często sięgasz, tworząc projekty odzwierciedlające Twój indywidualny styl.

Zastosuj w projektach

Twórz projekty i kompozycje z wykorzystaniem najnowszych zasobów dostępnych w Bibliotekach Creative Cloud.

Uzyskiwanie dostępu do Bibliotek Creative Cloud w programie Bridge

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby przejść do przestrzeni roboczej Biblioteki, kliknij opcję Biblioteki na pasku aplikacji.
 • Aby przejść do przestrzeni roboczej Biblioteki, wybierz opcję Okno > Przestrzeń robocza > Biblioteki.
 • Aby otworzyć panel Biblioteki w dowolnej innej przestrzeni roboczej, wybierz opcję Okno > Biblioteki.

Uwaga:

 • Aby uzyskać dostęp do bibliotek z programu Bridge, zaloguj się do konta Adobe ID, wybierając opcję Zaloguj się w menu Pomoc.
 • W tym samym czasie dostęp do panelu Biblioteki Creative Cloud można uzyskać tylko z jednego okna programu Bridge. Jeśli pracujesz z wieloma oknami programu Bridge otwartymi jednocześnie, możesz otworzyć panel Biblioteki w kolejnym oknie programu Bridge, klikając opcję Otwórz biblioteki tutaj. Spowoduje to przeniesienie panelu Biblioteki z nieaktywnego okna programu Bridge do aktywnego okna.

Uzyskiwanie dostępu do Bibliotek Creative Cloud w programie Bridge
Uzyskiwanie dostępu do Bibliotek Creative Cloud w programie Bridge

Synchronizacja plików

Funkcja synchronizacji sprawia, że biblioteki są dostępne w wielu aplikacjach i urządzeniach, a nawet automatycznie z sieci internetowej. Aby umożliwić synchronizację między urządzeniami, synchronizacja plików musi być włączona w aplikacji komputerowej Creative Cloud. Można sprawdzić stan synchronizacji bibliotek za pomocą ikony Creative Cloud w panelu Biblioteki.

Aby włączyć synchronizację plików, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji komputerowej Creative Cloud wybierz opcję Ustawienia > Preferencje.

 2. Wybierz opcję Creative Cloud > Pliki.

 3. Aby włączyć synchronizację plików, wybierz opcję Synchronizacja z Creative Cloud.

  Włączanie Synchronizacji z Creative Cloud
  Włączanie Synchronizacji z Creative Cloud

Po włączeniu synchronizacji plików biblioteki rozpoczynają synchronizację. Biblioteki są aktualizowane na różnych urządzeniach. Synchronizacja plików może potrwać pewien czas, w zależności od rozmiaru zawartości w bibliotekach.

Praca z Bibliotekami Creative Cloud

Tworzenie biblioteki

 1. W menu panelu Biblioteki wybierz opcję Utwórz nową bibliotekę.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę nowej biblioteki i kliknij przycisk Utwórz.

Nowa biblioteka jest teraz dostępna w panelu Biblioteki.

Importowanie Biblioteki Creative Cloud

 • W menu panelu Biblioteki wybierz opcję Zaimportuj bibliotekę.

Eksportowanie Biblioteki Creative Cloud

 1. Wybierz bibliotekę z menu rozwijanego panelu Biblioteki.
 2. W menu panelu wybierz opcję Eksportuj bibliotekę.
 3. Określ lokalizację folderu w oknie dialogowym Eksportuj bibliotekę.
 4. Kliknij Eksportuj.

Zmiana nazwy biblioteki Creative Cloud

 • Wybierz bibliotekę z menu rozwijanego panelu Biblioteki. Następnie wybierz polecenie Zmień nazwę w menu panelu.

Usuwanie Biblioteki Creative Cloud

 • Wybierz bibliotekę z menu rozwijanego panelu Biblioteki. Następnie wybierz opcję Usuń w menu panelu.

Współpraca z użytkownikami usługi Creative Cloud

Możesz udostępnić biblioteki innym użytkownikom i zezwolić im na zmienianie nazw, przeglądanie, edytowanie, przenoszenie, usuwanie i korzystanie z zawartości udostępnionej biblioteki.

 • Wybierz bibliotekę za pomocą rozwijanego menu Biblioteki i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wykorzystać bibliotekę do współpracy z innymi użytkownikami, wybierz opcję Współpracuj w menu panelu.
  • Aby udostępnić bibliotekę za pośrednictwem łącza publicznego, wybierz opcję Udostępnij łącze w menu panelu.

Masowe przesyłanie zasobów do biblioteki

Panel Biblioteki w programie Bridge CC umożliwia masowe przesyłanie grafik. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij i upuść zasoby z panelu Zawartość do panelu Biblioteki.
 • Przeciągnij i upuść zestawy bezpośrednio z Eksploratora plików (Windows) lub programu Finder (macOS) do panelu Biblioteki.

W panelu Biblioteki możesz także zarządzać następującymi typami zasobów.

Grafika Materiały wideo Kapsuły/MGRTS Style znakowe
Kolor Motywy Color Pędzle Style warstw
Animacje Style akapitowe Wzorce Gradienty
Światło Pliki Look Materiały Modele
Sceny Szablony Tekst  

Dodawanie zasobów z biblioteki Adobe Stock

Usługa Adobe Stock jest w pełni zintegrowana z Bibliotekami Creative Cloud. Możesz dodać obraz stockowy ze znakiem wodnym do dowolnej biblioteki bezpośrednio ze strony Adobe Stock. Następnie możesz użyć obrazu ze znakiem wodnym w dokumentach jako zasobu powiązanego z biblioteką.

Jeśli zdecydujesz się na licencjonowanie obrazu, co możesz zrobić bezpośrednio w panelu Biblioteki w programie Bridge, wszystkie instancje zasobu ze znakiem wodnym w otwartych dokumentach zostaną zaktualizowane do licencjonowanej wersji obrazu o wysokiej rozdzielczości.

Praca z zasobami biblioteki

Praca z zasobami biblioteki w programie Bridge
Praca z zasobami biblioteki w programie Bridge

Uzyskiwanie licencji na zasoby usługi Adobe Stock

 1. W panelu Biblioteki wybierz co najmniej jeden zasób Adobe Stock.
 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kup licencję z menu kontekstowego.

Edycja zasobów

 1. Wybierz zasób z panelu Biblioteki.
 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj z menu kontekstowego.

Program Bridge uruchamia odpowiednią aplikację do edycji zasobu. Na przykład jeśli chcesz edytować obraz, program Bridge uruchamia program Photoshop.

Powielanie zasobów

 1. W panelu Biblioteki wybierz co najmniej jeden zasób.
 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Powiel z menu kontekstowego.

Kopiowanie lub przenoszenie zasobów między bibliotekami

 1. W panelu Biblioteki wybierz co najmniej jeden zasób.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zasoby i wybierz polecenie Kopiuj do lub Przenieś do z menu kontekstowego, a następnie wybierz bibliotekę, do której chcesz skopiować lub przenieść zasoby.

Zmiana nazwy zasobów

 1. Wybierz zasób z panelu Biblioteki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zasób i wybierz z menu kontekstowego polecenie Zmień nazwę, a następnie określ nazwę tego zasobu.

Usuwanie zasobów

 1. W panelu Biblioteki wybierz co najmniej jeden zasób.
 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń z menu kontekstowego.

Przeszukiwanie biblioteki

Pole wyszukiwania w panelu Biblioteki umożliwia szybkie i sprawne wyszukiwanie odpowiedniego zasobu. Wyszukiwanie można zmodyfikować w oparciu o następujące opcje:

 • Adobe Stock: umożliwia wyszukiwanie zasobów w usłudze Adobe Stock bezpośrednio z panelu Biblioteki.
 • Bieżąca biblioteka: umożliwia wyszukiwanie zasobów w bieżącej bibliotece.
 • Wszystkie biblioteki: umożliwia wyszukiwanie zasobów we wszystkich bibliotekach.

Podgląd w panelu Biblioteka

Po wybraniu pozycji w panelu Biblioteka jego podgląd jest wyświetlany w panelu Podgląd. Można wybrać wiele plików jednocześnie i zobaczyć ich podglądy w sposób pokazany poniżej.

Library_preview
Podgląd plików wybranych w panelu Biblioteka

Ponadto panel Podgląd obsługuje siatkę przezroczystości. Siatkę przezroczystości można włączyć lub wyłączyć z poziomu menu opcji jakości miniatur i generowania podglądu, które pojawia się po kliknięciu przycisku .

Library_preview_options
Opcje generowania podglądu

Wyszukiwanie obrazów Adobe Stock podobnych wizualnie do elementu w bibliotece

Funkcja wyszukiwania wizualnego w panelu Biblioteki umożliwia szybkie znajdowanie obrazów stockowych podobnych do elementu biblioteki. Wykonaj następujące czynności:

 • W panelu Biblioteki kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Znajdź podobne z menu kontekstowego.

Program Bridge wyświetli wyniki wyszukiwania w panelu Biblioteki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online