Infoga SWF-filer

Lär dig att infoga och förhandsgranska SWF-filer i Dreamweaver och att ange egenskaper för SWF-filer.

Innan du använder Dreamweaver för att infoga innehåll som har skapats i Adobe Animate CC bör du känna till följande filtyper:

FLA-fil (.fla)

Är källfilen i alla projekt och skapas i Flash-redigeringsverktyget. Den här filtypen går bara att öppna i Flash (inte i Dreamweaver eller i webbläsare). Du kan öppna FLA-filen i Flash och sedan publicera den som en SWF- eller SWT-fil och använda den i webbläsare.

SWF-fil (.swf)

En kompilerad version av FLA-filen (.fla), optimerad för Internet. Filen går att spela upp i webbläsare och förhandsgranska i Dreamweaver, men kan inte redigeras i Flash.

FLV-fil (.flv)

En videofil som innehåller kodade ljud- och videodata som spelas upp i Flash® Player. (Om du till exempel har en videofil i formatet QuickTime eller Windows Media behöver du en kodare (till exempel Flash® Video Encoder eller Sorenson Squeeze) för att konvertera videofilen till en FLV-fil. Mer information finns i Video Technology Center på www.adobe.com/go/flv_devcenter_se.

Infoga och förhandsgranska SWF-filer

Använd Dreamweaver när du vill lägga till SWF-filer på sidorna och sedan förhandsgranska dem i ett dokument eller en webbläsare. Du kan även ange egenskaper för SWF-filer i egenskapskontrollen.

Infoga en SWF-fil

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga materialet i designläge i dokumentfönstret och gör sedan något av följande:

  • På panelen Infoga väljer du Välj Flash-SWF.
  • Välj Infoga > HTML > Flash-SWF.

   

 2. Välj en SWF-fil (.swf) i dialogrutan som visas.

  En SWF-filplatshållare visas i dokumentfönstret.

 3. Spara filen.

  Du informeras om att två beroende filer, expressInstall.swf och swfobject_modified.js, sparas i en skriptmapp på platsen. Glöm inte bort att överföra dessa filer när du överför SWF-filen till webbservern. Webbläsare kan inte visa SWF-filen på rätt sätt om du inte också överför dessa beroende filer.

  Obs!

  Microsoft Internet Information Server (IIS) bearbetar inte kapslade objektkoder. När det gäller ASP-sidor använder Dreamweaver kapslade objekt-/inbäddningskoder i stället för kapslad objektkod när SWF- eller FLV-filer infogas.

Redigera hämtningsinformation för Flash Player

När du infogar en SWF-fil på en sida, infogas kod som identifierar om användaren har rätt version av Flash Player. Om så inte är fallet, visar sidan ett standardiserat alternativt innehåll som uppmanar användaren att hämta den senaste versionen. Du kan ändra det här alternativa innehållet när som helst.

Den här proceduren gäller också för FLV-filer.

Obs!

Om en användare inte har rätt version men har Flash Player 6.0 r65 eller senare, visar webbläsaren ett expressinstallationsprogram för Flash Player. Om användaren tackar nej till expressinstallationen visar sidan det alternativa innehållet.

 1. Markera SWF- eller FLV-filen i designvyn i dokumentfönstret.
 2. Klicka på ögonikonen på fliken för SWF-filen eller FLV-filen.
  Obs!

  Du kan också trycka på Kontroll + ] för att växla till vyn för det alternativa innehållet. Du går tillbaka till SWF/FLV-vyn genom att trycka på Kontroll + [ tills allt alternativt innehåll har markerats. Tryck sedan på Kontroll + [ igen.

 3. Redigera innehållet på samma sätt som annat innehåll i Dreamweaver.
  Obs!

  Du kan inte lägga till SWF-filer eller FLV-filer som alternativt innehåll.

 4. Klicka på ögonikonen igen när du vill gå tillbaka till SWF- eller FLV-vyn.

Förhandsgranska SWF-filer i dokumentfönstret

 1. Klicka på platshållaren för SWF-filen i dokumentfönstret så att innehållet markeras.
 2. Klicka på knappen Spela upp i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper). Avsluta förhandsvisningen genom att klicka på Stopp. Du kan även förhandsgranska SWF-filen i en webbläsare genom att trycka på F12.
  Obs!

  Förhandsgranska alla SWF-filer på en sida genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+P (Windows) eller Kommando+Alternativ+Skift+P (Macintosh). Alla SWF-filer anges till Spela upp.

Ange egenskaper för SWF-filen

Du kan även ange egenskaper för SWF-filer i egenskapskontrollen. Egenskaperna kan också användas på Shockwave-filmer.

 1. Markera en SWF-fil eller Shockwave-film och ange alternativen i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper). För att visa alla egenskaper klickar du på utökningspilen i det nedre högra hörnet på egenskapskontrollen.

  ID

  Ange ett unikt ID för SWF-filen. Ange ett ID i den omärkta textrutan långt till vänster i egenskapskontrollen. Liksom i Dreamweaver CS4 krävs ett unikt ID.

  B och H

  Anger filmens bredd och höjd i pixlar.

  Fil

  Anger sökvägen till SWF- eller Shockwave-filen. Klicka på mappikonen för att bläddra dig fram till en fil eller skriv en sökväg.

  Källa

  Anger sökvägen till källdokumentet (FLA-filen) om både Dreamweaver och Flash är installerade på datorn. Om du vill redigera en SWF-fil uppdaterar du filmens källdokument.

  Bakgrundsfärg

  Anger filmområdets bakgrundsfärg. Den här färgen visas även när filmen inte spelas upp (då den hämtas och när den har spelats upp).

  Redigera

  Startar Flash för att uppdatera en FLA-fil (en fil som har skapats i verktyget Flash). Det här alternativet går inte att välja om Flash inte har installerats på datorn.

  Klass

  Gör det möjligt att använda en CSS-klass på filmen.

  Slinga

  Gör så att filmen spelas upp löpande. När Slinga inte har valts spelas filmen upp en gång och stannar sedan.

  Autospela

  Spelar upp filmen automatiskt när sidan läses in.

  Lodrätt mellanrum och Vågrätt mellanrum

  Anger antalet pixlar med tomt utrymme ovanför, under och längs filmens sidor.

  Kvalitet

  Styr typsnittsutjämningen medan filmen spelas upp. En högre inställning gör filmernas utseende bättre. Vid högre inställningar måste filmerna emellertid ha en snabbare processor för att kunna återges på rätt sätt på skärmen. Låg prioriterar snabbhet framför utseende, medan Hög prioriterar utseende framför snabbhet. Autolåg prioriterar först snabbhet, men utseendet förbättras om det är möjligt. Autohög prioriterar bägge egenskaperna till att börja med, men utseendet offras för hastighet om det är nödvändigt.

  Skala

  Avgör hur filmen passar in i det område som definieras av textrutorna för bredd och höjd. Med inställningen Standard visas hela filmen.

  Justera

  Avgör hur filmen justeras på sidan.

  Wmode

  Anger parametern Wmode för SWF-filen för att undvika konflikter med DHTML-element, till exempel Spry-widgetar. Standardvärdet är Ogenomskinlig, som gör att DHTML-element kan visas ovanpå SWF-filer i en webbläsare. Om SWF-filen innehåller genomskinlighet och du vill att DHTML-elementen ska visas bakom detta, ska du välja alternativet Genomskinlig. Välj alternativet Fönster om du vill ta bort parametern Wmode från koden så att SWF-filen kan visas ovanpå andra DHTML-element.

  Spela upp

  Spelar upp filmen i dokumentfönstret.

  Parametrar

  Öppnar en dialogruta där du kan ange ytterligare parametrar som ska överföras till filmen. Filmen måste förstå sig på dessa ytterligare parametrar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto