Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw

 

Stosy służą do grupowania plików razem pod jedną miniaturą. W stosy układać można pliki wszystkich typów. Przykładowo można użyć stosów do zorganizowania sekwencji obrazów, które często składają się z wielu plików obrazów.

Uwaga:

Stosy programu Adobe Bridge różnią się od stosów programu Photoshop, który konwertuje grupy obrazów na warstwy i przechowuje je w Obiektach inteligentnych.

Polecenia stosowane do pojedynczych plików, mogą być też stosowane do stosów. Na przykład do stosu można nadać etykietę, tak jak gdyby był to pojedynczy plik. Polecenia stosowane do rozwiniętych stosów, dotyczą wszystkich plików w stosie. Polecenia stosowane do zwiniętych stosów, dotyczą tylko górnego pliku w stosie (jeśli w stosie zaznaczony został tylko górny plik) lub wszystkich plików w stosie (jeśli zaznaczone zostały wszystkie pliki w stosie, przez kliknięcie jego krawędzi).

Domyślna kolejność sortowania w stosie opiera się na kolejności sortowania stosowanej dla folderu zawierającego stos.

Stos programu Adobe Bridge w panelu Zawartość (zwinięty).

Stos rozwinięty.

Aby zobaczyć samouczek o układaniu plików w stosy, przejdź do tematu Składowanie i zmiana nazw plików (autor: Conrad Chavez).

Tworzenie stosu plików

 1. Zaznacz pliki, które chcesz dołączyć do stosu i wybierz polecenie Stosy > Grupuj jako stos. Pierwszy zaznaczony plik, stanowi miniaturę stosu. Numer na stosie wskazuje liczbę plików dołączonych do stosu.

Zarządzanie stosami

 • Aby zmienić miniaturę stosu, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) plik wybrany na nową miniaturę. Wybierz polecenie Stosy > Pierwszeństwo dla wierzchu stosu.
 • Aby rozwinąć zwinięty stos, kliknij numer tego stosu lub wybierz polecenie Stosy > Otwórz stos. Aby rozwinąć wszystkie stosy, wybierz polecenie Stosy > Rozwiń wszystkie stosy.
 • Aby zwinąć rozwinięty stos, kliknij numer tego stosu lub wybierz polecenie Stosy > Zamknij stos. Aby zwinąć wszystkie stosy, wybierz polecenie Stosy > Zwiń wszystkie stosy.
 • Aby dodać pliki do stosu, przeciągnij na stos pliki, które chcesz dodać.

  Uwaga: można dodać stos do innego stosu, ale nie można zagnieżdżać stosów. Pliki dodane do stosu są grupowane z plikami istniejącymi już w stosie.

 • Aby usunąć pliki ze stosu, rozwiń stos i przeciągaj pliki poza stos. Aby usunąć wszystkie pliki ze stosu, zaznacz zwinięty stos i wybierz polecenie Stosy > Rozgrupuj ze stosu.
 • Aby zaznaczyć wszystkie pliki w zwiniętym stosie, kliknij krawędź stosu. Ewentualnie, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Control (MacOS) i kliknij miniaturę stosu.

Podgląd obrazów w stosach

W stosach zawierających co najmniej 10 obrazów możesz podglądać obrazy, wyjmując je na wierzch, z określoną szybkością wyświetlania klatek. Możesz też włączyć opcję efektu łusek cebuli, która wyświetla poprzednią i następną klatkę jako półprzezroczyste nakładki na bieżącej klatce.

 • Aby wyświetlić podgląd stosu, przytrzymaj kursor myszy nad stosem w panelu Zawartość do momentu pojawienia się suwaka. Następnie kliknij przycisk Odtwórz lub przeciągnij suwak. Jeśli przycisk Odtwórz lub suwak nie są widoczne, powiększ rozmiar miniatur, przeciągając suwak miniatury w dolnej części okna programu Adobe Bridge.
 • Aby ustawić szybkość odtwarzania obrazów, kliknij stos prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i wybierz szybkość odtwarzania z menu Stosy > Szybkość odtwarzania.
 • Aby ustawić domyślną szybkość odtwarzania, wybierz opcję z menu Szybkość odtwarzania stosu w preferencjach odtwarzania.
 • Aby włączyć efekt łusek cebuli, kliknij stos prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) i wybierz polecenie Stosy > Włącz efekt łusek cebuli.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto