Användarhandbok Avbryt

Återskapa och ångra

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Återställa dokument

Dina data i InDesign skyddas mot oväntade strömavbrott eller systemfel med en automatisk återskapningsfunktion. Automatiskt återskapade data lagras i en tillfällig fil som åtskiljs från den sparade originalfilen. Vanligtvis behöver du inte tänka på automatiskt återskapade data eftersom alla dokumentuppdateringar som lagras i filen för automatisk återställning läggs till i originaldokumentfilen när du väljer kommandot Spara eller Spara som eller när du avslutar InDesign på rätt sätt. Automatiskt sparade data är endast viktiga om du inte lyckades spara filen före ett oväntat strömavbrott eller en systemkrasch.

För säkerhets skull bör du spara dina filer med jämna mellanrum och skapa säkerhetskopior om det skulle uppstå ett oväntat strömavbrott eller en oväntad systemkrasch.

Söka efter återskapade dokument

 1. Starta om datorn.
 2. Starta InDesign.

  Om det finns automatiskt återskapade data när du startar InDesign öppnas det återskapade dokumentet. Ordet [Återskapat] visas efter filnamnet i namnlisten i dokumentfönstret och visar att dokumentet innehåller ändringar som inte sparades och som har återskapats.

  Obs!

  Automatiskt återskapade data kan vara skadade om det inte går att öppna dokumentet när du startar InDesign.

 3. Gör något av följande:
  • Spara återskapade data genom att välja Arkiv > Spara som, ange plats och ett nytt namn och klicka på Spara. Med kommandot Spara som behålls den återskapade versionen (som innehåller alla automatiskt återskapade data) och [återskapat] visas inte längre i namnlisten.

  • Om du vill ignorera automatiskt återskapade ändringar och använda den senast sparade versionen av dokumentet (som sparades före problemet) stänger du filen utan att spara den. Öppna sedan den sparade filen. Du kan också välja Arkiv > Återgå.

Ändra platsen för återskapade dokument

 1. Välj Redigera > Inställningar > Filhantering (Windows) eller InDesign > Inställningar > Filhantering (Mac OS).
 2. Under Data för dokumentåterställning klickar du på Bläddra (Windows) eller Välj (Mac OS).
 3. Ange den nya platsen för det återställda dokumentet, klicka på Välj (Windows) eller Välj (Mac OS) och klicka därefter på OK.

Ångra misstag

Om det behövs kan du avbryta en tidskrävande åtgärd innan den slutförs, ångra ändringar som nyligen har gjorts eller återgå till en tidigare sparad version. Du kan ångra eller göra om upp till flera hundra av de senaste åtgärderna (mängden bestäms av hur mycket RAM-minne som är tillgängligt och vilken typ av åtgärder du har gjort). Möjligheten att ångra åtgärder försvinner när du väljer kommandot Spara som, stänger ett dokument eller avslutar programmet.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ångra den senaste ändringen väljer du Redigera > Ångra [åtgärd]. (Vissa åtgärder, t.ex. bläddring, kan inte ångras.)

  • Om du vill göra om en åtgärd väljer du Redigera > Gör om [åtgärd].

  • Om du vill ångra alla åtgärder du har gjort sedan du sparade dokumentet väljer du Arkiv > Återställ (InDesign) eller Arkiv > Återställ innehåll (InCopy).

  • Stäng en dialogruta och ignorera ändringarna genom att klicka på Avbryt.

Återskapa skadade dokument automatiskt

Det finns flera faktorer, både i och utanför InDesign, som kan leda till att dokument skadas. 

InDesign har en mekanism för automatisk reparation som identifierar och automatiskt återskapar ett skadat dokument. Den återskapade versionen av dokumentet öppnas i InDesign, där du uppmanas att spara dokumentet innan du går vidare.

avisering
Spara det återställda dokumentet

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto