Praca z panelem Zawartość w programie Adobe Bridge

Panel Zawartość wyświetla miniatury, szczegółowe miniatury lub listę plików i folderów z wybranego katalogu. Program Adobe Bridge generuje domyślnie miniatury z włączoną funkcją zarządzania kolorami i wyświetla je w panelu Zawartość, podając nazwę pliku lub folderu obok takich informacji, jak oceny i etykiety.

Widok w panelu Zawartość można dostosować, wyświetlając szczegółowe informacje tekstowe wraz z miniaturami lub listę miniatur. Można również zmieniać rozmiary i określać jakość miniatur. Wybierz polecenie Układ poziomy lub Układ pionowy z menu panelu Zawartość, aby rozmieścić paski przewijania. Zastosowanie opcji Układ automatyczny sprawia, że program Adobe Bridge będzie przełączać się pomiędzy układem poziomym i pionowym wedle potrzeb.

Wybieranie trybu widoku

 1. Wybierz jedną z następujących opcji z menu Widok:
  • Jako miniatury — pliki i foldery wyświetlane są w postaci miniatur. Podawana jest nazwa pliku lub folderu oraz oceny i etykiety.

  • Jako szczegóły — miniatury są wyświetlane z dodatkowymi informacjami tekstowymi.

  • Jako lista — wyświetlanie plików i folderów w formie listy nazw plików z powiązanymi metadanymi w formacie kolumny.

  • Pokaż tylko miniatury — wyświetlanie miniatur bez żadnych informacji, etykiet czy ocen.

    

  Uwaga:

  Kliknij przyciski w prawym dolnym rogu okna programu Adobe Bridge, aby wyświetlić zawartość jako miniatury, jako szczegóły lub jako listę.

Dopasowanie rozmiaru miniatur

Zmniejszanie miniatur, pozwala na wyświetlenie większej ilości miniatur jednocześnie, natomiast powiększanie miniatur pokazuje je bardziej szczegółowo.

 • Przeciągaj suwak miniatury w dolnej części okna programu Adobe Bridge.

Uwaga:

Podczas zmiany rozmiaru okna programu Adobe Bridge w trybie Układ automatyczny zmienia się też rozmiar miniatur w panelu Zawartość. Aby temu zapobiec, wybierz opcję Układ poziomy lub Układ pionowy z menu panelu Zawartość.

Uwaga:

Jeśli nazwa pliku lub inne metadane w miniaturze obrazu w panelu Zawartość nie są widoczne, przesuń suwak w prawo, aby powiększyć miniatury.

 • Kliknij przycisk Mniejszy rozmiar miniatur po lewej stronie suwaka Miniatura, aby zmniejszyć o jeden liczbę kolumn w panelu Zawartość. Kliknij przycisk Większy rozmiar miniatur po prawej stronie suwaka Miniatura, aby zwiększyć o jeden liczbę kolumn w panelu Zawartość. Program Adobe Bridge automatycznie wybiera największy rozmiar miniatur dopuszczalny przy danej liczbie kolumn.

Blokowanie siatki

Zablokuj siatkę, aby program Adobe Bridge mógł zawsze wyświetlać pełne miniatury w panelu Zawartość. Gdy siatka jest zablokowana, miniatury zachowują konfigurację, jeśli rozmiar okna zostanie zmieniony lub panele zostaną otwarte albo zamknięte.

 1. Wybierz polecenie Widok > Blokada siatki lub kliknij przycisk Blokada siatki obok suwaka Miniatura u dołu okna programu Adobe Bridge.

Wyświetlanie dodatkowych metadanych miniatur

Preferencja Dodatkowe wiersze metadanych miniatury określa zasady wyświetlania dodatkowych informacji metadanych miniatur w panelu Zawartość.

 1. Wybierz kolejno Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje (Mac OS), a następnie kliknij pozycję miniatury.

 2. W sekcji Dodatkowe wiersze metadanych miniatury wybierz typ metadanych do wyświetlania. Na ekranie można wyświetlić maksymalnie cztery dodatkowe wiersze informacji.

Ograniczanie rozmiaru pliku dla miniatur

Można ograniczać rozmiar pliku, dla którego program Adobe Bridge tworzy miniatury (wyświetlanie dużych plików może ograniczyć wydajność systemu). Jeśli program Adobe Bridge nie może utworzyć miniatur, wyświetla ikonę powiązaną z określonym typem pliku. To ustawienie jest ignorowane podczas wyświetlania miniatur plików wideo.

 1. Wybierz kolejno Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje (Mac OS), a następnie kliknij pozycję miniatury.

 2. Wprowadź liczbę w polu Nie przetwarzaj plików większych niż.

Określanie podglądów pełnoekranowych

Podglądy pełnoekranowe zapewniają najwyższą dostępną jakość podglądu w oparciu o rozdzielczość monitora. Po włączeniu tej funkcji obrazy są wyświetlane na pełnym ekranie i mają dużą ostrość.

 1. Wybierz kolejno Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge  > Preferencje (Mac OS).

 2. Wybierz polecenie Generuj podglądy dostosowane do wielkości monitora.

Określanie jakości miniatury

W programie Adobe Bridge można określić wyświetlanie podglądów osadzonych, wysokiej jakości lub 1:1 dla poszczególnych folderów lub zdjęć.

 • Aby zapewnić szybsze przeglądanie, wybierz folder i kliknij przycisk Szybkie przeglądanie poprzez preferowanie obrazów osadzonych   na pasku aplikacji Adobe Bridge.
 • Aby wyświetlać podgląd miniatur wyższej jakości, kliknij przycisk Opcje dotyczące jakości miniaturgenerowania podglądów na pasku aplikacji Adobe Bridge i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Preferuj wbudowane (szybciej), aby użyć miniatur o niskiej rozdzielczości osadzonych w pliku źródłowym. Miniatury te nie posiadają zarządzania kolorami. Ta opcja jest równoważna z wybraniem polecenia Szybkie przeglądanie dzięki wbudowanym obrazom.

  • Wysoka jakość na żądanie, aby używać osadzonych miniatur do momentu uzyskania podglądu obrazu, gdy program Adobe Bridge tworzy miniatury zarządzane kolorami wygenerowane z plików źródłowych.

  • Zawsze wysoka jakość, aby zawsze wyświetlać zarządzane kolorami miniatury wszystkich obrazów. Zawsze wysoka jakość to domyślne ustawienie jakości.

  • Generuj podglądy 100%, aby generować podglądy 100% obrazów w tle dla widoków Lupka i Pokaz slajdów. Opcja ta przyspiesza działanie funkcji Lupka i Pokaz slajdów, ale też wykorzystuje więcej miejsca na dysku i spowalnia początkowe przeglądanie. Zobacz temat Użycie narzędzia Lupka oraz Wyświetlanie obrazów w pokazie slajdów.

Dostosowywanie widoku listy

Można dostosować widok listy, sortując dane i zmieniając wielkość kolumn, a także wybierając kategorie metadanych, które mają być wyświetlane.

 1. Wybierz polecenie Widok > listy.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij nagłówek kolumny, aby zmienić kolejność sortowania.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij klawisz Control i kliknij (Mac OS) dowolny nagłówek kolumny, aby zmienić kategorię metadanych, zamknąć kolumnę, wstawić nową kolumnę, zmienić rozmiar kolumny lub przywrócić domyślną konfigurację.

  Uwaga:

  Kolumna Nazwa zawsze znajduje się po lewej stronie.

  • Przeciągnij pionowy separator umieszczony między dwiema kolumnami, aby je poszerzyć lub zwęzić.

  • Kliknij dwukrotnie pomiędzy nagłówkami dwóch kolumn, aby automatycznie zmienić rozmiar kolumny po lewej stronie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online