Steunkleuren, transparantie

Wanneer u steunkleuren en transparantie gebruikt, wordt in Illustrator soms de bestandsinhoud bewerkt om de weergave van illustraties in PostScript en andere afvlakkingsprocessen voor transparantie te behouden. Wanneer in Illustrator inhoud wordt bewerkt tijdens het afvlakken, moeten steunkleuren in specifieke transparantiescenario's soms worden omgezet om kleuren te verwerken. Hoewel dit probleem bij elke nieuwe versie van Illustrator minder vaak voorkomt, gaan we hieronder in op de resterende beperkingen voor het behoud van steunkleuren in combinatie met transparantie in Illustrator CS3 en later en CS2.

Rastereffecten

Wanneer u in Illustrator CS2 rastereffecten toepast (bijvoorbeeld Rasteriseren en Gaussiaans vervagen) op het niveau van het object, de groep of de laag voor objecten die meerdere steunkleuren bevatten of een combinatie van steun- en proceskleur, zet Illustrator de objectkleur om naar de proceskleurruimte, grijswaarde of bitmap van het document. U kunt een van deze opties kiezen in het dialoogvenster Instellingen van rastereffecten. In een eenvoudige rechthoek met een steunkleuropvulling en een omlijning in proceskleur zwart, wordt de steunkleur omgezet naar een proceskleur. Als echter alle kenmerken van een object, groep of laag één steunkleur hebben, blijft de steunkleur behouden ongeacht waar u het effect toepast. In Illustrator CS3 en later wordt de steunkleur in alle bovenstaande scenario's behouden.

Het selectievakje voor het behouden van steunkleuren in het dialoogvenster Instellingen van rastereffecten is niet standaard ingeschakeld wanneer u Illustrator-bestanden opent die zijn gemaakt in een eerdere versie dan CS2. Deze instelling zorgt ervoor dat deze bestanden op dezelfde manier worden afgedrukt als in eerdere versies van Illustrator. De instelling van het selectievakje voor het behoud van steunkleuren in bestanden van Illustrator CS2 blijft behouden wanneer deze bestanden opnieuw worden geopend.

Verlopen en verloopnet

Illustrator CS3 en later en CS2 (of Cs2 en later)  behoudt steunkleur-tot-steunkleurverlopen en steunkleur-tot-proceskleurverlopen in zowel ondoorzichtige als transparante scenario's. Als u steunkleuren in verloopscenario's wilt afdrukken en exporteren, selecteert u Uiterlijk en overdrukken behouden in het dialoogvenster Object > Transparantie afvlakken.

Wanneer een verloopnet in Illustrator CS2 meerdere steunkleuren bevat, of een proceskleur en een steunkleur, zet Illustrator het net om in de proceskleurruimte van het document. Illustrator CS3 en later behouden de steunkleur in beide voornoemde verloopnetscenario's.

Overvloeiingen van steunkleur naar steunkleur

Wanneer u een overvloeiing maakt tussen twee verschillende steunkleurobjecten, zet Illustrator alle tussenliggende stappen om in de proceskleurruimte van het document.

Rasteriseren

In Illustrator CS2 kunt u met de opdracht Object > Rasteriseren alle steunkleuren omzetten in de proceskleurruimte, grijswaarde of bitmap van het document. De steunkleuren blijven niet behouden wanneer ze worden gerasterd. Op de opdracht Effecten > Rasteriseren zijn de beperkingen met betrekking tot effecten van toepassing die hierboven in Rastereffecten zijn uitgelegd. En steunkleuren blijven indien mogelijk behouden als u de bijbehorende optie selecteert in het dialoogvenster Instellingen van rastereffecten.

Met Illustrator CS3 en later kunt u steunkleuren behouden bij het gebruik van de opdracht Object > Rasteren en de opdracht Effecten > Rasteren als u de optie voor het behoud van steunkleuren selecteert in het dialoogvenster Object > Rasteren of het dialoogvenster Effecten > Instelling van rastereffecten.

Live Trace

Illustrator CS3 en later en CS2 behouden steunkleuren in rasterobjecten in grijswaarde wanneer de steunkleur is toegepast in Illustrator. Steunkleuren in alle andere bestanden met rasterindeling, ongeacht of ze zijn gekoppeld of ingesloten, worden omgezet naar proceskleuren of genegeerd wanneer u de opdracht Live Trace gebruikt.

SVG-filters

Wanneer u een SVG-filter toepast in Illustrator CS2, worden steunkleuren omgezet naar de proceskleurruimte van het document.

Geïmporteerde rasterindelingen

Steunkleuren die zijn geïmporteerd uit rasterindelingen, worden veel beter verwerkt in Illustrator CS3 en later en CS2 dan in eerdere versies. Illustrator CS2 behoudt steunkleuren in ingesloten native Photoshop-bestanden als rasterdekkingsmasker boven een rechthoek die is gevuld met de steunkleur en is ingesteld op overdrukken. In Illustrator CS3 en later wordt de afbeelding omgezet naar een deviceN-rasterobject (alle steun- en proceskleuren blijven bewaard in een NChannel-indeling). Illustrator CS3 en later, CS2 (of CS en later) behoudt steunkleuren in ingesloten PDF-bestanden als printvriendelijke externe illustraties. De enige noemenswaardige beperkingen voor de rasterindeling worden hieronder weergegeven en spelen vanaf Illustrator CS3 en later geen rol meer.

  • TIFF: Illustrator CS2 importeert geen steunkleuren in TIFF-bestanden. Alleen het CMYK-, RGB- of grijswaarde-deel wordt geïmporteerd. Illustrator CS3 en later importeert steunkleuren in TIFF-bestanden die zijn geëxporteerd vanuit Photoshop.
  • PSD Duotone: PSD Duotone-bestanden kunnen niet worden gekoppeld of ingesloten in Illustrator CS2. Deze acties veroorzaken een foutmelding en de functie Plaatsen mislukt. U kunt zonder problemen PSD Duotone-bestanden koppelen en insluiten in Illustrator CS3. De steunkleuren blijven hierbij behouden.
  • EPS Duotone: Illustrator CS2 zet steunkleuren in ingesloten EPS Duotone-bestanden om naar proceskleuren. In Illustrator CS3 en later blijven steunkleuren in ingesloten EPS Duotone-bestanden behouden.
  • DCS 2.0 EPS: Illustrator CS2 ondersteunt geen steunkleuren of gegevens met een hoge resolutie die zich in DCS EPS-bestanden bevinden wanneer het DCS EPS-bestand in combinatie met transparantie wordt gebruikt. In dit geval blijven alleen samengestelde gegevens behouden. Illustrator CS2 ondersteunt DCS EPS alleen in niet-transparante, afzonderlijke workflows. Illustrator CS3 ondersteunt DCS 2.0 EPS-bestanden en het behoud van steunkleuren in zowel transparante als niet-transparante workflows met elk een afzonderlijke host. DCS 1.0 EPS-bestanden blijven beperkt tot niet-transparante workflows met een afzonderlijke host, zowel in Illustrator CS3 als in CS2 (CS2 en later).

Opmerking: zie voor meer informatie over externe illustraties het onderwerp 'Monotonen, duotonen en tritonen importeren vanuit Adobe PDF-bestanden' in de Help van Illustrator CS3 en CS2.

Alfakanaaltransparantie

In Illustrator CS2 en later blijven steunkleuren behouden die worden gebruikt in combinatie met alfakanaaltransparantie (bijvoorbeeld dekkingsmaskers, live rastereffecten en transparante afbeeldingen). Eerdere versies van Illustrator zetten steunkleuren om in proceskleuren in deze scenario's.

Oudere indelingen

Wanneer u bestanden opslaat naar Illustrator versie 8 of eerder en Uiterlijk en overdrukken behouden selecteert in het dialoogvenster Opslaan, worden alle steunkleurobjecten omgezet naar proceskleurobjecten.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account