Dotyczy programu Adobe Bridge CC z listopada 2016 (wersja 7.0) i wcześniejszych wydań
Tworzenie galerii internetowych oraz dokumentów PDF za pomocą modułu Adobe Output Module

Uwaga:

Począwszy od wydania z października 2017 r. w programie Bridge CC zostały wprowadzone następujące aktualizacje:

 • Wprowadzono nową przestrzeń roboczą Wyjście, służącą do generowania stykówek w formacie PDF standardowo w programie Bridge. Dokumentację pomocy można znaleźć w artykule Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście.
 • Wtyczka Adobe Output Module (AOM) (omówiona w tym artykule) nie jest już obsługiwana, a funkcja tworzenia galerii internetowych została wycofana w najnowszej wersji programu Bridge.
 • Wtyczka Adobe Output Module (AOM) działa poprawnie wyłącznie w programie Bridge CC z listopada 2016 (wersja 7.0) i wcześniejszych wydaniach. 

Adobe® Output Module to skrypt wchodzący w skład programu Adobe Bridge CC. Można go używać do tworzenia galerii internetowych w formacie HTML i Flash®, które następnie można umieszczać na serwerach sieci Web. Moduł Adobe Output Module umożliwia także tworzenie stykówek w formacie PDF oraz prezentacji. Moduł Adobe Output Module jest dostępny w przestrzeni roboczej Wyjście.

Program Bridge CC nie zawiera wtyczki Adobe Output Module do generowania stykówek PDF/prezentacji i galerii internetowych. Adobe Output Module i przestrzeń roboczą dla programu Bridge CC można ręcznie pobrać i zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w poniższym dokumencie: 

Jak zainstalować Adobe Output Module w programie Bridge CC

Internetowa galeria zdjęć to witryna internetowa ze stroną główną, na której umieszczane są miniatury zdjęć, będące odnośnikami do stron galerii z obrazami w pełnych rozmiarach. Moduł Adobe Output Module oferuje do wyboru różnego rodzaju szablony galerii, które można dostosować przy pomocy panelu Wyjście.

 1. Zaznacz obrazy, które chcesz umieścić w galerii i wybierz kolejno Okno > Przestrzeń robocza > Wyjście. Następnie kliknij przycisk Galeria internetowa umieszczony na górze panelu Wyjście.

  Uwaga:

  Jeśli na liście nie ma przestrzeni wyjściowej, otwórz preferencje programu Adobe Bridge (Ctrl + K w systemie Windows lub Command + K w systemie Mac OS), otwórz panel Skrypty startowe i wybierz skrypt Adobe Output Module.

 2. Z menu Szablon wybierz szablon galerii, a następnie określ rozmiar miniatury w menu Styl. Następnie dostosuj wygląd galerii, korzystając z opcji dostępnych w poniższych zestawach:

  Informacje o stronie

  Określ informacje, które będą wyświetlane na każdej stronie galerii, takie jak tytuł, opis, imię i nazwisko oraz kontaktowy adres e-mail.

  Paleta kolorów

  Opcje różnią się w zależności od wybranego szablonu. Wybierz kolory dla poszczególnych elementów, takich jak tekst, tekst nagłówka, tło i krawędzie.

  Wygląd

  Opcje różnią się w zależności od wybranego szablonu. Podaj rozmiar obrazów i miniatur, jakość obrazów JPEG, efekty przejścia, układy, oraz określ, czy na zdjęciach w galerii HTML mają być pokazywane nazwy plików.

  Informacje o obrazie

  (Tylko galerie Airtight) Dołącz podpis do zdjęcia w galerii na podstawie metadanych obrazu.

  Ustawienia wyjściowe

  (Tylko galerie Airtight) Określ rozmiar i jakość obrazów JPEG w galerii.

 3. (Tylko CS5) Aby wyświetlić galerię w panelu Podgląd wyjścia programu Adobe Bridge, kliknij przycisk Odśwież podgląd. Kliknij przycisk Wyświetl podgląd w przeglądarce, aby wyświetlić podgląd galerii w domyślnej przeglądarce internetowej.

  Uwaga:

  W podglądzie galerii wyświetlanych jest maksymalnie 20 plików, jednak zapisywana i przesyłana jest cała galeria.

 4. (Opcjonalnie) Ustawienia własne można zapisać, klikając przycisk Zapisz styl .

 5. Aby przesłać galerię za pośrednictwem protokołu FTP, otwórz zestaw opcji Utwórz galerię. Wprowadź adres serwera FTP, nazwę użytkownika, hasło i folder docelowy. Następnie kliknij przycisk Wyślij.

  Uwaga:

  Podczas wpisywania ścieżki serwera należy używać ukośników do wskazywania katalogów. Skontaktuj się z właścicielem serwera, aby sprawdzić, czy ścieżka dostępu do folderu publicznego na serwerze sieciowym jest prawidłowa.

  Uwaga:

  Program Adobe Bridge dodaje znaki do tekstu wpisanego w polu Hasło po kliknięciu lub naciśnięciu tabulatora, aby przejść do innego pola. Program Adobe Bridge dodaje te znaki ze względów bezpieczeństwa.

 6. Aby zapisać galerię na dysku twardym, otwórz zestaw opcji Utwórz galerię i określ lokalizację, w której ma ona zostać zapisana. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Samouczek wideo: tworzenie galerii obrazów przy użyciu programu Adobe Bridge

Samouczek wideo: tworzenie galerii obrazów przy użyciu programu Adobe Bridge
Informacje o tworzeniu galerii internetowych za pomocą skryptu Adobe Bridge Output Module. (05:17)
Richard Harrington

Tworzenie stykówki w formacie PDF

Korzystając z modułu Adobe Output Module, można tworzyć stykówki w formacie PDF z jednego lub wielu obrazów. Na potrzeby tworzenia stykówek zwierających wiele obrazów wszystkie z nich mają jednakowy rozmiar. Po określeniu opcji odtwarzania można także stworzyć plik PDF, który będzie wykorzystywany jako prezentacja pełnoekranowa lub pokaz slajdów.

Uwaga:

Możesz również użyć wtyczki Stykówka II. W programie Adobe Bridge wybierz Narzędzia > Photoshop > Stykówka II. Więcej informacji zawiera temat Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów w programie Photoshop Community Help.

 1. Zaznacz obrazy, które chcesz umieścić w pliku PDF i wybierz kolejno Okno > Przestrzeń robocza > Wyjście. Następnie kliknij przycisk PDF umieszczony na górze panelu Wyjście.

  Uwaga:

  Jeśli na liście nie ma przestrzeni wyjściowej, otwórz preferencje programu Adobe Bridge (Ctrl + K w systemie Windows lub Command + K w systemie Mac OS), otwórz panel Skrypty startowe i wybierz skrypt Adobe Output Module.

 2. Wybierz jedną z opcji dostępnych w menu Szablon. Następnie dostosuj dokument PDF, korzystając z opcji dostępnych w poniższych zestawach:

  Dokument

  Określ rozmiar strony, orientację, jakość wyjścia (w ppi); jakość kompresji JPEG; kolor tła oraz uprawnienia opcjonalne.

  Układ

  Opcje umiejscowienia obrazów oraz odstępów między nimi.

  Nakładki

  Opcja drukowania nazwy pliku pod każdym numerem obrazu i strony w nagłówku lub stopce.

  Nagłówek/Stopka

  Możliwość włączenia nagłówków i stopek oraz określenia ich typu i położenia.

  Odtwarzanie

  Opcje dotyczące wyświetlania plików PDF na ekranie w programie Adobe Acrobat® lub Adobe Reader®.

  Znak wodny

  Możliwość dodania tekstowego lub graficznego znaku wodnego do każdej strony lub obrazu. Możliwość dostosowania rodzaju, rozmiaru oraz koloru czcionki. Możliwość dostosowania skali, krycia, przesunięcia oraz obrotu tekstu lub grafiki.

 3. Aby wyświetlić plik PDF w panelu Podgląd wyjścia programu Adobe Bridge, kliknij przycisk Odśwież podgląd.

  Uwaga:

  W panelu Podgląd wyjścia zostanie wyświetlona tylko pierwsza strona pliku PDF.

 4. (Opcjonalnie) Ustawienia własne można zapisać, klikając przycisk Zapisz szablon .

 5. Aby automatycznie otworzyć plik PDF w programie Acrobat lub Reader po jego zapisaniu, zaznacz opcję Pokaż PDF po zapisaniu u dołu panelu Wyjście. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk Zapisz.

Preferencje modułu Adobe Output Module

 1. Aby włączyć panel Wyjście, w sekcji Skrypty startowe preferencji programu Adobe Bridge zaznacz opcję Adobe Output Module.

 2. W sekcji Wyjście preferencji programu Adobe Bridge można określić następujące opcje:

  Użyj trybu pojedynczego dla panelu wyjścia

  Pozwala na jednoczesne otwarcie tylko jednego zestawu opcji w panelu Wyjście.

  Konwertuj nazwy plików ze znakami wielobajtowymi na pełne ASCII

  Podczas generowania galerii usuwa z nazw plików znaki wielobajtowe. Opcja ta jest przydatna w przypadku, gdy serwer FTP nie akceptuje znaków wielobajtowych.

  Zachowaj osadzony profil koloru

  Jeśli to możliwe, zachowuje profil koloru osadzony w obrazie. Jeśli profil ten nie jest obsługiwany w formacie JPEG, moduł Adobe Output Module dokona jego konwersji na sRGB.