Podręcznik użytkownika Anuluj

Uruchamianie programu Adobe Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Dowiedz się, jak uruchomić program Bridge na komputerze i przeglądać pliki z poziomu aplikacji Creative Cloud

Program Adobe Bridge można uruchomić bezpośrednio lub z jednego z następujących programów pakietu Adobe: After Effects, Captivate, Encore, Flash Professional, InCopy, InDesign, Illustrator, Photoshop i Premiere Pro.

Uruchamianie programu Adobe Bridge z poziomu innego produktu Adobe

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Plik > Przeglądaj lub Plik > Przeglądaj w programie Bridge.

  Uwaga: po uruchomieniu programu Adobe Bridge za pomocą polecenia Plik > Przeglądaj w programie Bridge z menu programu After Effects lub Premiere Pro dwukrotne kliknięcie pliku spowoduje, że zostanie on otwarty lub zaimportowany w tej aplikacji Creative Cloud, a nie w aplikacji rodzimej. Jeśli na przykład wybierzesz polecenie Plik > Przeglądaj w programie Bridge z menu programu Adobe Premiere Pro, a następnie dwukrotnie klikniesz plik programu Photoshop, plik ten zostanie dodany do panelu Projekt programu Premiere Pro. Nie zostanie otwarty w programie Photoshop.

 • Kliknij przycisk Adobe Bridge na pasku aplikacji.

Uwaga:

Jeśli program Bridge nie jest zainstalowany na komputerze, wybranie opcji Przeglądaj w programie Bridge spowoduje uruchomienie aplikacji Creative Cloud, która pomoże zainstalować najnowszą wersję programu Bridge. Jeśli na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu Bridge i po wybraniu opcji Przeglądaj w programie Bridge nadal uruchamia się aplikacja Creative Cloud, odinstaluj zarówno program Adobe Bridge, jak i aplikację Adobe, z której próbujesz przeglądać w programie Bridge, a następnie ponownie zainstaluj te aplikacje.

Powrót do ostatnio uruchomionego produktu Adobe z poziomu programu Adobe Bridge

 1. Wybierz kolejno Plik > Wróć do [Component] lub kliknij przycisk Wróć do [Component]  na pasku aplikacji.

Uruchamianie programu Adobe Bridge bezpośrednio

 • (Windows) Wybierz polecenie Adobe Bridge  z menu Start > Wszystkie programy.
 • (macOS) Dwukrotnie kliknij ikonę Adobe Bridge umieszczoną w folderze Applications/Adobe Bridge

Automatyczne uruchamianie programu Adobe Bridge

Program Bridge można skonfigurować w taki sposób, aby uruchamiał się automatycznie po każdym zalogowaniu się użytkownika do systemu. Działając w tle aż do chwili, gdy użytkownik będzie go potrzebować, program Adobe Bridge zużywa mniejszą ilość zasobów systemowych.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby skonfigurować automatyczne uruchamianie programu Adobe Bridge w tle po zalogowaniu użytkownika do systemu:
  • Przy pierwszym uruchomieniu programu Adobe Bridge kliknij przycisk Tak, aby program Adobe Bridge był automatycznie uruchamiany przy logowaniu.

  • W oknie dialogowym Preferencje programu Adobe Bridge przejdź do panelu Zaawansowane i wybierz opcję Uruchom program Bridge podczas logowania.

  • (Windows) Po uruchomieniu programu Adobe Bridge kliknij prawym przyciskiem myszy jego ikonę w obszarze powiadomień systemu Windows (obok zegara). Następnie wybierz opcję Uruchom program Bridge podczas logowania.

Ukrywanie i pokazywanie programu Adobe Bridge

(macOS) Aby zmienić tryb działania, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 1. Kliknij ikonę programu Adobe Bridge w doku i wybierz polecenie Pokaż lub Ukryj.
 2. W programie Adobe Bridge wybierz polecenie Adobe Bridge > Ukryj Adobe Bridge. Spowoduje to uruchomienie programu w tle.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online