Program Adobe Bridge można uruchomić bezpośrednio lub z jednego z następujących programów pakietu Adobe: After Effects, Captivate, Encore, Flash Professional, InCopy, InDesign, Illustrator, Photoshop i Premiere Pro.

Uruchamianie programu Adobe Bridge z poziomu innego produktu Adobe

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz polecenie Plik > Przeglądaj lub Plik > Przeglądaj w programie Bridge.

   Uwaga: po uruchomieniu programu Adobe Bridge za pomocą polecenia Plik > Przeglądaj w programie Bridge z menu programu After Effects lub Premiere Pro dwukrotne kliknięcie pliku spowoduje, że zostanie on otwarty lub zaimportowany w tej aplikacji Creative Cloud, a nie w aplikacji rodzimej. Jeśli na przykład wybierzesz polecenie Plik > Przeglądaj w programie Bridge z menu programu Adobe Premiere Pro, a następnie dwukrotnie klikniesz plik programu Photoshop, plik ten zostanie dodany do panelu Projekt programu Premiere Pro. Nie zostanie otwarty w programie Photoshop.

  • Kliknij przycisk Adobe Bridge  na pasku aplikacji.

Powrót do ostatnio uruchomionego produktu Adobe z poziomu programu Adobe Bridge

 1. Wybierz kolejno Plik > Wróć do [Komponent] lub kliknij przycisk Wróć do [Komponent]   na pasku aplikacji.

Uruchamianie programu Adobe Bridge bezpośrednio

 • (Windows) Wybierz polecenie Adobe Bridge  z menu Start > Wszystkie programy.
 • (Mac OS) Dwukrotnie kliknij ikonę Adobe Bridge umieszczoną w folderze Applications/Adobe Bridge.

Automatyczne uruchamianie programu Adobe Bridge

Program Bridge można skonfigurować w taki sposób, aby uruchamiał się automatycznie po każdym zalogowaniu się użytkownika do systemu. Działając w tle aż do chwili, gdy użytkownik będzie go potrzebować, program Adobe Bridge zużywa mniejszą ilość zasobów systemowych.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby skonfigurować automatyczne uruchamianie programu Adobe Bridge w tle po zalogowaniu użytkownika do systemu:
  • Przy pierwszym uruchomieniu programu Adobe Bridge kliknij przycisk Tak, aby program Adobe Bridge był automatycznie uruchamiany przy logowaniu.

  • W oknie dialogowym Preferencje programu Adobe Bridge przejdź do panelu Zaawansowane i wybierz opcję Uruchom program Bridge podczas logowania.

  • (Windows) Po uruchomieniu programu Adobe Bridge kliknij prawym przyciskiem myszy jego ikonę w obszarze powiadomień systemu Windows (obok zegara). Następnie wybierz opcję Uruchom program Bridge podczas logowania.

Ukrywanie i pokazywanie programu Adobe Bridge

(Mac OS) Aby zmienić tryb działania, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Kliknij ikonę programu Adobe Bridge w doku i wybierz polecenie Pokaż lub Ukryj.
 2. W programie Adobe Bridge wybierz polecenie Adobe Bridge > Ukryj Adobe Bridge. Spowoduje to uruchomienie programu w tle.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online