Panel eksportu przestał działać | Bridge CS6

Problem

Panel Eksport przestał wyświetlać dostępne usługi w programie Bridge CS6 p.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Adobe Bridge CS6 (wersja 6.0)

Systemy operacyjne

Windows i macOS

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj przedstawione poniżej czynności:

 1. Zamknij program Bridge CS6, jeśli jest już uruchomiony.

 2. Przejdź do poniższej lokalizacji folderu:

  • Windows: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CS6\
  • Mac: /Users/<user name>/Library/Application Support/Adobe Bridge CS6/

  Utwórz kopię zapasową folderu panelu eksportu w miejscu, które możesz zapamiętać, na przykład na pulpicie.

  Po utworzeniu kopii zapasowej usuń folder panelu eksportu z folderu Adobe Bridge CS6 podanego powyższej.

 3. Przejdź do poniższej lokalizacji folderu:

  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge CS6 (32- or 64-Bit)\PublishPanel\Factory\zxp\
  • Mac: Wykonaj następujące czynności:
   1. Przejdź do lokalizacji /Applikacje/Adobe Bridge CS6/
   2. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Adobe Bridge CS6.app i wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu z menu kontekstowego. 
   3. Teraz przejdź do folderu Contents/Resources/PublishPanel/factory/zxp/ w zawartości aplikacji Adobe Bridge CS6.
 4. W folderze zxp znajdziesz następujące pliki .zxp - Computer_Upload.zxp, Facebook_Upload.zxp, Flikr_Upload.zxp, Photoshop.com_Upload.zxp.

  Utwórz kopię zapasową wszystkich plików .zxp. Po utworzeniu kopii zapasowej usuń pliki .zxp tutaj.

 5. Pobierz załączony poniżej plik Archive.zip i rozpakuj go.

  Pobierz

  Skopiuj wszystkie pojedyncze pliki .zpp z rozpakowanej zawartości i wklej je do folderu zxp zxp wymienionego w kroku 3 powyżej.

 6. Uruchom program Bridge CS6. 

Teraz w panelu Eksportuj powinny się wyświetlać usługi.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto