Problem

Panel Eksport przestał wyświetlać dostępne usługi w programie Bridge CS6 p.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Adobe Bridge CS6 (wersja 6.0)

Systemy operacyjne

Windows i macOS

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj przedstawione poniżej czynności:

  1. Zamknij program Bridge CS6, jeśli jest już uruchomiony.

  2. Przejdź do poniższej lokalizacji folderu:

    • Windows: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CS6\
    • Mac: /Users/<user name>/Library/Application Support/Adobe Bridge CS6/

    Utwórz kopię zapasową folderu panelu eksportu w miejscu, które możesz zapamiętać, na przykład na pulpicie.

    Po utworzeniu kopii zapasowej usuń folder panelu eksportu z folderu Adobe Bridge CS6 podanego powyższej.

  3. Przejdź do poniższej lokalizacji folderu:

    • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge CS6 (32- or 64-Bit)\PublishPanel\Factory\zxp\
    • Mac: Wykonaj następujące czynności:
      1. Przejdź do lokalizacji /Applikacje/Adobe Bridge CS6/
      2. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Adobe Bridge CS6.app i wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu z menu kontekstowego. 
      3. Teraz przejdź do folderu Contents/Resources/PublishPanel/factory/zxp/ w zawartości aplikacji Adobe Bridge CS6.
  4. W folderze zxp znajdziesz następujące pliki .zxp - Computer_Upload.zxp, Facebook_Upload.zxp, Flikr_Upload.zxp, Photoshop.com_Upload.zxp.

    Utwórz kopię zapasową wszystkich plików .zxp. Po utworzeniu kopii zapasowej usuń pliki .zxp tutaj.

  5. Pobierz załączony poniżej plik Archive.zip i rozpakuj go.

    Pobierz

    Skopiuj wszystkie pojedyncze pliki .zpp z rozpakowanej zawartości i wklej je do folderu zxp zxp wymienionego w kroku 3 powyżej.

  6. Uruchom program Bridge CS6. 

Teraz w panelu Eksportuj powinny się wyświetlać usługi.