Användarhandbok Avbryt

Lägga till grundläggande sidnumrering

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Lär dig hur du lägger till grundläggande sidnumrering på sidorna i Adobe InDesign.

Du kan lägga till en markör för aktuellt sidnummer på sidor för att ange var sidnumren ska placeras och hur de ska formateras. Eftersom markören för sidnummer uppdateras automatiskt kommer det sidnummer som visas alltid att vara korrekt, även när du lägger till, tar bort och ordnar om dokumentsidor. Markörer för sidnummer kan formateras som text.

Lägga till ett sidnummermärke på en mallsida

Sidnummermarkörer läggs vanligtvis till på mallsidor. Om du baserar dokumentsidor på mallsidor, uppdateras sidnumren automatiskt precis som sidhuvuden och sidfötter.

Om den automatiska sidnumreringen placeras på en mallsida visas mallsidans prefix. På en dokumentsida med automatisk sidnumrering visas sidnumret. På ett monteringsbord visas MB.

 1. På sidpanelen dubbelklickar du på den mallsida där du vill lägga till sidnummer. Gå till Skapa mallar om du vill skapa mallsidor.

 2. Skapa en textram som är tillräckligt stor för att rymma det längsta sidnumret och eventuell text som ska visas bredvid det. Placera textramen där du vill att sidnumret ska visas.

  Om dokumentet innehåller motstående sidor skapar du separata textramar för vänstermallsidor och högermallsidor.

 3. I textramen för sidnummer kan du lägga till text (t.ex. ”sida”) som ska visas före eller efter sidnumret.

 4. Placera insättningspunkten där du vill att sidnumret ska visas och välj sedan Text > Infoga specialtecken > Märken > Aktuellt sidnummer.

 5. Tillämpa mallsidan på dokumentsidor där du vill att sidnummer ska visas. Om du vill använda mallsidor går du till Använda mallsidor.

Obs!

Det finns två alternativ om du vill ta bort sidnummer från första sidan i ett dokument. Ange en annan mall eller mallen Ingen eller åsidosätt och ta bort textramen i mallen på dokumentsidan. Ctrl/Cmd+Skift-klicka på en textram i mallen för att åsidosätta den.

Ändra sidnumreringsformatet

Som standard numreras sidor med arabiska siffror (1, 2, 3...), men du kan också numrera sidor med romerska versaler eller gemener (i, ii, iii...) eller alfanumeriska (a, b, c...) tecken. Du kan också ha en inledande nolla före sidnumret. Varje dokumentdel som har ett eget numreringsformat motsvarar ett avsnitt.

I japanska, kinesiska och koreanska versioner används som standard arabiska siffror för sidnumrering. Du kan välja nummerformat med kommandot Numrerings- och avsnittsalternativ, till exempel latinska, arabiska, kanji m.fl. Med alternativet Format kan du välja antal siffror i sidnumret, till exempel 001 eller 0001. Varje dokumentdel som har ett eget numreringsformat motsvarar ett avsnitt. Mer information om avsnitt finns i Definiera avsnittsnumrering.

I dialogrutan Numrerings- och avsnittsalternativ växlar du sidnummerformat. I dialogrutan kan du också ange att sidnumreringen ska startas om eller ange att sidnumreringen ska börja med ett visst nummer.

 1. På sidpanelen markerar du den sida där det nya numreringsformatavsnittet ska börja.

 2. Välj Layout > Numrerings- och avsnittsalternativ.

 3. Ange alternativ och klicka sedan på OK. Se Alternativ för dokumentnumrering.

En avsnittsindikatorikon  visas ovanför sidikonen på sidpanelen, vilket indikerar början på ett nytt stycke.

Obs!

Om en siffra eller bokstav visas före det aktuella sidnumret som du infogat, innebär det att ett avsnittsprefix tas med. Om du inte vill använda ett sådant prefix avmarkerar du alternativet Inkludera prefix vid numrering av sidor i dialogrutan Numrerings- och avsnittsalternativ.

Vanliga sidnumreringsuppgifter

InDesign har flera funktioner för att skapa sidnumreringseffekter.

Om du vill:

Gör så här:

Lägga till sidnumrering i dokument i en bok.

Lägga till avsnittsnummer och kapitelnummer.

Skapa löpande sidhuvuden eller sidfötter med textvariabler för exempelvis datum, filnamn eller aktuell rubrik eller titel.

Infoga ”sida x av y” där x är den aktuella sidans nummer och y är det totala antalet sidor.

Infoga markören Aktuellt sidnummer för x och textvariabeln Sista sidnummer för y (välj Text > Textvariabler > Infoga variabel > Sista sidnummer).

Infoga texten ”Fortsättning på sidan x” för artikelfortsättning.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto