Lär dig hur du felsöker skadade eller korrupta InDesign-filer.

Ett InDesign-dokument kan vara skadat om ett fel eller annat oväntat beteende endast uppstår när du arbetar i det dokumentet. InDesign har en automatisk funktion för återställning av dokument som kan förhindra att dokument skadas vid systemkrascher eller strömavbrott. Funktionen kan emellertid inte förhindra skada som orsakas av andra problem på systemnivå, till exempel konflikter mellan program, ont om diskutrymme eller virus. Den här felsökningsguiden kan hjälpa dig att identifiera och reparera skadade InDesign-dokument. Den kan också hjälpa dig att identifiera och lösa problem på systemnivå som ser ut att vara dokumentskada, men som egentligen har andra orsaker.

Söka efter problem på systemnivå

Problem på systemnivå kan orsaka fel och annat oväntat beteende. Se till att ditt system är någorlunda problemfritt innan du förutsätter att ett dokument är skadat. Överväg exempelvis att köra ett diskreparationsverktyg och sedan öppna dokumentet igen för att se om det har lagats innan du börjar med felsökningsåtgärderna nedan.

Windows: Se Kontrollera din hårddisk.

Mac OS: Se Lös startproblem och utför diskunderhåll.

Felsökning av dokumentskada

Utför följande åtgärder i ordning. Sluta när du har hittat problemet. 

Obs!

Starta om InDesign och öppna dokumentet för att se om problemet har lösts efter varje felsökningsåtgärd som du har slutfört. Öppna dokumentet på det här sättet:

Välj Arkiv > Öppna . Välj sedan ditt dokument och Kopiera. Spara dokumentet med ett nytt namn och se om det har lagats.

1. Säkerhetskopiera ditt dokument.

Skapa en säkerhetskopia av ditt skadade dokument innan du börjar felsöka. Vissa av de följande åtgärderna kräver att du ändrar eller tar bort information i dokumentet. En säkerhetskopia av dokumentet gör att du enkelt kan återställa information. Om dokumentet ligger på en nätverksvolym eller ett flyttbart medium (t.ex. en cd eller hoppdrive), flytta säkerhetskopian till en lokal enhet.

2. Installera senaste uppdateringen av InDesign.

 • I InDesign väljer du Hjälp > Uppdateringar.

– eller –

– eller –

3. Återskapa dina inställningsfiler.

InDesign sparar information om plugin-program, funktioner och programmet i sig i dess inställningsfiler: SavedData- och Defaults-filerna. En skadad InDesign-inställningsfil kan gör att ett InDesign-dokument inte fungerar normalt. Du kan enkelt avgöra om problemet har att göra med inställningsfilerna genom att återskapa dem.

Obs!

När du återskapar InDesign-inställningsfiler så återställs standardinställningarna så att du förlorar de anpassade inställningarna i de gamla inställningsfilerna. För att behålla dessa anpassade inställningar, byt namn på de gamla inställningsfilerna.

Så här återskapar du inställningsfilerna för InDesign:

 1. Avsluta InDesign.

 2. Starta om InDesign och håll ner lämpliga tangenter för ditt operativsystem:

  • Mac OS X: Kontroll + Alt + Kommando + Skift
  • Windows: Kontroll + Alt + Skift
 3. När du får en uppmaning om att ta bort inställningsfilerna för InDesign, klicka på Ja. InDesign startas med standardinställningar och återskapade inställningsfiler.

  Obs!

  Om du inte ombeds ta bort inställningsfilerna kan du ta bort inställningarna manuellt.

 4. Öppna dokumentet och se om det har lagats. Om problemet kvarstår kan du gå vidare till åtgärd 4 nedan.

  Ta bort eller byt namn på dina inställningsfiler manuellt

  Du kan även:

  • Ta bort dina inställningsfiler manuellt (t.ex. om du inte automatiskt uppmanas att ta bort inställningar när du startar InDesign, som i föregående procedur)

  – eller –

  • Byt namn på dina inställningsfiler manuellt (t.ex. om du har anpassade inställningar som är kopplade till de gamla inställningsfilerna som du inte vill bli av med)

  Hitta ditt operativsystem i följande tabell för att se var filerna finns.

  OS Platser för inställningsfiler
  Mac OS X

  InDesigns standardinställningar

  Användare/[användare]/Bibliotek/Inställningar/Adobe InDesign/Version [version]/[språk]/InDesign Defaults

  InDesign SavedData

  Users/[användare]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign SavedData

  Windows XP

  InDesigns standardinställningar

  C:\Dokument och inställningar\[användare]\Programdata\Adobe\InDesign\Version [version]\InDesign Defaults

  Dolt som standard. Lär dig hur du visar dolda filer.

  InDesign SavedData

  C:\Dokument och inställningar\[användare]\Lokala inställningara\Programdata\Adobe\InDesign\Version[version]\Cache\InDesign SavedData

  Windows 7/8

  InDesigns standardinställningar

  C:\Användare\[användarer]\AppData\Adobe\InDesign\Version[version]\[språk]\InDesign Defaults

  Dolt som standard. Lär dig hur du visar dolda filer.

  InDesign SavedData

  C:\Användare\[användare]\AppData\Lokal\Adobe\InDesign\Version[version]\[språk]\Cache\InDesign SavedData

  När du är klar med att ta bort eller byta namn, starta om InDesign för att återskapa dina inställningsfiler och öppna sedan dokumentet för att se om det har lagats.

  Om problemet kvarstår återställer du de ursprungliga inställningarna genom att ta bort de nya filerna och återge de gamla inställningsfilerna sina ursprungliga namn.

4. Spara dokumentet i formatet IDML (InDesign CS4 och senare) eller INX (InDesign CS3 och tidigare).

 1. Öppna filen i InDesign.

 2. Välj Fil > Exportera.

 3. Välj InDesign Markup (CS4 och senare) eller InDesign Interchange (CS3 and earlier)
  i menyn Filformat.

 4. Ge filen ett namn och en plats och klicka sedan på Spara.

 5. Öppna den exporterade IDML- eller INX-filen i InDesign.

  Om problemet är borta kan du fortsätta att använda IDML- eller INX-filen som ersättning för det ursprungliga dokumentet. Om problemet kvarstår, gå vidare till ett annat steg.

5. Felsök ett konverterat dokument i dess källprogram.

Om dokumentet konverterades från Adobe PageMaker, QuarkXPress eller en tidigare version av InDesign ska du försöka att konvertera dokumentet igen. Om problemet återkommer ska du felsöka originaldokumentet i dess källprogram för att se om det är skadat innan du konverterar det igen. Ett skadat PageMaker- eller QuarkXPress-dokument kommer sannolikt fortfarande att vara skadat efter att du har konverterat det.

6. Ta bort tecken- och styckeformat.

Format som du har skapat i InDesign eller importerat med filer som har skapats i andra program kan vara skadade. För att ta reda på om så är fallet, ta bort formaten och spara sedan om dokumentet.

Så här tar du bort teckenformat:

 1. Öppna dokumentet i InDesign och välj Text > Teckenformat.

 2. I panelen Teckenformat, markera alla format utom [Inget teckenformat]. Du kan välja flera format genom att hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du klickar på formaten.

 3. I menyn Teckenformat väljer du Ta bort format.

 4. Spara dokumentet och se om det har lagats. Om problemet kvarstår, prova att ta bort styckeformat.

Så här tar du bort styckeformat:

 1. Öppna dokumentet i InDesign och välj Text > Styckeformat.

 2. I panelen Styckeformat, markera alla format utom [Inget styckeformat]. Du kan välja flera format genom att hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du klickar på formaten.

 3. I menyn Styckeformat väljer du Ta bort format.

 4. Spara dokumentet och se om det har lagats. Om problemet kvarstår, gå vidare till åtgärd 7 nedan.

7. Kontrollera om teckensnitt har skadats.

För att avgöra om problemet beror på ett skadat teckensnitt, ersätt alla teckensnitt som används i dokumentet med ett vanligt teckensnitt (till exempel Arial eller Times New Roman).

Om problemet återkommer efter att du ändrat teckensnitt är det inte teckensnittsrelaterat. Om problemet inte återkommer kan det ursprungliga teckensnittet eller teckensnitten vara skadade eller för gamla. Prova att installera de ursprungliga teckensnitten igen eller skaffa uppdaterade versioner av teckensnitten från tillverkaren.

8. Kontrollera om objekt och grafik är skadade.

Försök avgöra om ett specifikt element på en mallsida eller en dokumentsida orsakar problemet. Du kan hitta problematiska element genom att först ta bort tomma sidor och onödiga element, som till exempel de som finns på monteringsbordet eller i ett dolt lager.

Så här tar du bort sidor:

 1. I InDesign, öppna dokumentet och välj Fönster > Sidor.

 2. I panelen Sidor använder du verktyget Markering för att markera de sidor som du vill ta bort. Tryck på Ctrl (Windows) eller Command (Mac OS) när du vill välja flera sidor, eller tryck på Skift när du vill markera ett kontinuerligt sidintervall.

  Ta bort sidor
  Markera de sidor som du vill ta bort på panelen Sidor.

 3. Klicka på ikonen Ta bort på panelen Sidor.

 4. Klicka på OK för att bekräfta borttagningen.

Om problemet återkommer efter du har tagit bort några sidor kan du ta bort hälften av de återstående sidorna och spara dokumentet med ett nytt namn. Försök sedan att återskapa problemet.

 • Om problemet återkommer kan en av de återstående sidorna innehålla ett skadat element. Fortsätt att ta bort sidor tills du hittar den sida som orsakar problemet.
 • Om problemet inte återkommer kan en av de borttagna sidorna innehålla ett skadat element. Infoga de borttagna sidorna tills du hittar den sida som orsakar problemet.

När du har fastställt vilken sida som orsakar problemet ska du ta bort och byta ut element på den sidan, inklusive importerad grafik, InDesign-skapade objekt och textramar på sidan.

9. Kopiera sidelementen till ett nytt dokument.

Genom att kopiera sidelementen till ett nytt dokument kan du åtgärda strukturella (inre) skador. Om problemet återkommer efter att du har kopierat sidelement till ett nytt dokument, ta bort elementen ett efter ett för att se om något av elementen är problemet.

Så här kopierar du sidelementen till ett nytt dokument:

 1. Öppna det ursprungliga dokumentet i InDesign.

 2. Välj Arkiv > Nytt och klicka på OK i dialogrutan Nytt dokument.

 3. Välj Fönster > Ordna för att visa båda dokumenten.

 4. Klicka på det ursprungliga dokumentet för att aktivera det.

 5. Välj Fönster > Sidor för att aktivera panelen Sidor.

 6. Dra en sida eller ett uppslag till fönstret med det nya dokumentet. InDesign kopierar sidan eller uppslaget till det nya dokumentet och lägger till sidor, om nödvändigt.

 7. Spara det nya dokumentet med ett nytt namn (som skiljer sig från namnet på det ursprungliga dokumentet) och försök sedan att återskapa problemet.

  • Om problemet återkommer är skadan inte strukturell (till exempel på mallsidorna eller dokumentets sidor). Ta bort element ett efter ett för att se om något av elementen orsakar problemet.
  • Om problemet återkommer är skadan förmodligen strukturell. Upprepa steg 4 till och med 7 för varje återstående sida eller uppslag.

10. Hämta en annan kopia av dokumentet.

Om du har fått dokumentet via e-post, FTP eller något flyttbart medium (till exempel en cd-skiva) så skaffar du en kopia på något annat sätt. Eller ber att få dokumentet skickat på nytt. Skadade medier eller fel vid e-postöverföringen kan skada ett dokument. Om dokumentet skickas per e-post, be avsändaren att komprimera filen (t.ex. med WinZip eller StuffIt) för att skydda data.

Andra förslag

Har du fortfarande problem? Prova dessa.

Ta bort plugin-program från tredje part.

Överväg att avinstallera plugin-program från tredje part från InDesign. Plugin-program kan ibland medföra att filer skadas. Se Felsök plugin-program för InDesign från tredje part.

Använd en annan dator för att kunna öppna dokumentet.

Genom att byta till ett annat system kan du utesluta variabler som orsakar problemet.

Besök Adobes användarforum.

Du är inte ensam! Andra användare kan ha haft liknande problem med ett dokument och föreslagit en lösning. Se InDesign forumen.

Återskapa dokumentet.

Om inget annat fungerar ska du återskapa dokumentet. Gör säkerhetskopior ofta och testa dokumentet regelbundet för att verifiera att importerade element inte är orsaken till problemet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy