Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw

 

Grupowanie zdjęć w jednym miejscu umożliwia łatwe przeglądanie.

Kolekcje pozwalają grupować fotografie w jednym miejscu w celu ich łatwego wyświetlania, nawet jeśli są one umieszczone w różnych folderach lub na różnych dyskach twardych. Kolekcje inteligentne są innym typem kolekcji generowanym na podstawie zapisanych wyników wyszukiwania. W panelu Kolekcje można tworzyć, lokalizować i otwierać kolekcje, a także tworzyć i edytować kolekcje inteligentne.

Tworzenie kolekcji

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Nowa kolekcja  u dołu panelu Kolekcje, aby utworzyć nową pustą kolekcję.

  • Zaznacz jedno lub więcej pól w panelu Zawartość, a następnie kliknij przycisk Nowa kolekcja w tym panelu. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz dołączyć zaznaczone pliki do nowej kolekcji.

Uwaga:

Domyślnie zaznaczenie pliku z kolekcji umieszcza go na liście odnalezionych w folderze kolekcji. Aby wskazać folder, w którym fizycznie znajduje się plik, zaznacz plik, a następnie wybierz polecenie Plik > Pokaż w Bridge.

Tworzenie kolekcji inteligentnej

 1. Kliknij przycisk Nowa kolekcja inteligentna  w dolnej części panelu Kolekcje.
Uwaga:

Aby dodać lub usunąć kolekcję inteligentną z panelu Ulubione, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij klawisz Control i kliknij (Mac OS) kolekcję inteligentną w panelu Kolekcje, a następnie wybierz polecenie Dodaj do ulubionych lub Usuń z ulubionych.

Edytowanie kolekcji inteligentnej

 1. Zaznacz kolekcję inteligentną w panelu Kolekcje.
 2. Kliknij przycisk Edytuj kolekcję inteligentną  .
 3. Określ nowe kryteria kolekcji inteligentnej, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Uwaga:

  Usuń fotografie z kolekcji inteligentnej, edytując kryteria. Usunięcie fotografii podczas przeglądania kolekcji inteligentnej powoduje przeniesienie jej do Kosza (Windows) lub folderu Trash (Mac OS).

Zmienianie nazwy kolekcji

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie nazwę kolekcji i wpisz nową nazwę.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij klawisz Control i kliknij (Mac OS) nazwę kolekcji, a następnie wybierz z menu polecenie Zmień. Następnie zastąp nazwę kolekcji.

Usuwanie kolekcji

Usunięcie kolekcji polega po prostu na wyłączeniu jej z listy kolekcji dostępnych w programie Bridge. Żadne pliki nie zostaną usunięte z dysku twardego.

 1. Aby usunąć kolekcję, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu Kolekcje wybierz nazwę kolekcji, a następnie kliknij ikonę kosza.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij przytrzymując klawisz Control (Mac OS) nazwę kolekcji, a następnie wybierz z menu polecenie Usuń.

Dodawanie plików do kolekcji

 1. Aby dodać pliki do kolekcji, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij pliki z panelu Zawartość, Eksploratora Windows lub Findera (Mac OS) na nazwę kolekcji w panelu Kolekcje.

  • Skopiuj i wklej pliki z panelu Zawartość do kolekcji w panelu Kolekcje.

Usuwanie plików z kolekcji

 1. Aby usunąć pliki z kolekcji, zaznacz kolekcję w panelu Kolekcje i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz plik w panelu Zawartość i kliknij polecenie Usuń z kolekcji. Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij klawisz Control i kliknij (Mac OS), a następnie wybierz polecenie Usuń z kolekcji.

  • Zaznacz plik w panelu Zawartość i naciśnij klawisz Delete. Kliknij opcję Odrzuć, aby oznaczyć plik jako odrzucony. Kliknij opcję Usuń, aby przenieść plik do Kosza (Windows) lub folderu Trash (Mac OS). Kliknij opcję Anuluj, aby zachować plik.

Kopiowanie plików między kolekcjami

 1. Zaznacz kolekcję w panelu Kolekcje.
 2. Przeciągnij plik z panelu Zawartość do odpowiedniej kolekcji w panelu Kolekcje, do której chcesz go skopiować.

Odnajdowanie brakujących plików

Program Adobe Bridge śledzi lokalizacje plików w kolekcjach. Jeśli plik zostanie przeniesiony w programie Adobe Bridge, pozostaje w kolekcji. Jeśli kolekcja zawiera pliki, które zostały przeniesione lub których nazwa została zmieniona w programie Eksplorator (Windows) lub Finder (Mac OS), albo pliki znajdujące się na wymiennym dysku twardym, który nie jest podłączony w momencie wyświetlania kolekcji, program Adobe Bridge wyświetli alert o brakujących plikach. Alert ten jest wyświetlany w górnej części panelu Zawartość.

 1. Kliknij polecenie Napraw, aby zlokalizować brakujące pliki.
 2. W oknie dialogowym Znajdź brakujące pliki zaznacz pliki i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do nowej lokalizacji plików.

  • Kliknij polecenie Pomiń, aby pominąć brakujące pliki.

  • Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć brakujące pliki z kolekcji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto