Podczas pracy w środowisku współpracy możesz współdzielić pamięć podręczną z innymi użytkownikami programu Bridge i pozwalać im korzystać z udostępnionej pamięci podręcznej zamiast tworzyć nową. Udostępnianie pamięci podręcznej zapewnia następujące korzyści:

 • zwiększa wydajność poprzez szybsze przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie elementów zapisanych w pamięci podręcznej;
 • zapobiega konieczności ponownego budowania pamięci podręcznej i uwalnia innych od wysiłków związanych z generowaniem pamięci podręcznej.

Każdy użytkownik programu Adobe Bridge może eksportować pamięć podręczną do udostępnionego folderu, a inni użytkownicy mogą importować kopie udostępnionej pamięci podręcznej do swoich systemów lokalnych. Z uwagi na fakt, że komputery są zsynchronizowane, zarządzanie pamięcią podręczna w scentralizowanej lokalizacji umożliwia ponowne wykorzystanie wyeksportowanej pamięci bez konieczności ponownego tworzenia jej na innych komputerach użytkowników.

updatedartboard_2
Udostępnianie pamięci podręcznej w środowisku współpracy

Więcej informacji na temat ustawiania preferencji dotyczących pamięci podręcznej zawiera temat Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge.

Tworzenie udostępnionej pamięci podręcznej i zarządzanie nią

W celu utworzenia pamięci podręcznej folderu udostępnianego wielu użytkownikom i zarządzania nią należy wybrać kolejno polecenia Narzędzia Zarządzanie pamięcią podręczną. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zarządzaj pamięcią podręczną.

ManageCache_1
Okno dialogowe Zarządzaj pamięcią podręczną

W oknie dialogowym Zarządzaj pamięcią podręczną wykonaj następujące czynności:

 1. Aby utworzyć pamięć podręczną dla wybranego folderu i jego podfolderów, wybierz opcję Utwórz i eksportuj pamięć podręczną dla folderu „wybrana nazwa folderu” i wszystkich dołączonych folderów. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.

  Uwagapoziom dostępu do każdego folderu zostanie uwzględniony podczas tworzenia pamięci podręcznej.

  • Aby utworzyć pełen podgląd obrazów w pamięci podręcznej, wybierz Utwórz podglądy 100%. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.

  Wskazówka: jeśli często pracujesz z powiększonymi zdjęciami, zaleca się wybranie opcji Utwórz podglądy 100%. Należy jednak zwrócić uwagę, że zużywa to więcej miejsca na dysku i znacznie zwiększa początkowy czas przetwarzania.

  • Kliknij przycisk OK.
 2. W celu importowania pamięci podręcznej z konkretnego udostępnionego folderu należy wybrać opcję Importuj pamięć podręczną. Kliknij przycisk Dalej i wybierz folder udostępniony, z którego chcesz importować pamięć podręczną.

  Podczas przeglądania folderu zawierającego udostępnioną pamięć podręczną domyślnie program Birdge automatycznie pobiera pamięć podręczną do komputera. Aby wyłączyć funkcję automatycznego importu, należy usunąć zaznaczenie opcji Automatycznie importuj pamięć podręczną z folderów, gdy to możliwe, wybierając kolejno opcje Edytuj Preferencje Pamięć podręczna.

  Cache_autoImport
  Preferencja automatycznego importowania pamięci podręcznej
 3. Aby usunąć pamięć podręczną, wybierz opcję Wyczyść pamięć podręczną. Możesz użyć tej opcji, jeśli podejrzewasz, że pamięć podręczna dla folderu jest nieaktualna i wymaga odtworzenia (np. miniatury i metadane nie zostały zaktualizowane).

  • Aby usunąć wszystkie pliki pamięci podręcznej zapisane na komputerze, wybierz polecenie Wyczyść wszystkie lokalne pliki pamięci podręcznej. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona. Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy z prośbą o potwierdzenie operacji.
  ManageCache_purge
  Komunikat z ostrzeżeniem
  • Aby selektywnie usunąć pliki pamięci podręcznej z określonej lokalizacji, wybierz polecenie Wyczyść pamięć podręczną dla określonej lokalizacji. Kliknij przycisk Dalej i wybierz lokalizację, z której chcesz usunąć pliki. Jeśli lokalizacja, w której chcesz usunąć pliki pamięci podręcznej, jest folderem zawierającym eksportowaną pamięć podręczną, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem. W tym oknie zaznacz jedną z poniższych opcji:
   • Wyczyść tylko moją pamięć podręczną: usuwa tylko kopię lokalną plików w pamięci podręcznej Udostępnione pliki pamięci podręcznej pozostaną nienaruszone.
   • Wyczyść pamięć podręczną wszystkich użytkowników: usuwa zarówno pliki w pamięci podręcznej i kopie lokalne plików w pamięci podręcznej.
  • Zaznacz opcję Dołącz podfoldery, aby usunąć pamięć podręczną z podfolderów.
  • Kliknij przycisk Kontynuuj.
  Purge_cache
  Komunikat z ostrzeżeniem
  • Jeśli lokalizacja, w której chcesz usunąć pliki pamięci podręcznej, nie zawiera eksportowanej pamięci, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem.
   • Zaznacz opcję Dołącz podfoldery, aby usunąć pamięć podręczną z podfolderów.
   • Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.
   • Kliknij przycisk Kontynuuj, aby usunąć lokalną pamięć podręczną.
  ManageCache_warning
  Komunikat z ostrzeżeniem

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online