HiDPI-stöd

InDesign är ett program med stöd för HiDPI. Det känner av olika DPI-inställningar (punkter per tum) för bildskärmar och dynamiska DPI-ändringar. Användargränssnittet ser lika bra ut oberoende av vilka DPI-visningsinställningar som används. Tack vare DPI-stödet i InDesign vet man hur användargränssnittet ser ut vid hidpi-visning och elementen är skarpa och tydliga även vid olika skalförändringar.

Funktioner för hög DPI i Windows

En lista med funktioner för hög DPI som stöds på Windows-plattformen.

Funktion

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Inställning för DPI på Kontrollpanelen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

DPI-virtualisering för program utan DPI-stöd

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

DPI-virtualisering för systemprogram med DPI-stöd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

API som deklarerar DPI-stöd

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

API:er som hämtar systemegenskaper och DPI

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Meddelande för DPI-förändring

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

API:er som hämtar DPI för bildskärm

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Kräver en omstart/utloggning för DPI-ändring för bildskärm

E/T

E/T

E/T

E/T

Nej

Kräver en omstart/utloggning för DPI-ändring för system

Starta om

Starta om

Utloggning

Utloggning

Utloggning

DPI-inställning per användare

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Automatisk konfiguration av DPI vid första inloggning

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Automatisk konfiguration av DPI vid varje inloggning

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

DPI per bildskärm

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Visningsavstånd ingår i beräkning av standard-DPI

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Kontroller för system-DPI och DPI per bildskärm

Windows beräknar värdet för system-DPI vid den första inloggningen för att välja den DPI som ger den bästa upplevelsen för den angivna maskinvaran. Du kan åsidosätta standardvärdet för system-DPI på Kontrollpanelen för att göra användargränssnittet större eller mindre.  

Följ de här stegen om du vill ändra DPI-inställningen i Windows 7 och Windows 8:

Ändra DPI-inställningar i Win 7 och Win 8

 1. Öppna Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och klicka sedan på Bildskärm.

 2. Gör något av följande på skärmen Bildskärm:

  • Om du vill öka storleken på objekt och text på skärmen klickar du på Medel – 125% eller Större – 150%. Klicka sedan på OK.
  • Om du vill minska storleken på objekt och text på skärmen klickar du först på Mindre – 100 % (standard) och sedan på OK.
 3. Om du vill se ändringarna stänger du alla program och loggar ut.

Följ de här stegen om du vill ange en anpassad DPI-inställning i Windows 7 och Windows 8:

 1. Öppna Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och klicka sedan på Bildskärm.

 2. Klicka på Ställ in anpassad textstorlek (DPI) på skärmen Bildskärm.

 3. I dialogrutan Egen DPI-inställning anger du önskad procentsats i listan Använd denna procentandel av normal storlek och klickar sedan på OK. I det här fallet är procentvärdet 150 % av standardvärdet 96 DPI lika med 144 DPI. Observera kryssrutan Använd samma DPI-skalning som i Windows XP. Om du markerar den här kryssrutan inaktiveras DPI-virtualisering.

 4. Om du vill se ändringarna stänger du alla program, loggar ut och loggar sedan in igen.

Ändra DPI-inställningar i Win 8.1

Kryssrutan Låt mig välja skalningsnivå för alla skärmar avgör om skalningssättet i Windows 8 (inte markerad) eller Windows 8.1 (markerad) tillämpas:

 • Windows 8: Skrivbordsprogram som inte känner av DPI skalas enligt DPI-inställningen på den primära bildskärmen. Användarna kan ändra den här systemomfattande skalningsfaktorn genom att markera en annan alternativknapp eller ange ett anpassat värde.
 • Windows 8.1: Skrivbordsprogram som inte känner av DPI skalas enligt DPI-inställningen för varje enskild bildskärm. Användarna kan justera ytterligare genom att åsidosätta datorns skalning.

Om du inte markerar kryssrutan Låt Windows hantera mina visningsinställningar är Windows 8-funktionen aktiv. På Kontrollpanelen visas Windows 8-alternativknapparna för att använda en systemomfattande skalningsfaktor. Skalning per bildskärm är alltså inaktiverat.

Om du markerar kryssrutan Låt Windows hantera mina visningsinställningar är funktionen för skalning per bildskärm i Windows 8.1 aktiverad och på Kontrollpanelen finns inte längre några alternativknappar utan ett skjutreglage för mindre/större. Med det här skjutreglaget åsidosätts datorns skalning. Skjutreglaget kan ha flera inställningar beroende på det intervall för DPI-nivåer som finns i den aktuella datorkonfigurationen.

Om du använder ett nytt värde för åsidosättning av datorns skalning, justeras skalningen för varje bildskärm uppåt eller nedåt, om det är möjligt. Om en bildskärm redan har minsta (96 DPI = skalning med 100 %) eller största (192 DPI = skalning med 200 %) värdet sker ingen åsidosättning för den skärmen. Om skalning uppåt gör att den virtuella storleken för en bildskärm blir mindre än minimiupplösningen på 1 024 × 720 får inte åsidosättningen någon effekt.

När du gör en ändring med hjälp av skjutreglaget för mindre/större (via knappen Verkställ) sker en omskalning direkt. Den påverkar alla program. Program som känner av DPI kan ibland vara lite oskarpa tills nästa inloggning, då de läser om DPI-inställningen och anpassar sig efter den.

Följ de här stegen om du vill ange en anpassad DPI-inställning i Windows 8.1 med skalning per bildskärm:

 1. Öppna Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och klicka sedan på Bildskärm.

 2. Gör något av följande på skärmen Bildskärm:

  • Om du vill öka storleken på text och andra objekt på skärmen flyttar du skjutreglaget mot Större och klickar på Verkställ.
  • Om du vill minska storleken på text och andra objekt på skärmen flyttar du skjutreglaget mot Mindre och klickar på Verkställ.
 3. Ändringarna tillämpas omedelbart. Program skalas och virtualiseras tills utloggning/inloggning sker.

Följ de här stegen om du vill ange en anpassad DPI-inställning i Windows 8.1 utan skalning per bildskärm:

 1. Gå till Start-menyn, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och klicka sedan på Bildskärm.
 2. Markera rutan Låt mig välja skalningsnivå för alla skärmar. Windows 7- och Windows 8-skärmen visas. Med de välkända alternativknapparna kan du ändra DPI.  

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy