Meer informatie over hoe u relevante informatie verzamelt in het onwaarschijnlijke geval dat Illustrator onverwacht wordt afgesloten.

In het onwaarschijnlijke geval dat Illustrator onverwacht wordt afgesloten, volgt u de stappen in dit document om informatie te verzamelen waarmee de ondersteuningsafdeling van Adobe het probleem kan oplossen.

In Windows

Is van toepassing op Illustrator CC Oktober 2017-release (versie 22.0) en later

Probleem

In zeldzame gevallen kan het volgende foutbericht worden weergegeven meteen nadat Illustrator is vastgelopen:

capture

Sluit het Crash Reporter-dialoogvenster niet dat op het scherm wordt weergegeven. Ga als volgt te werk:

Een crashrapport versturen

 1. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Foutrapport voor Adobe Illustrator:

  • Geef in de sectie Please tell us more (Meer informatie) een beschrijving van de workflow waarin Illustrator is vastgelopen.
  • Voer uw e-mailadres in. Zo kunnen wij uw verstuurde crashrapport snel terugvinden.
 2. Klik op Send Report (Rapport verzenden) om het foutenlogbestand naar Adobe te verzenden. 

Het bestand system.NFO verzamelen

 1. Voer in het venster Uitvoeren msinfo32 in en klik op OK om het venster Systeeminformatie te openen.

 2. Kies Bestand > Opslaan in het venster Systeeminformatie. 

 3. Sla het bestand met de indeling .NFO op het bureaublad op.

  Opmerking:

  Als Illustrator vastloopt bij het openen van een bepaald bestand, uploadt u het betreffende bestand naar een server voor bestandsdeling. Kopieer de koppeling van het geüploade bestand, plak de koppeling in een tekstbestand en sla het bestand op het bureaublad op.

Combineren en delen

 1. Maak een gecomprimeerde map (.zip) met de volgende bestanden: Illustrator.NFO en het tekstbestand.

 2. Deel de gecomprimeerde map (.zip) via een webservice voor bestandsdeling.

  Opmerking:

  Voeg uw e-mailadres toe dat u hebt opgegeven in het crashrapport dat u naar Adobe hebt verzonden.

In Mac OS

Probleem

In zeldzame gevallen kan het volgende foutbericht worden weergegeven meteen nadat Illustrator is vastgelopen:

Crash_KB_1

Sluit het foutbericht op het scherm niet. Ga als volgt te werk:

De foutenlogbestanden verzamelen

 1. Klik op Show details (Details weergeven) in het dialoogvenster met het foutbericht.

 2. Kopieer de informatie die wordt weergegeven in het dialoogvenster met het foutrapport voor Adobe Illustrator CC.

  Crash_KB_2
 3. Start Teksteditor en plak de gekopieerde informatie in een bestand.

 4. Sla het tekstbestand op uw bureaublad op.

 5. Klik op OK in het dialoogvenster met het foutrapport voor Adobe Illustrator CC. Het venster van Adobe Crash Reporter wordt weergegeven.

  Crash_KB_3
 6. Ga als volgt te werk in het venster Foutrapport voor Adobe Illustrator:

  • Geef in de sectie Please tell us more (Meer informatie) een beschrijving van de workflow waarin Illustrator is vastgelopen.
  • Als Illustrator is vastgelopen tijdens het openen van een specifiek bestand, uploadt u het betreffende bestand naar een webserver voor bestandsdeling en deelt u de koppeling via de sectie Please tell us more.
  • Schakel Allow Adobe to suggest a solution or workaround (Adobe toestaan een oplossing of tijdelijke oplossing voor te stellen) in.
  • Voer uw e-mailadres in.
  • Schakel Always send crash reports automatically to Adobe (Foutrapporten altijd automatisch naar Adobe verzenden) uit.
 7. Klik op Send Report (Rapport verzenden) om het foutenlogbestand naar Adobe te verzenden. 

  Opmerking:

  als het venster van Adobe Crash Reporter niet wordt weergegeven, kunt u stap 6 en 7 overslaan.

De logbestanden verzamelen

 1. Kies Programma's > Hulpprogramma's > Terminal.

 2. Typ sudo sysdiagnose in het Terminal-venster.

 3. Voer uw wachtwoord in en druk op Return.

 4. Druk nogmaals op Return. Nadat het proces is voltooid, worden de logbestanden opgeslagen in de map tmp en wordt de maplocatie automatisch geopend.

 5. Verplaats sysdiagnose_...tar.gz naar het bureaublad.

Combineren en delen

 1. Maak een gecomprimeerde map (.zip) met de volgende bestanden: tekstbestand voor het foutenlogbestand en het .gz-bestand voor de logbestanden.

 2. Deel de gecomprimeerde map (.zip) via een server voor bestandsdeling.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid