Användarhandbok Avbryt

Förhandsvisa webbsidor i Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Anslut dina enheter till datorprogrammet Dreamweaver för att förhandsgranska, inspektera, testa och felsöka dina webbsidor på olika enheter.

 Från och med 16 november 2021 har funktionen för att förhandsgranska sidor på flera enheter tagits bort från samtliga Dreamweaver-versioner. Utforska funktionen Förhandsvisning i realtid om du vill förhandsgranska sidorna i flera webbläsare.

I Dreamweaver kan du testa dina produktionsklara webbsidor samtidigt i flera enheter. Du kan se hur webbsidan flödas om i olika varianter och testa interaktiva funktioner på sidorna. Du kan göra allt detta utan att behöva installera någon mobilapp eller behöva ansluta enheterna till datorn fysiskt. Skanna bara den autogenererade QR-koden med enheterna och förhandsvisa dina webbsidor på enheterna.

När Live Inspect aktiveras på skrivbordet återspeglas det på alla anslutna enheter och hjälper dig att inspektera olika element och justera designen om det behövs.

Förutsättningar

Kontrollera att du har en QR-kodskanner installerad på dina enheter.

Kontrollera att datorn och mobilenheterna är anslutna till internet och finns i samma nätverk.

Se till att du har autentiseringsuppgifterna för ditt Adobe ID till hands. Du behöver det Adobe ID du använder för Dreamweaver på datorn när du loggar in på enheterna under förhandsvisningen.

Om du är företagskund kontrollerar du att du har den behörighet som krävs för att använda tjänsten Enhetsförhandsvisning.

Kontrollera att JavaScript och cookies är aktiverat i inställningarna för webbläsaren på enheterna.

Enheter som stöds

Alla Android- och iOS-enheter

Förhandsgranska webbsidor på enheter

 1. Starta Dreamweaver på datorn och öppna den webbsida som du vill förhandsgranska på enheter.

 2. Klicka på ikonen Förhandsvisning i realtid i dokumentets verktygsfält.

  Förhandsgranska i realtid på enhet
  Förhandsgranska i realtid på enhet

  Snabbmenyn för Enhetsförhandsvisning visas med en QR-kod och en kort webbadress.

   

 3. Skanna QR-koden med den mobilenhet som du vill förhandsgranska webbdokumentet på. Om du vill ansluta flera enheter skannar du QR-koden med varje enhet.

 4. En inloggningsskärm visas på enheterna. Logga in med uppgifterna för ditt Adobe ID. Du måste använda samma Adobe ID som du använder för Dreamweaver/Creative Cloud.

  Inloggningsskärm på enheter

 5. När du har loggat in visas de anslutna enheternas namn i fönstret Enhetsförhandsvisning. Dessutom visas en förhandsvisning av webbsidan på de anslutna enheterna.

  Popup-fönstret Enhetsförhandsvisning visar anslutna enheter

Obs!

Koppla enhetsnamnen i fönstret till de faktiska enheterna genom att hålla pekaren över enhetsnamnen. En feedback-skärm visas på motsvarande enhet.

Inspektera webbsidor på enheter

Om du vill inspektera webbsidan på alla anslutna enheter klickar du på ikonen Inspektera i Dreamweaver-verktygsfältet.

Alternativet Inspektera i verktygsfältet
Alternativet Inspektera i verktygsfältet

Om du vill inspektera webbsidan på en specifik enhet klickar du på ikonen Inspektera för namnet på den enheten i fönstret Enhetsförhandsvisning. Visningsrutan i Dreamweaver ställs in så att den matchar motsvarande enhets skärm och inspektion aktiveras för den specifika enheten och Dreamweaver.

Klicka på ikonen Inspektera i Dreamweaver igen när du vill avsluta inspektionsläget.

Alla redigeringar som du gör på dina webbsidor på datorn syns direkt på enheterna när de har sparats.

Felsöka problem med Enhetsförhandsvisning

Om du får problem med att ansluta dina enheter eller förhandsgranska dina webbsidor på olika enheter läser du informationen i artikeln Enhetsförhandsvisning – Felsökning.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?