Za pomocą wtyczki Camera Raw 9.4 lub nowszej można scalić obrazy DNG zrobione w sekwencji panoramicznej w zapierające dech w piersiach panoramiczne kompozycje. Zanim utworzysz scalony obraz, możesz wyświetlić szybki podgląd panoramy i dokonać korekty.

Za pomocą wtyczki Camera Raw 11.0 lub nowszej można scalić wiele obrazów o różnej ekspozycji (ze spójnymi wartościami przesunięcia ekspozycji), tworząc panoramę HDR – wszystko w jednym kroku. Zanim utworzysz scalony obraz, możesz wyświetlić szybki podgląd panoramy HDR i dokonać korekty.

Tworzenie panoram za pomocą wtyczki Adobe Camera Raw
Twórz zapierające dech w piersiach panoramy w programie Adobe Camera Raw.

Scalanie obrazów, aby stworzyć panoramę lub panoramę HDR

Aby scalić obrazy i utworzyć panoramę lub panoramę HDR, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz i wybierz źródło obrazów DNG. Obrazy otworzą się w oknie dialogowym Camera Raw.

 2. W oknie dialogowym Camera Raw wybierz pliki obrazów do scalenia z panelu Taśma filmowa po lewej stronie. Aby wybrać wszystkie obrazy z panelu Taśma filmowa, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl (w systemie Windows) / Control (w systemie Mac) + A.

  Panel Taśma filmowa w oknie dialogowym Adobe Camera Raw
  Wybierz obrazy z panelu Taśma filmowa w oknie dialogowym Adobe Camera Raw.
 3. W panelu Taśma filmowa kliknij ikonę lub kliknij panel prawym przyciskiem myszy i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dla zdjęć o standardowej ekspozycji wybierz Scal do panoramy lub kliknij kombinację klawiszy: Ctrl (w systemie Windows) / Control (w systemie Mac) + M, aby scalić je w panoramę.
  • Dla obrazów o różnej ekspozycji wybierz Scal do panoramy HDR, aby scalić je w panoramę HDR. Jednoetapowe scalanie panoramy HDR nie działa w inteligentnym podglądzie.
  Tworzenie panoramy
  Scalanie obrazów w celu utworzenia panoramy

  Następnie możesz wyświetlić pasek postępu scalanych obrazów, aby utworzyć podgląd panoramy.

 4. W oknie dialogowym Podgląd scalania panoramy / Podgląd scalania panoramy HDR możesz ręcznie wybrać układ wyświetlania:

  Sferyczny: układa i przekształca obrazy tak, jakby odwzorowywały wnętrze kuli. Ten tryb wyświetlania doskonale nadaje się do bardzo szerokich lub wielorzędowych obrazów panoramicznych.

  Cylindryczny: wyświetla panoramę tak, jakby odwzorowywała wnętrze walca. Ten tryb wyświetlania doskonale współpracuje z szerokimi obrazami panoramicznymi, ale również zachowuje proste linie pionowe.

  Perspektywa: wyświetla panoramę tak, jakby odwzorowywała płaską powierzchnię. Ten tryb jest doskonały do fotografii architektonicznej, ponieważ zachowuje linie proste. Ze względu na nadmierne zniekształcenia blisko krawędzi otrzymanej panoramy bardzo szerokie obrazy panoramiczne mogę działać niepoprawnie w tym trybie.

 5. Możesz używać suwaka (0–100) Wypaczanie obwiedni, aby wypaczyć obrazy panoramiczne / obrazy panoramiczne HDR tak, by wypełnić kanwę. Za pomocą tego ustawienia można zachować zawartość obrazu, która może zostać utracona z powodu kadrowania, blisko krawędzi scalonego obrazu. Suwak ten kontroluje ilość stosowanego Wypaczenia obwiedni.

  Wyższa wartość sprawia, że krawędzie panoramy bardziej dopasują się do otaczającej je prostokątnej ramki.

 6. Podczas przeglądania panoramy upewnij się, czy polecenie Automatyczne kadrowanie jest wybrane, aby usunąć niechciane obszary przezroczystości wokół scalonego obrazu. Całkowitą liczbę scalonych obrazów możesz również zobaczyć w oknie dialogowym Podgląd scalania panoramy / Podgląd scalania panoramy HDR.

  Podgląd scalania panoramy HDR
  Zobacz całkowitą liczbę scalonych obrazów, aby utworzyć panoramę
 7. Po zastosowaniu pożądanych ustawień kliknij Scal w podglądzie okna dialogowego.

  W oknie dialogowym Wynik scalania możesz wprowadzić lokalizację i nazwę pliku i kliknąć Zapisz. Możesz też kliknąć opcję Scal z naciśniętym klawiszem Alt, aby zapisać panoramę w tym samym folderze, co obraz źródłowy i nadać mu domyślną nazwę pliku.

  Uwaga:

  Ustawień Rzutowanie układu i Wypaczenie obwiedni nie można edytować po zakończeniu generowania panoramy. Możesz jednak edytować ustawienia Obiegu pracy obrazu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online