Ta reda på hur du kan återställa dokument om InDesign avslutas på ett oväntat sätt.

Om InDesign avslutas oväntat på grund av systemfel, strömavbrott eller andra problem, kan gjorda ändringar som inte har sparats i InDesign-dokumenten som du arbetade med gå förlorade. Den automatiska återställningsfunktionen i InDesign kan hjälpa dig att återställa dessa dokument.  

Om InDesigns automatiska dokumentåterställning

När du gör ändringar i ett InDesign-dokument, utför InDesign en minimal procedur som innebär att ändringarna sparas en gång per minut. InDesign sparar ändringarna i en temporär fil i programmets återställningsmapp och lägger till ändringarna i dokumentet, men tar sedan bort den temporära filen varje gång som du väljer Arkiv > Spara. Om InDesign avslutas oväntat gör InDesign ett försök att använda dessa temporära filer för att återskapa osparade ändringar i dokumentet.

Innehållet i InDesigns återställningsmapp

Varje användarkonto har en separat återställningsmapp för InDesign Om InDesign inte kan hitta återställningsmappen under start, skapas en mapp på nytt av InDesign.

 •  dbt [slumpmässig alfanumeriska tecken]: En temporär fil med minimal, sparad information för varje öppet InDesign-dokument. Namnen på dessa tillfälliga filer inleds alltid med dbt, och avslutas med tmp i Windows.
 •  Standardinställningar: En tillfällig fil med standardinställningar. Det är den första listade tillfälliga filen på listan när du visar innehållet i InDesign-återställningsmappen efter namn.
 • RecoveryData: Ett index över alla öppna Indesign-dokument och kraschade dokument med deras fullständiga sökvägar. Listan med öppna dokument innehåller endast sökvägar och inte aliasnamn, vilket innebär att InDesign inte kan återställa filer som du flyttar eller byter namn på efter en krasch.
 • ProtectiveShutdownLog: en loggfil som genereras om InDesign kraschar på grund av otillåten åtkomst. Loggfilen är praktisk för att identifiera ett visst plug-in-program som kan ha orsakat felet.

Obs!

Om du överför dokumentet som behöver återställas till ett annat system och öppnar det där, kan InDesign inte söka efter RecoveryData-filen, och det betyder att du förlorar möjligheten att återställa data som lagrats före kraschen. Försök därför att återställa dokumentet direkt efter en krasch genom att starta InDesign och spara de återskapade dokument.

InDesigns återställningsmapp (platser)

 • Mac OS X: Användare/[användarnamn]/Library/Cache/Adobe InDesign/Version[#.0]/InDesign Recovery
 • Windows Vista och 7: C:\Användare\[användarnamn]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#].0\en_US\Caches\InDesign Recovery

Obs!

Informationen i ovanstående mappar är i krypterat format. Du kan inte använda informationen för att återställa dokumentet med ett verktyg från tredjepart eller tvinga InDesign att återskapa data för dig.

Återställa ett InDesign-dokument

 1. Starta om InDesign som inleder den automatiska processen för dokumentåterhämtning.

  InDesign undersöker återställningsmappen för att få information om dokument som var öppna när programmet stängdes. Sedan försöker programmet öppna dokumenten och införliva dessa sparade minidata i dem.

 2. Spara det återställda dokumentet eller återgå till den senast sparade versionen av dokumentet.

  Om InDesign lyckas öppna ett dokument och införlivar sparade minidata i dokumentet visas filnamnet enligt följande: "[Ursprungligt filnamn] återställt".

  • Välj Arkiv > Spara eller Arkiv > Spara som om du vill spara det återskapade dokumentet. Klicka på Ja om du vill skriva över den ursprungliga filen och införliva den återställda, tidigare osparade informationen, när du uppmanas till det.
  • Eller välj Arkiv > Återställ för att återställa till den senast sparade versionen av dokumentet. Den här versionen innehåller inte de osparade ändringar som du gjorde i dokumentet innan InDesign avslutades oväntat.

  Om ett dokument är alltför skadat för att öppnas, kan InDesign avslutas igen eller visa ett felmeddelande.

 3. (Alternativ) Undersök ProtectiveShutdownLog-filen för att se om ett plugin-program från tredjepart gjorde att InDesign kraschade.

  Öppna filen i en textredigerare för att visa tid, datum, fel och plugin-program som lästes in i InDesign när programmet kraschade. Se Felsök plugin-program för InDesign från tredje part.

Meddelanden under automatisk återställning

Medan InDesign försöker återställa dokumentet kan du se ett av meddelandena i tabellen nedan.

Vissa meddelanden frågar dig hur du vill fortsätta. Under vissa omständigheter kan du klicka på följande knappar:

 • Klicka på Ja om du vill fortsätta återställa de återstående dokumenten, men lämna kvar dokumentet som visas i varningen på dokumentlistan i RecoveryData-filen. Nästa gång du startar InDesign, försöker programmet återställa dokumentet igen.
 • Klicka på Nej om du vill fortsätta återställa de återstående dokumenten, men ta bort dokumentet som visas i varningen på dokumentlistan i RecoveryData-filen. InDesign kommer inte försöka att återställa den här filen igen.
 • Klicka på Avbryt om du vill avbryta återställningsprocessen för alla dokument. Nästa gång du startar InDesign, försöker programmet återställa alla dokument igen.
 • Klicka på Spara som om du vill spara det reparerade dokumentet som ett nytt dokument.
 • Klicka på Fortsätt för att arbeta med den nya namnlösa, reparerade dokumentet.
Meddelande Vad betyder det?
Vill du starta automatisk återställning? Minst ett av dokumenten som kräver återställning är skadat (även om meddelandet inte nämner skadan). Se Felsökning av skadade InDesign-dokument.
[Filnamn] hittades inte. Vill du återställa vid ett senare tillfälle? InDesign kunde inte hitta dokumentet eftersom det har tagits bort,
har flyttats eller bytt namn. Eller så är volymen (servern) där dokumentet finns inte tillgänglig för närvarande.
[Filnamn] kunde inte återställas eftersom den har ändrats. Dokumentet har redan återställts och har sparats i ett nätverk, så innehållet i dokumentet överensstämmer inte längre med den lokala filen som innehåller den sparade informationen. Välj Arkiv > Öppna om du vill leta reda på filen.  
Det går inte att öppna okänt dokument. Information om databasfelet är inte tillgänglig. Dokumentets tillfälliga fil är skadad eller kan inte hittas. Du kan fortfarande öppna den senaste sparade versionen av dokumentet.
[Filnamn] är oåterkalleligt skadad och kan inte återställas. Dokumentet går inte att återställa, eftersom det är oåterkalleligt skadat. Se Felsökning av skadade InDesign-dokument.
[Filnamn] kan vara skadad. Vill du öppna den ändå? Dokumentet innehåller inkonsekvenser som kan orsaka InDesign att kraschar. Om du öppnar dokumentet, kopierar och klistrar in dess innehåll i ett nytt dokument. Se Felsökning av skadade InDesign-dokument.

[Filnamn] var skadad och har reparerats. Det skadade innehållet i filen kan ha tagits bort eller ändrats.

Klicka på Spara som för att spara den som en ny fil [rekommenderas]. Klicka på Fortsätt för att fortsätta arbeta med den ursprungliga reparerade filen.

Den ursprungliga filen var skadad och en ny fil har skapats med det återställda innehållet. Du kan spara filen eller fortsätta att arbeta med det nya namnlösa dokumentet.
[Filnamn] var skadad och vissa data kan förloras under reparationen. Den ursprungliga filen är intakt och detta är en duplicerad fil. Den ursprungliga filen var skadad och en ny fil har skapats med det återställda innehållet.  

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy