Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw

Narzędzie Usuwanie plam w module Camera Raw umożliwia naprawienie wybranego obszaru obrazu poprzez nałożenie w to miejsce próbki pobranej z innego obszaru tego samego obrazu. Jego domyślne działanie umożliwia zaznaczanie obszarów do skorygowania przez przeciągnięcie pędzla w poprzek zdjęcia. W przypadku poniższego zdjęcia możesz na przykład usunąć część liny, która łączy kask i przewód znajdujący się nad postacią, aby nie zakłócała widoku błękitnego nieba.

Korzystanie z narzędzia Usuwanie plam na obrazie raw wiąże się z przetwarzaniem surowych danych obrazu. Praca bezpośrednio z surowymi danymi obrazu może zapewnić lepsze dopasowania operacji retuszowania (naprawy lub klonowania). Dodatkowo, ze względu na to, że wszelkie zmiany i modyfikacje plików camera raw są przechowywane w plikach pomocniczych, proces ten ma charakter niedestruktywny.

Lina, która wydaje się łączyć drut i kask (obraz po lewej), została usunięta (obraz po prawej).

Korzystanie z narzędzia Usuwanie plam

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Otwórz plik camera raw.
  • Mając otwarty obraz w programie Photoshop, wybierz Filtr > Filtr Camera Raw.
 2. Na pasku narzędzi wybierz narzędzie Usuwanie plam .

 3. Wybierz jedną z następujących opcji z menu Typ:

  Napraw Dopasowuje teksturę, oświetlenie i cieniowanie obszaru, z którego pobrano próbkę do zaznaczonego obszaru.
  Klonuj Nanosi pobraną próbkę na zaznaczony obszar.

 4. (Opcjonalnie) w obszarze opcji narzędzia Usuwanie plam w oknie Histogram przesuń suwak opcji Rozmiar, aby określić rozmiar obszaru, na który ma oddziaływać narzędzie Usuwanie plam.

  Uwaga:

  Użyj klawiszy nawiasów kwadratowych na klawiaturze, aby zmienić rozmiar pędzla

  • Lewy nawias kwadratowy ([) zmniejsza promień narzędzia.
  • Prawy nawias kwadratowy (]) zwiększa promień narzędzia.
 5. Kliknij i przeciągnij część zdjęcia przeznaczoną do retuszowania.

  • Biało-czerwona ramka zaznaczania (czerwony uchwyt) wyznacza obszar zaznaczenia.
  • Biało-zielona ramka zaznaczania (zielony uchwyt) wyznacza obszar próbkowania.
  Wskaż część obrazu do naprawy, a następnie użyj narzędzia Usuwanie plam do zamalowania tego obszaru. Użyj czerwonych i zielonych uchwytów (obraz po prawej) do zmiany pozycji zaznaczonego i próbkowanego obszaru

 6. (Opcjonalnie) Aby zmienić domyślnie wybrany obszar próbkowania, wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Automatycznie Kliknij uchwyt zaznaczonego obszaru i naciśnij klawisz ukośnika (/). Próbkowany jest nowy obszar. Naciskaj klawisz ukośnika aż do znalezienia najlepiej pasującego obszaru próbkowania.
  • Ręcznie Użyj zielonego uchwytu, aby przesunąć próbkowany obszar.
  Uwaga:

  Podczas zaznaczania większych fragmentów obrazu przy użyciu dłuższych pociągnięć dopasowanie właściwego obszaru próbkowania nie będzie natychmiastowe. Aby eksperymentować z różnymi opcjami, kliknij ukośnik (/), a narzędzie automatycznie dokonana za Ciebie próbkowania kilku obszarów .

 7. Aby usunąć wszystkie dopasowania wprowadzone za pomocą narzędzia Usuwanie plam, kliknij Wyczyść wszystko.

Skróty klawiaturowe i ich modyfikatory

Okrągła plamka:

 • Control/Command + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby ustawić źródło plamki.
 • Command/Control + Option/Alt + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby określić wielkość plamki.

Zaznaczenie prostokątne:

 • Kliknij Option/Alt + przeciągnij, aby zdefiniować prostokątne zaznaczenie. Wszystkie plamki w tym zaznaczeniu (podświetlone na czerwono) zostaną usunięte po zwolnieniu przycisku myszy.

Rozszerzanie zaznaczonego obszaru lub plamki:

 • Shift + kliknięcie rozszerza aktualnie zaznaczoną plamkę na zasadzie „połącz kropki”.

Usuwanie zaznaczonego obszaru lub plamki:

 • Wybierz czerwony lub zielony uchwyt i naciśnij klawisz Delete, aby usunąć zaznaczone dostosowanie.
 • Wciśnij Option/Alt i kliknij uchwyt, aby go usunąć.

Czyszczenie zdjęcia za pomocą funkcji Wyświetl plamy

Pracując na ekranie komputera, możesz zidentyfikować najbardziej widoczne plamki i niedoskonałości. Jednak podczas drukowania zdjęcia w jego pełnej rozdzielczości wynik drukowania może zawierać wiele niedoskonałości, które nie były widoczne na ekranie komputera. Te niedoskonałości mogą być różnorodne: kurz na czujniku aparatu, niedoskonałości skóry portretowanej osoby, drobne obłoki chmur na błękitnym niebie. W pełnej rozdzielczości te niedoskonałości wizualnie rozpraszają uwagę.

Funkcja Wyświetl plamy umożliwia wyszukiwanie niedoskonałości, które mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka. Po zaznaczeniu pola wyboru Wyświetl plamy (widocznego w opcjach narzędzia Usuwanie plam) obraz zostanie odwrócony. Można teraz użyć narzędzia Usuwanie plam w trybie Wyświetl plamy do oczyszczenia obrazu zgodnie z własnymi wymaganiami.

Pole wyboru Wyświetl plamy jest opcją dostępną w narzędziu Usuwanie plam

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Otwórz plik camera raw.
  • Mając otwarty obraz w programie Photoshop CC, wybierz Filtr > Filtr Camera Raw.
 2. Wybierz narzędzie Usuwanie plam z paska narzędzi, a następnie zaznacz pole wyboru Wyświetl plamy.

  Obraz zostaje odwrócony, a kontury jego elementów stają się lepiej widoczne.

  Powyżej widok Wyświetl plamy jest wyłączony, a zbędne elementy, takie jak drobne chmury (po lewej) zostały usunięte (po prawej).

 3. Za pomocą suwaka Wyświetl plamy możesz zmienić próg kontrastu odwróconego obrazu. Przesuń suwak do różnych poziomów kontrastu, aby obejrzeć niedoskonałości, takie jak kurz, kropki i inne niepotrzebne elementy.

  Uwaga:

  Gdy pole wyboru Wyświetl plamy jest zaznaczone, można zmienić próg wyświetlania plam.

  • Zwiększenie: naciśnij znak kropki (.)
  • Zwiększenie (w większych inkrementacjach): naciśnij klawisz Shift + znak kropki (.)
  • Zmniejszenie: naciśnij znak przecinka (,)
  • Zmniejszenie (w większych inkrementacjach): naciśnij klawisz Shift + znak przecinka (,)
 4. Użyj narzędzia Usuwanie plam, aby sklonować lub uzdrowić niechciany element fotografii. Usuń zaznaczenie pola Wyświetl plamy, aby obejrzeć obraz wynikowy.

 5. Powtórz kroki 2, 3 i 4 stosownie do potrzeb.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto