Więcej informacji o znanych problemach i ograniczeniach ostatniego wydania programu Bridge CC.

Problem: Etykiety zastosowane za pomocą wersji programu Bridge CC 2018 nie są obsługiwane w wersji programu Bridge CC 2019. Jednak etykiety z wersji Bridge CC 2017 działają poprawnie w wersji Bridge CC 2019.

Sposób obejścia problemu: Ponownie zastosuj etykiety z wersji Bridge CC 2018 w wersji Bridge CC 2019.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online