Du kan lägga till en markör för aktuellt sidnummer på sidor för att ange var sidnumren ska placeras och hur de ska formateras. Eftersom markören för sidnummer uppdateras automatiskt kommer det sidnummer som visas alltid att vara korrekt, även när du lägger till, tar bort och ordnar om dokumentsidor. Markörer för sidnummer kan formateras som text.

Lägga till en sidnummermarkör på en mallsida

Sidnummermarkörer läggs vanligtvis till i mallsidor. Om du baserar dokumentsidor på mallsidor, uppdateras sidnumren automatiskt precis som sidhuvuden och sidfötter.

Sidnummer på mallsida
Sidnummer på mallsida A (vänster) och på sidan 5 baserat på samma mallsida (höger)

Om den automatiska sidnumreringen placeras på en mallsida visas mallsidans prefix. På en dokumentsida med automatisk sidnumrering visas sidnumret. På ett monteringsbord visas MB.

Se videosjälvstudiekursen Lägga till sidnumrering.

  1. På sidpanelen dubbelklickar du på den mallsida där du vill lägga till sidnummer. Information om hur du skapar mallsidor finns i Skapa mallsidor.

  2. Skapa en textram som är tillräckligt stor för att rymma det längsta sidnumret och eventuell text som ska visas bredvid det. Placera textramen där du vill att sidnumret ska visas.

    Om dokumentet innehåller motstående sidor skapar du separata textramar för vänstermallsidor och högermallsidor.

  3. I textramen för sidnummer kan du lägga till text (t.ex. ”sida”) som ska visas före eller efter sidnumret.

  4. Placera insättningspunkten där du vill att sidnumret ska visas och välj sedan Text > Infoga specialtecken > Märken > Aktuellt sidnummer.

  5. Tillämpa mallsidan på dokumentsidor där du vill att sidnummer ska visas. Information om hur du använder mallsidor finns i Använda mallsidor.

Obs!

Det finns två alternativ om du vill ta bort sidnummer från första sidan i ett dokument. Ange en annan mall eller mallen Ingen, eller åsidosätt och ta bort textramen i mallen på dokumentsidan. Ctrl/Cmd+Skift-klicka på en textram i mallen för att åsidosätta den.

Ändra sidnumreringsformatet

Som standard numreras sidor med arabiska siffror (1, 2, 3...), men du kan också numrera sidor med romerska versaler eller gemener (i, ii, iii...) eller alfanumeriska (a, b, c...) tecken. Du kan också ha en inledande nolla före sidnumret. Varje dokumentdel som har ett eget numreringsformat motsvarar ett avsnitt.

I japanska, kinesiska och koreanska versioner används som standard arabiska siffror för sidnumrering. Du kan välja nummerformat med kommandot Numrerings- och avsnittsalternativ, till exempel latinska, arabiska, kanji m.fl. Med alternativet Format kan du välja antal siffror i sidnumret, till exempel 001 eller 0001. Varje dokumentdel som har ett eget numreringsformat motsvarar ett avsnitt. Mer information om avsnitt finns i Definiera avsnittsnumrering.

I dialogrutan Numrerings- och avsnittsalternativ växlar du sidnummerformat. I dialogrutan kan du också ange att sidnumreringen ska startas om eller ange att sidnumreringen ska börja med ett visst nummer.

  1. På sidpanelen markerar du den sida där det nya numreringsformatavsnittet ska börja.

  2. Välj Layout > Numrerings- och avsnittsalternativ.

  3. Ange alternativ och klicka sedan på OK. Se Numreringsalternativ för dokument.

En avsnittsindikatorikon  visas ovanför sidikonen på sidpanelen, vilket indikerar början på ett nytt avsnitt.

Obs!

Om en siffra eller bokstav visas före det aktuella sidnumret som du infogat, innebär det att ett avsnittsprefix tas med. Om du inte vill använda ett sådant prefix avmarkerar du alternativet Inkludera prefix vid numrering av sidor i dialogrutan Numrerings- och avsnittsalternativ.

Vanliga sidnumreringsuppgifter

InDesign har flera funktioner för att skapa sidnumreringseffekter.

Om du vill:

Gör så här:

Lägga till sidnumrering i dokument i en bok.

Se Numrera sidor, kapitel och stycken i en bok.

Lägga till avsnittsnummer och kapitelnumrering.

Se Lägga till avsnitts- och kapitelnumrering.

Skapa löpande sidhuvuden eller sidfötter med textvariabler för exempelvis datum, filnamn eller aktuell rubrik eller titel.

Se Skapa sidhuvuden och sidfötter och Textvariabler.

Skapa en ”sida x av y” där x är den aktuella sidans nummer och y är det totala antalet sidor.

Infoga markören Aktuellt sidnummer för x och textvariabeln Sista sidnummer för y (välj Text > Textvariabler > Infoga variabel > Sista sidnummer).

Infoga texten ”Fortsättning på sidan x” för artikelfortsättning.

Se Lägga till automatiska sidnummer för artikelfortsättning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy