Användarhandbok Avbryt

Skapa webbgallerier och PDF-filer

Gäller Adobe Bridge CC november 2016 (version 7.0) och tidigare versioner

Skapa webbgallerier och PDF-filer med hjälp av Adobe Output Module

Obs!

Följande uppdateringar har gjorts i oktober 2017-versionen av Bridge CC:

 • Det finns en ny arbetsyta med namnet Utdata för att generera PDF-kontaktkartor i Bridge. Hjälpdokumentation finns i Skapa PDF-kontaktkartor på arbetsytan Utdata.
 • Plugin-programmet AOM (Adobe Output Module) (förklaras i den här artikeln) stöds inte längre och funktionerna för att skapa webbgallerier är inte tillgängliga i den senaste versionen av Bridge.
 • Plugin-programmet AOM (Adobe Output Module) fungerar endast med november 2016-versionen (version 7.0) och tidigare versioner av Bridge CC. 

Adobe® Output Module är ett skript som medföljer Adobe Bridge. Du kan använda det till att skapa HTML och Flash®-webbgallerier som du överför till en webbserver. Du kan även skapa PDF-kontaktkartor och -presentationer med hjälp av Adobe Output Module. Adobe Output Module är tillgänglig på arbetsytan Utdata.

Plugin-programmet Adobe Output Module för generering av PDF-kontaktkartor/presentationer och webbgallerier medföljer inte Bridge. Du kan hämta och installera Adobe Output Module och arbetsytan för Bridge manuellt genom att följa instruktionerna i följande dokument: 

Installera Adobe Output Module i Bridge

Ett webbfotogalleri är en webbplats som innehåller en startsida med miniatyrbilder som är länkade till gallerisidor där bilderna visas i full storlek. Adobe Output Module innehåller olika gallerimallar som du kan välja och anpassa med hjälp av panelen Utdata.

 1. Markera de bilder du vill ta med i galleriet och välj Fönster > Arbetsyta > Utdata. Sedan klickar du på Webbgalleri överst i panelen Utdata.

  Obs!

  Om området Utdata inte visas öppnar du Inställningar för Adobe Bridge (Ctrl+K i Windows respektive Kommando+K i OS X), väljer panelen Startskript och sedan väljer du Adobe Output Module.

 2. Välj ett galleri på menyn Mall och ange en miniatyrbildsstorlek på menyn Format. Anpassa sedan galleriets utseende med hjälp av alternativen i följande sektioner:

  Platsinfo

  Ange information som ska visas på alla sidor i galleriet, till exempel en rubrik, en beskrivning, ett kontaktnamn och en e-postadress.

  Färgpalett

  Alternativen varierar beroende på vilken mall som valts. Välj färger för olika element i galleriet, som text, rubriktext, bakgrund och kanter.

  Utseende

  Alternativen varierar beroende på vilken mall som valts. Ange storlek för bilder och miniatyrbilder, kvalitet för JPEG-bilder, övergångseffekter, layouter och om filnamnen ska tas eller inte med i HTML-galleribilder.

  Bildinformation

  (Endast Airtight-gallerier) Lägg till en bildtext, baserad på bildmetadata, för galleribilder.

  Utdatainställningar

  (Endast Airtight-gallerier) Ange storlek och kvalitet för JPEG-galleribilder.

 3. (Endast CS5) Klicka på Upp. förh.gr. om du vill visa galleriet i panelen Förhandsvisa utdata i Adobe Bridge. Klicka på För.gr. i webbl. om du vill förhandsvisa galleriet i standardwebbläsaren.

  Obs!

  Upp till 20 filer förhandsvisas i galleriet, men hela galleriet sparas och överförs.

 4. (Valfritt) Om du vill spara egna inställningar för återanvändning klickar du på Spara format.

 5. Om du vill överföra ditt galleri via FTP öppnar du sektionen Skapa galleri. Ange en FTP-serveradress, ett användarnamn, ett lösenord och en mappdestination. Klicka sedan på Överföring.

  Obs!

  Använd snedstreck för att ange kataloger när du skriver serversökvägen. Kontrollera med din webbleverantör att du har rätt sökväg till din offentliga mapp på webbservern.

  Obs!

  Adobe Bridge lägger till tecken till den text du anger i fältet Lösenord klickar eller trycker på Tabb för att gå till ett annat fält. Tecknen läggs till av säkerhets skäl.

 6. Om du vill spara galleriet på hårddisken öppnar du sektionen Skapa galleri och anger en plats under Lagringsplats. Sedan klickar du på Spara.

Videosjälvstudiekurs: Skapa bildgallerier med hjälp av Adobe Bridge

Läs om hur du skapar webbgallerier med hjälp av Adobe Bridge Output Module. (05:17)

Skapa en PDF-kontaktkarta

Med hjälp av Adobe Output Module kan du skapa PDF-kontaktkartor för en eller flera bilder. På kontaktkartor med flera bilder får alla bilder i layouten samma storlek. Genom att ange uppspelningsalternativ kan du också skapa en PDF att använda som helskärmsbild eller bildspelspresentation.

Obs!

Du kan även använda plugin-programmet Contact Sheet II. Välj Verktyg > Photoshop > Contact Sheet II i Adobe Bridge. Mer information finns i avsnittet Skriva ut foton i en layout för bildpaket (Print photos in a picture package layout) i användarforumhjälpen för Photoshop.

 1. Markera de bilder du vill ta med i PDF-filen och välj Fönster > Arbetsyta > Utdata. Sedan klickar du på PDF överst i panelen Utdata.

  Obs!

  Om utdataområdet inte visas öppnar du Inställningar för Adobe Bridge (Ctrl+K i Windows eller Kommando+K i OS X), väljer Startskript och sedan Adobe Output Module.

 2. Välj ett alternativ på menyn Mall. Anpassa sedan PDF-filen med hjälp av alternativen i följande sektioner:

  Dokument

  Ange sidstorlek, orientering, utdatakvalitet (i ppi), komprimeringskvalitet för JPEG-bild, bakgrundsfärg och valfria behörigheter.

  Anpassa

  Alternativ för bildplacering och bildavstånd.

  Överlägg

  Skriv ut filnamnet under alla bilder och sidnumret i ett sidhuvud eller i en sidfot.

  Huvud, fot

  Aktivera huvuden och fötter och ange deras position och typ.

  Uppspelning

  Alternativ för hur PDF-filen visas i Adobe Acrobat® eller Adobe Reader®.

  Vattenstämpel

  Lägg till text eller vattenstämpel på varje sida eller varje bild. Anpassa textens teckensnitt, storlek och färg. Anpassa textens eller bildens inpassning, opacitet, förskjutning och rotation.

 3. Klicka på Uppdatera förhandsvisning om du vill förhandsvisa PDF-filen i panelen Förhandsvisa utdata.

  Obs!

  I panelen Förhandsvisa utdata visas bara första sidan i PDF-filen.

 4. (Valfritt) Om du vill spara egna inställningar för återanvändning klickar du på Spara mall.

 5. Om du vill öppna PDF-filen automatiskt i Acrobat eller Reader när du har sparat den väljer du Visa PDF efter sparning längst ned i panelen Utdata. I annat fall klickar du på Spara.

Inställningar för Adobe Output Module

 1. Om du vill aktivera panelen Utdata väljer du Adobe Output Module i panel Startskript i inställningarna för Adobe Bridge.

 2. I rutan Utdata i inställningarna för Adobe Bridge anger du följande:

  Använd Solo-läge för Utdata-panelens beteende

  Innebär att endast ett avsnitt med alternativ i taget kan öppnas i panelen Utdata.

  Konvertera multibytefilnamn till full ASCII

  Multibytetecken tas bort från filnamnen när ett galleri genereras. Välj alternativet om din FTP-server inte accepterar multibytetecken.

  Bevara inbäddad färgprofil

  En färgprofil som är inbäddad i bilden bevaras, om det går. Om profilen inte kan hanteras i JPEG-format konverteras den till sRGB i Adobe Output Module.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?