Het deelvenster Koppelingen (Venster > Koppelingen) geeft een lijst weer van alle (ingesloten en gekoppelde) illustraties die in een Illustrator-document zijn geplaatst. Informatie over koppelingen wordt weergegeven in het deelvenster Koppelingen. Voer een van de volgende handelingen uit om bestandsgegevens weer te geven over gekoppelde bestanden:

  • Dubbelklik op een koppeling in het deelvenster Koppelingen.
  • Selecteer een koppeling in het deelvenster Koppelingen en klik vervolgens op de knop Koppelingsinfo tonen.
  • Selecteer een gekoppeld object. Klik op de hyperlink Objecttype in het regelpaneel om het deelvenster Koppelingen te openen en klik vervolgens op de knop Koppelingsinformatie.
Deelvenster Koppelingen
Klik op de hyperlink Objecttype om het deelvenster met koppelingsinformatie voor het geselecteerde object te openen

A. Objecttype B. Informatie over gekoppeld bestand 
Deelvenster Koppelingen met het veld Koppelingsinformatie.
Deelvenster Koppelingen met het veld Koppelingsinformatie.

A. Koppelingsinfo tonen B. Handelingen voor koppelingen C. Gebied met koppelingsinformatie D. Navigatiepictogrammen Vorige/Volgende 

Gebruik de pictogrammen Opnieuw koppelen, Ga naar koppeling, Koppeling bijwerken en Origineel bewerken om de betreffende handelingen uit te voeren. Deze opties zijn ook beschikbaar in het deelvenstermenu.

Het deelvenster Koppelingsinformatie bevat de volgende informatie:

Naam

Hier wordt de naam van het gekoppelde bestand weergegeven

Indeling

Hier worden het bestandstype van het gekoppelde bestand en het type koppeling weergegeven: gekoppeld of ingesloten.

Kleurruimte

Hier worden de kleurruimte en het kleurprofiel van het gekoppelde bestand weergegeven. Leeg voor ingesloten bestanden.

Locatie

Geeft de maplocatie van het gekoppelde bestand weer. Klik op het pictogram Map om de map in Verkenner (Windows) of Finder (Mac OS) te openen.

PPI

Hier word het aantal effectieve pixels per inch (PPI) van het gekoppelde bestand weergegeven.

Afmetingen

Hier worden de oorspronkelijke afmetingen van het gekoppelde bestand weergegeven. Deze waarde wordt niet gewijzigd, zelfs niet als u het gekoppelde bestand transformeert (vergroten of verkleinen, roteren).

Schalen

Hier worden de waarden voor schaal en rotatie van de illustratie weergegeven.

Gemaakt

Hier wordt de datum weergegeven waarop het bestand is gemaakt.

Gewijzigd

Hier wordt de datum weergegeven waarop het bestand voor het laatst is gewijzigd.

Transparant

Geeft aan of de afbeelding alfatransparantie bevat.

Zie voor meer informatie over het deelvenster Koppelingen het overzicht van het deelvenster Koppelingen.

Opmerking:

Als u in eerdere versies van Illustrator informatie over koppelingen wilt weergeven, kiest u Venster > Documentinfo en kiest u vervolgens Gekoppelde afbeeldingen in het deelvenstermenu. Zie het overzicht van het deelvenster Documentinfo voor meer informatie.