Här hittar du information om hur du löser problemet då Dreamweaver CC 2017 visas felaktigt i Windows med hög DPI

Displayproblem på datorer med hög DPI

Om du använder Dreamweaver CC 2017 i Windows med hög DPI och har förstorat textstorleken till mer än 100 % visas inte vissa paneler i Dreamweaver på rätt sätt.

Till exempel visas inget innehåll i panelen Inställningar (Redigera > Inställningar). Andra paneler kan också visas felaktigt.

Lösning för Windows 7

Ställ in textstorleken på 100 % i Windows bildskärmsinställningar. Avsluta Dreamweaver CC 2017 och starta det sedan igen.

 1. Gå till Kontrollpanelen > Utseende och anpassning > Bildskärm.

 2. Välj alternativet Mindre (100 %) i fönstret som öppnas.

  Ändra textvisningsinställningarna
  Ändra textvisningsinställningarna

 3. Klicka på Verkställ.

  Avsluta Dreamweaver CC 2017, logga ut från Windows och logga sedan in igen. 

 4. Starta Dreamweaver CC 2017.

Alla paneler i Dreamweaver CC 2017 visas på rätt sätt.

Lösning för Windows 8.1 och Windows 10

Testa följande lösning om du upplever att Dreamweaver visas felaktigt i Windows 8.1 och Windows 10:

 1. Avsluta Dreamweaver.

 2. Sök efter och gå till filen Dreamweaver.exe. Högerklicka på filen och välj Egenskaper.

  Obs!

  Som standard installeras Dreamweaver under C:\Program\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2017.

 3. Gå till fliken Kompatibilitet och avmarkera Inaktivera skalning vid hög DPI.

  Aktivera skalning
  Aktivera skalning

 4. Starta Dreamweaver CC 2017.

Alla paneler i Dreamweaver CC 2017 visas på rätt sätt.