Det går inte att migrera tillägg från Dreamweaver 18.0 till 19.0

Problem: Det går inte att migrera tillägg från Dreamweaver 18.0 till 19.0

I vissa fall, när du uppdaterar Dreamweaver från 18.0 till den senaste versionen 19.0, migreras Dreamweaver-tillägg inte automatiskt från version 18.0 till 19.0. 

Miljö

Dreamweaver 19.0 på alla stödda operativsystem. 

Problembeskrivning

Det här problemet uppstår i följande situationer: 

 • När du avinstallerar en förhandsversion, bygg och installera Dreamweaver 19.0 genom att ta bort inställningar.
 • När du installerar, avinstallerar och återinstallerar Dreamweaver 19.0 genom att ta bort inställningar. 

När du avinstallerar Dreamweaver 19.0 genom att ta bort inställningar är tilläggsdatabasen inte synkroniserad med avinstallationsinformationen. Vid återinstallation installeras således inte tilläggen tillbaka automatiskt.

Tillfällig lösning

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Klicka här för att öpnna Adobe Exchange-portalen i en webbläsare.

  Obs!

  Du kan också installera tillägg genom att använda senaste versionen av verktyget ExManCMD.

 2. Klicka på Avinstallera för varje installerat tillägg.

  Vänta tills Adobe Creative Cloud-programmet visar ett meddelande om att tillägget har avinstallerats.

 3. Följ steg 1 igen för att öppna portalen Adobe Exchange och klicka på Installera för vart och ett av tilläggen som du vill använda.

  Vänta tills Adobe Creative Cloud-programmet visar ett meddelande om att tillägget har lagts till ordentligt.

 4. Starta Dreamweaver 19.0. Du kan se tilläggen i Dreamweaver. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto