Problem

I Bridge CC 2015/CC 2017 saknas alternativen Photoshop och Illustrator under menyn Verktyg och menyalternativet Placera.

  • Alternativen Verktyg > Photoshop och Verktyg > Illustrator saknas.
  • När du markerar en bild saknas menyalternativen Arkiv > Placera > I Photoshop och Arkiv > Placera > I Illustrator.

Produktversioner som berörs

  • Adobe Bridge CC 2017 med Adobe Photoshop CC 2015.x och Adobe Illustrator CC 2015.x
  • Adobe Bridge CC 2015 med Adobe Photoshop CC 2017 och Adobe Illustrator CC 2017

Lösning

Det här problemet uppstår i följande situationer:

  • När du använder CC (2015)-versioner av Adobe Photoshop och Adobe Illustrator med Adobe Bridge CC (2017).
  • När du använder CC (2017)-versioner av Adobe Photoshop och Adobe Illustrator med Adobe Bridge CC (2015).

Uppdatera Adobe Bridge, Photoshop och Illustrator till de senaste CC (2017)-versionerna för att lösa problemet. Se Sök efter appuppdateringar för mer information.