Podręcznik użytkownika Anuluj

Udostępnianie plików w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Nowości w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z procesorem Apple
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkryj w programie Illustrator
   3. Tworzenie dokumentów
   4. Pasek narzędzi
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   7. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   8. Zarządzanie obszarami roboczymi
   9. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   10. Panel Właściwości
   11. Ustawianie preferencji
   12. Dotykowa przestrzeń robocza
   13. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   14. Cofanie zmian i zarządzanie historią projektu
   15. Obracanie widoku
   16. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   17. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   18. Tryb bezpieczny
   19. Wyświetlanie kompozycji
   20. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   21. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodawanie punktu kontrolnego
    3. Usuwanie punktu kontrolnego
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obracanie
    2. Odbicie
    3. Skalowanie
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
    11. Wymiar
  4. Generatywna SI (niedostępna w Chinach kontynentalnych)
   1. Generowanie grafiki wektorowej za pomocą polecenia tekstowego
   2. Zmiana kolorów kompozycji za pomocą polecenia tekstowego
  5. Szybkie operacje
   1. Tekst retro
   2. Tekst z blaskiem neonu
   3. Tekst w starym stylu
   4. Zmiana kolorów
   5. Konwertowanie szkicu na wektory
 3. Illustrator w Internecie (Beta)
  1. Illustrator w Internecie (Beta) — omówienie
  2. Illustrator w Internecie (Beta) — często zadawane pytania
  3. Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
  4. Skróty klawiaturowe w programie Illustrator w Internecie (Beta)
  5. Tworzenie i łączenie kształtów w wersji internetowej
  6. Dodawanie i edycja tekstu w wersji internetowej
  7. Stosowanie kolorów i gradientów w wersji internetowej
  8. Rysowanie i edycja ścieżek w wersji internetowej
  9. Praca z dokumentami w chmurze w wersji internetowej
  10. Zapraszanie współpracowników do edycji w wersji internetowej
 4. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 5. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z dokumentów w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie dokumentów w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Udostępnianie dokumentów do recenzji
   4. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   5. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 6. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie i wymiarowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Rysowanie siatek prostokątnych i biegunowych
   7. Rysowanie i edycja flar
   8. Obrys obrazu
   9. Upraszczanie ścieżki
   10. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   11. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   12. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   13. Tworzenie i edytowanie siatki perspektywicznej
   14. Rysowanie i modyfikowanie obiektów na siatce perspektywicznej
   15. Używanie obiektów jako symboli do wielokrotnego użytku
   16. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
   17. Mierzenie i nakreślanie wymiarów
  2. Obiekty 3D i materiały
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie tekstu 3D
   5. Tworzenie obiektów 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorów
   9. Siatki
   10. Wzory
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Kopiowanie i powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
   9. Tworzenie splotu obiektów
   10. Tworzenie realistycznych prototypów grafik
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Konwertowanie tekstu w obrazach na tekst edytowalny
   6. Dodawanie podstawowego formatowania do tekstu
   7. Dodawanie zaawansowanego formatowania do tekstu
   8. Importowanie i eksportowanie tekstu
   9. Formatowanie akapitów
   10. Znaki specjalne
   11. Tworzenie tekstu na ścieżce
   12. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   13. Karty
   14. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Słowniki ortograficzne i językowe
   23. Formatowanie znaków azjatyckich
   24. Kompozytory języków azjatyckich
   25. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   26. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Atrybuty wyglądu
   4. Tworzenie szkiców i mozaik
   5. Cienie, blaski i wtapianie
   6. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Plasterki i mapy obrazów
 7. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Panel Informacje o dokumencie
 8. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 9. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 10. Rozwiązywanie problemów 
  1. Znane problemy
  2. Problemy związane z awarią
  3. Odzyskiwanie plików po awarii
  4. Problemy z plikami
  5. Obsługiwane formaty plików
  6. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  7. Problemy z urządzeniem Wacom
  8. Problemy z plikami DLL
  9. Problemy z pamięcią
  10. Problemy z plikiem preferencji
  11. Problemy z czcionkami
  12. Problemy z drukarką
  13. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  14. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Pracujesz w zespole? Przeczytaj, jak zapraszać współpracowników do bezpośredniego przeglądania i udostępniania komentarzy do dokumentów w chmurze programu Illustrator.

Program Illustrator ułatwia współpracę w zespole. Dzięki możliwości korzystania z dokumentów w chmurze, możesz udostępniać linki do dokumentów do wglądu innym członkom zespołu i dokonywać edycji bezpośrednio z aplikacji. Zaproszenia takie można wysyłać z programu Illustrator na komputerze lub na iPadzie. Współpracownicy mogą również korzystać z komputera stacjonarnego lub iPada, aby edytować, przeglądać i komentować udostępnione dokumenty.

Zaproś do edycji

Udostępnij dokument

Z aplikacji (na komputerze lub iPadzie)

Aby udostępnić dokument w chmurze z programu Illustrator współpracownikom, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Plik > Zaproś do edycji (komputer) lub ikonę  (iPad) w prawym górnym rogu aplikacji Illustrator.

 2. Wybierz opcję Zaproś osoby do edycji i podaj prawidłowe adresy e-mail kont AdobeID osób, które chcesz zaprosić do współpracy nad dokumentem.

 3. [Opcjonalnie] W sekcji Napisz komentarz można wpisać notatkę dla współpracowników.

 4. Kliknij przycisk Zaproś do edycji, aby wysłać zaproszenie i współpracować nad dokumentem — tylko z jednym współpracownikiem naraz.

 5. Kliknij ikonę Ustawienia, aby sterować dostępem do łącza. Dostęp do ustawień można również uzyskać po wybraniu opcji Zmień.

 Upewnij się, że identyfikatory AdobeID odbiorcy użyte w zaproszeniu są zgodne z jego programem Illustrator, pulpitem Creative Cloud oraz kreatywną chmurą internetową AdobeID. 

W sekcji Uczestnicy okna dialogowego Zaproś do edycji są wyświetlane nazwiska i adresy e-mail wszystkich zaproszonych współpracowników oraz właściciela/właścicielki udostępnionego dokumentu w chmurze.

Ważne uwagi:

 • Upewnij się, że dokument programu Illustrator na pulpicie, który chcesz udostępnić, jest dokumentem zapisanym w chmurze.  Jeśli dokument, który chcesz udostępnić, jest przechowywany na Twoim komputerze, zapisz go jako dokument w chmurze. Kliknij Kontynuuj w ramach opcji Zapisz jako dokument w chmurze, aby zaprosić innych w oknie dialogowym Zaproszenie do edycji.

Ustawienia

 1. Wybierz polecenie Plik > Zaproś do edycji (komputer) lub ikonę  (iPad) w prawym górnym rogu aplikacji Illustrator.

 2. Właściciel(ka) dokumentu może kliknąć ikonę Ustawienia, aby sterować dostępem do łącza.

 3. Można również ustalić, czy osoby, którym udostępniasz łącze, mogą dodawać komentarzezapisywać kopie lub użyć obydwu tych funkcji.

 4. Wybierz opcję Wyślij łącze, aby udostępnić plik w chmurze jako łącze umożliwiające zainteresowanym osobom wyświetlenie i skomentowanie go. Komentarze wpływają z powrotem do aplikacji, aby umożliwić uwzględnienie ich w projekcie.
Podziel się komentarzem dotyczącym ustawień
Podziel się komentarzem dotyczącym ustawień

Z programu Creative Cloud Desktop lub serwisu internetowego Creative Cloud

Współpracowników można zapraszać do edycji dokumentów programu Illustrator w chmurze również za pomocą programu Creative Cloud Desktop oraz serwisu WWW.

Wyświetlanie i edytowanie udostępnionych plików w chmurze

DLA RECENZENTA

Jeśli jesteś recenzentem, który zalogował się za pomocą identyfikatora Adobe ID, możesz poprosić o dostęp do edycji z poziomu assets.adobe.comNawet jeśli nie masz identyfikatora e-mail Adobe, możesz dodawać komentarze jako Gość.

DLA PROJEKTANTA

Jeśli jesteś projektantem, otrzymasz powiadomienie wewnątrz panelu arkusza udostępniania, aby przyznać lub odrzucić dostęp w prawym górnym rogu pulpitu kreaytywnej chmury internetowej.

Jeśli na Twoim urządzeniu nie został jeszcze zainstalowany lub zaktualizowany program Illustrator, pojawi się prośba przeprowadzenie instalacji lub aktualizacji.

Aby funkcja ta działała w czasie rzeczywistym, należy zapewnić aktywne połączenie z Internetem przez cały czas.

Zarządzanie komentarzami

W programie Illustrator można przeglądać opinie otrzymane od osób zainteresowanych i zarządzać nimi. Otrzymane komentarze są powiązane z odpowiednimi obiektami i stronami w programie Illustrator. 

Zarządzanie komentarzami na komputerze
Zarządzanie komentarzami na komputerze

Zarządzanie komentarzami na iPadzie
Zarządzanie komentarzami na iPadzie

Odpowiadanie na komentarze, oznaczanie ich jako rozwiązanych lub usuwanie

Kliknij komentarz w panelu Recenzja, a następnie    aby wykorzystać więcej opcji, takich jak Odpowiedz, Rozwiąż, lub Usuń poszczególne komentarze. Kliknięcie dowolnego komentarza spowoduje przejście do odpowiedniego obszaru w dokumencie programu Illustrator. 

Po kliknięciu opcji:

 • Adnotacja pinezki: Illustrator displays the comments associated with the area pointed by the pin. 
 • Komentarz: Illustrator wyświetla obiekty skojarzone z komentarzem. 
 • Adnotacja na tablicy: Illustrator wyświetla obszar zaznaczony przez kształt swobodny i wyświetla odpowiedni komentarz w panelu Recenzja

Odpowiadanie na komentarze

Kliknij opcję Odpowiedz na panelu Recenzja.

Resolve, Edit or Delete comments

Kliknij przycisk Więcej opcji i wybierz odpowiednią opcję.

Usunięcie komentarza powoduje trwałe usunięcie wszystkich powiązanych odpowiedzi.

Odwoływanie się do uczestników recenzji za pomocą symbolu wzmianki @

Użycie symbolu wzmianki @ w celu przywołania uczestnika spowoduje, że dana osoba otrzyma powiadomienie za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud i poczty e-mail. 

Z aplikacji (na komputerze lub iPadzie)

Udostępniane Ci — na komputerze
Udostępniony dokument na komputerze

Udostępniane Ci — na iPadzie
Udostępniony dokument na iPadzie

Zaproszenie do edycji dokumentu w chmurze zostanie automatycznie przyjęte. Możesz otworzyć program Illustrator na komputerze lub iPadzie, aby wyświetlić udostępniony Ci dokument. Wykonaj następujące czynności:

 1. Idź do Ekran główny > Współdzielone z Tobą, aby zobaczyć wszystkie udostępnione dokumenty.

 2. Wybierz udostępniony dokument, aby go otworzyć i rozpocząć edycję. Twoje zmiany będą podczas pracy automatycznie zapisywane w chmurze.

Obecnie program Illustrator umożliwia edycję asynchroniczną. Polega on na tym, że współpracownicy mogą pojedynczo edytować udostępniony dokument w chmurze.Jeśli ten dokument jest już otwarty w innym systemie, zostanie wyświetlone okno dialogowe udostępniające następujące opcje:

 •  Opcja Wykonaj kopię pozwala pracować na kopii udostępnionego dokumentu w chmurze.
 • Kliknięcie przycisku OK umożliwia otwarcie dokumentu po tym, gdy bieżący użytkownik zakończy wprowadzanie zmian.

Zarządzanie udostępnionymi dokumentami w chmurze

 • W oknie dialogowym Zaproś do edycji są widoczne nazwiska i adresy e-mail właściciela/właścicielki oraz współpracowników.
 • Właściciel może usunąć współpracowników, aby przestać udostępniać dokument w chmurze. 
 • Nawet jeśli nie masz identyfikatora e-mail Adobe, możesz dodawać komentarze jako Gość.
 • Współpracownicy również mogą opuścić dokument, jeśli nie chcą już nad nim współpracować. 
 • Gdy współpracownik odejdzie lub zostanie usunięty, dany dokument zostanie trwale usunięty z listy udostępnionych dokumentów.
 • Współpracownicy nie mogą usunąć właściciela udostępnionego dokumentu.

Z aplikacji (na komputerze lub iPadzie)

Usuwanie współpracownika
Usuwanie współpracownika

Aby usunąć współpracownika:

 1. Wybierz polecenie Plik > Zaproś do edycji (komputer) lub ikonę  (iPad) w prawym górnym rogu paska menu programu Illustrator.

 2. Wskaż kursorem nazwę konta współpracownika i wybierz opcję Usuń.

Opuszczanie udostępnionego dokumentu
Opuszczanie udostępnionego dokumentu

Aby opuścić udostępniony dokument:
 1. Wybierz polecenie Plik > Zaproś do edycji (komputer) lub ikonę  (iPad) w prawym górnym rogu aplikacji Illustrator.

 2. Wskaż kursorem nazwę swojego konta i wybierz opcję Opuść

Za pomocą programu Creative Cloud Desktop lub serwisu internetowego Creative Cloud

Współpracowników można usuwać z udostępnionych dokumentów za pomocą serwisu internetowego Creative Cloud i programu Creative Cloud Desktop. Zobacz Usuwanie zaproszonych współpracowników.

Zasoby pokrewne

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie Cię poznamy!

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online