Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z programem Adobe Media Encoder

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Zasoby wideo można z łatwością wybrać w programie Bridge i otworzyć je w programie Adobe Media Encoder, aby transkodować lub połączyć wybrane pliki wideo.

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć kolejkę lub połączyć wideo w programie Media Encoder bezpośrednio z poziomu programu Bridge:

 1. Wybierz odpowiednie pliki wideo w programie Bridge. Aby zmienić kolejność plików wideo, wybierz opcję Sortuj ręcznie, znajdującą się na pasku ścieżki nad panelem Zawartość.

 2. Po wybraniu plików wideo przejdź do pozycji Narzędzia > Media Encoder > Dodaj do kolejki programu Encoder / Połącz klipy

  • Dodaj do kolejki programu Encoder: dodawaj klipy wideo z programu Bridge do kolejki programu Encoder i wybierz odpowiednią opcję kodowania dla każdego pliku oddzielnie w programie Adobe Media Encoder. W programie Media Encoder zasoby te są umieszczane w kolejce do kodowania.
  • Połącz klipy: połącz klipy wideo z programu Bridge w jeden plik. Możesz później zmienić kolejność klipów wideo w programie Media Encoder przed rozpoczęciem przetwarzania kolejki. W programie Media Encoder zasoby te są umieszczane w kolejce do kodowania w celu wygenerowania jednego, połączonego klipu wideo.

  Przeciągnij i upuść zawartość zależnie od potrzeb, a następnie wybierz zestaw klipów, aby wywołać obiegi pracy programu Media Encoder.

  Kodowanie w programie Adobe Media Encoder

Aby dodać klipy wideo do nowego projektu w programie Media Encoder, można zaznaczyć pliki wideo w programie Bridge, a następnie kliknąć z wciśniętym klawiszem Cmd lub kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć opcje kontekstowe. Wybierz polecenie Umieść > W programie Adobe Media Encoder. W przestrzeni roboczej Media Encoder pojawią się nowe filmy, które można z łatwością przeciągnąć i umieścić w istniejącej sekwencji.

Umieszczanie w programie Media Encoder

Jeśli na komputerze zainstalowano program Media Encoder, to wybrane pliki wideo będą bezpośrednio otwierane w programie Media Encoder, skąd można wznowić edycję. Jeśli nie masz zainstalowanego programu Media Encoder, wyświetli się monit o zainstalowanie go na komputerze. 

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online