Användarhandbok Avbryt

Skapa och hantera sidor och uppslag

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Hantera panelen Historik i InDesign
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

Lär dig hantera sidor och uppslag i InDesign.

Du kan använda sidpanelen för att ordna, duplicera och kombinera sidor och uppslag helt fritt. Tänk på följande när du lägger till, ordnar, duplicerar och tar bort sidor i ett dokument:

 • I InDesign behålls kopplingarna mellan textramar.

 • Sidorna flyttas om utifrån inställningen Tillåt flyttning av dokumentsidor.

 • Ett objekt som sträcker sig över flera sidor stannar tillsammans med den sida där den största delen av objektets begränsningsram visas.

Gå till Fönster > Sidor och öppna panelen Sidor.

Adobe InDesign – djuplänk

Testa i Adobe InDesign
Följ med i ett projekt och lär dig lägga till, hantera och radera sidor eller uppslag.

Skapa ett dokument med ett tvåsidigt uppslag

I stället för att starta dokumentet med en enkel sida, kan du använda ett dubbelsidigt uppslag.

Skapa ett nytt dokument

 1. Välj Arkiv > Nytt > Dokument.

 2. Ange 2 i Sidor och välj Skapa.

Uppdatera ett befintligt dokument

 1. Öppna dokumentet och välj Arkiv > Dokumentinställningar.

 2. Ange 2 i Antal sidor och välj OK.

Skapa ett flersidigt uppslag

I de flesta dokument används bara uppslag som är på två sidor. När du lägger till eller tar bort sidor före ett uppslag, flyttas sidorna enligt standardinställningen.

På ett uppslag

 1. Välj ett uppslag på panelen Sidor.

 2. Välj på panelmenyn Sidor ikonen    och avmarkera Tillåt flyttning av det markerade uppslaget.

  Ett flersidigt uppslag har parenteser runt sidnumret på panelen Sidor.

 3. Välj panelmenyn Sidor ikonen   och välj Infoga sidor.

  Du kan också dra en befintlig sida till uppslaget på panelen Sidor. Om du vill flytta ett helt uppslag drar du i dess sidnummer.

Med en valfri sida

 1. Välj panelmenyn Sidor ikonen   och avmarkera Tillåt flyttning av dokumentsidor.

 2. Välj sidan du vill konvertera till ett flersidigt uppslag.

 3. Välj panelmenyn Sidor ikonen   och välj Infoga sidor.

   

  Uppslag med fler än två sidor behålls i InDesign medan tvåsidiga uppslag numreras om på vanligt sätt.

   

Obs!

Ett uppslag kan innehålla upp till tio sidor. När du nått den gränsen visas inte det svarta strecket.

Omfördela uppslag eller sidor

Du kan omfördela sidorna på ett uppslag så att de matchar inställningen Motstående sidor i Dokumentinställningar.

Uppslag

 • Välj på panelmenyn Sidor ikonen   och välj sedan Tillåt flyttning av det markerade uppslaget.

Sidor

 • Välj panelmenyn Sidor ikonen   och välj Tillåt flyttning av dokumentsidor.

Flytta sidor

Du kan flytta sidor med ett dokument och även mellan två olika dokument. När du flyttar sidor mellan två dokument och båda innehåller format, lager eller mallsidor med samma namn, tillämpas måldokumentets inställningar på de flyttade sidorna.

I ett dokument

 1. Välj i källdokumentet panelmenyn Sidor ikonen   > Flytta sidor.

 2. Ange detta på panelen Flytta sidor:

  • Flytta sidor: Ange sidnumren som du vill flytta.
  • Mål: Välj platsen och ange sidnumret.

  Välj Ta bort sidor efter flyttning för att ta bort sidorna från originaldokumentet.

Mellan två dokument

 1. Öppna käll- och måldokumentet.

 2. Välj i måldokumentet panelmenyn Sidor ikonen   och avmarkera Tillåt flyttning av dokumentsidor. Då hålls uppslaget ihop.

 3. Välj i källdokumentet panelmenyn Sidor ikonen   > Flytta sidor.

 4. Ange detta på panelen Flytta sidor:

  • Flytta sidor: Ange sidnumren som du vill flytta.
  • Mål: Välj platsen och ange sidnumret.
  • Flytta till: Välj måldokumentet på rullgardinsmenyn.

  Välj Ta bort sidor efter flyttning för att ta bort sidorna från originaldokumentet.

Om du kopierar en sida från ett dokument som har en annan storlek än det dokument som du kopierar till, kan det hända att sidans och sidobjektens placeringar inte matchar varandra exakt. Du kan dock skapa olika sidstorlekar i ett dokument.

Duplicera en sida eller ett uppslag

Du kan antingen duplicera en sida precis efter den valda sidan eller i slutet av dokumentet. Du kan också dela en sida från ett uppslag eller radera sidor och uppslag.

 1. Välj en sida eller ett uppslag.

 2. Duplicera direkt efter källan

  • Välj panelmenyn Sidor ikonen   > Duplicera sida för att duplicera en sida.
  • Välj panelmenyn Sidor ikonen   > Duplicera uppslag för att duplicera ett uppslag.

  Duplicera i slutet av dokumentet

  • Välj panelmenyn Sidor ikonen   > Duplicera sida i slutet av dokumentet för att duplicera en sida.
  • Välj panelmenyn Sidor ikonen   > Duplicera uppslag i slutet av dokumentet för att duplicera ett uppslag.

Dölja ett uppslag

Du kan dölja de markerade uppslagen för att utesluta dem från exportalternativ och presentationsläget.

 1. Välj uppslaget du vill dölja.

 2. Välj panelmenyikonen Sidor   och välj Dölj uppslaget.

  Den här ikonen    indikerar att uppslaget är dolt.

Du kan återställa ändringen genom att välja uppslaget > panelmenyikonen Sidor   > välja Visa uppslaget.

Dela en sida från uppslaget

 1. Välj uppslaget som du vill dela sidan från.

 2. Välj på panelmenyn Sidor ikonen   och avmarkera Tillåt flyttning av det markerade uppslaget.

 3. Dra på sidpanelen ut en sida från uppslaget tills du ser ett lodrätt streck.

Rotera uppslagsvyn

Du kan rotera uppslagsvyn när du arbetar med roterade kalendrar och tabeller. När du roterar uppslaget påverkas varken utskriften eller andra utdata.

 1. På panelen Sidor väljer du den sida eller det uppslag som du vill rotera.

 2. Välj Visa > Rotera uppslag90° medurs, 90° moturs eller 180°.

En roteringsikon  visas i sidpanelen bredvid det roterade uppslaget.

Rensa rotationen genom att gå till panelmenyn Sidor   > Sidattribut > Rotera uppslagsvisning > Rensa rotation.

Skapa olika sidstorlekar i ett dokument

Du kan definiera olika sidstorlekar för sidorna i ett enskilt dokument. En sida ärver sin sidstorlek från mallsidan. För en layoutsida kan du dock ändra storleken, så att den inte är densamma som mallsidan. 

 1. Markera en eller flera sidor med sidverktyget .

  Se till att hela sidan är markerad i layouten, inte bara på sidpanelen.

 2. Ange inställningar på kontrollpanelen om du vill ändra sidstorlek för de markerade sidorna:

  X- och Y-värden

  Ändra Y-värdet om du vill bestämma sidans lodräta position i förhållande till andra sidor på uppslaget.

  Höjd- och breddvärden för sidstorleken

  Ändra bredden och höjden för de markerade sidorna.

  Du kan också ange en förinställd sidstorlek på rullgardinsmenyn.

  Välj Anpassat, ange ett namn, inställningar för sidstorlek och orientering och välj sedan OK för att skapa en anpassad sidstorlek.

  Orientering

  Välj liggande eller stående orientering.

  Flytande sidlinjal

  Välj mellan Av, Skala, Centrera igen, Objektbaserad, Stödlinjebaserad och Bestäms av mallen.

  Objekt flyttar med sida

  Välj det här alternativet om objekten på sidan ska flyttas tillsammans med sidan när du justerar X- och Y-värdena.

  Välj det här alternativet om du vill visa en övertäckning av mallsidan ovanpå den sida som markeras med sidverktyget.

Obs!

Du kan inte se panelen Sidkontroll i Grundläggande, Gransknings- eller Toucharbetsytor.

Använda övertäckning för mallsida

När du markerar en sida med sidverktyget och aktiverar alternativet Visa övertäckning för mallsida, visas en skuggad ruta ovanpå den markerade sidan. Alternativet Visa övertäckning för mallsida är särskilt användbart om mallsidan och dokumentsidan har olika sidstorlek.

Justera övertäckningen för mallsidan till en mindre layoutsida

Gör så här för att flytta den överordnade sidöverlagringen:

 1. Markera en sida med sidverktyget.

 2. Välj Visa övertäckning för mallsidakontrollpanelen.

 3. Dra kanten på övertäckningen för att placera sidobjekten.

Radera en sida eller ett uppslag

 1. Markera en eller flera sidor på panelen Sidor.

 2. Välj ikonen Ta bort markerade sidor  .

Relaterade resurser

Har du en fråga eller idé?

Fråga vår community

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online