Alternativen Photoshop och Illustrator visas inte under menyn Verktyg och menyalternativet Placera

Photoshop- och Illustrator-alternativ visas inte i Bridge

I Bridge CC 2015/CC 2017 saknas alternativen Photoshop och Illustrator under menyn Verktyg och menyalternativet Placera.

  • Alternativen Verktyg > Photoshop och Verktyg > Illustrator saknas.
  • När du markerar en bild saknas menyalternativen Arkiv > Placera > I Photoshop och Arkiv > Placera > I Illustrator.

Det här problemet uppstår i följande situationer:

  • När du använder CC (2015)-versioner av Adobe Photoshop och Adobe Illustrator med Adobe Bridge CC (2017).
  • När du använder CC (2017)-versioner av Adobe Photoshop och Adobe Illustrator med Adobe Bridge CC (2015).

Lösning: Uppdatera till de senaste CC-versionerna (2017)

Uppdatera Adobe Bridge, Photoshop och Illustrator till de senaste CC (2017)-versionerna för att lösa problemet. Se Sök efter appuppdateringar för mer information.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto