De modus voor inhoudsherstel inschakelen | Illustrator CS2-CS5

Dit document bevat een beschrijving van het inschakelen en uitvoeren van een speciale modus in Adobe Illustrator die kan worden gebruikt om problemen met onuitvoerbare documenten op te lossen. Met de herstelfunctie voor documenten wordt het Illustrator-document opnieuw opgeslagen zodat het kan worden bekeken in een teksteditor. Bij documentherstel worden beschadigde gegevens verwijderd, zodat Illustrator het document kan openen.

Deze procedure is niet eenvoudig. Voer de procedure zorgvuldig uit. Schade aan uw bestanden is voor uw eigen risico. Werk bij deze procedure altijd met een back-up van uw bestanden.

Documentherstel inschakelen

Voer de volgende stappen uit om een speciale herstelmodus voor inhoud in te schakelen in uw huidige versie van Illustrator:

 1. Sluit Illustrator.
 2.  Ga naar het voorkeurenbestand voor Adobe Illustrator, bijvoorbeeld:
Mac: <user name>/Library/Preferences/Adobe Illustrator [version] Settings/en_US/Adobe Illustrator Prefs
Windows XP: C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs
Windows Vista: C:\Users\<user name>\AppData\Local\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs
Windows 7: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs

Opmerking (voor Windows OS): Als u de map niet kunt zien, zorg er dan voor dat Windows verborgen bestanden weergeeft. Raadpleeg voor meer informatie Verborgen bestanden, mappen en bestandsextensies weergeven | Windows XP, Vista, Windows 7 (kb402324).

 1. Open het voorkeurenbestand in een editor voor tekst zonder opmaak, zoals Text Wrangler (Mac) of UltraEdit (Windows). U kunt ook een meer traditionele tekstverwerker gebruiken en het bestand opslaan als tekst zonder opmaak zonder dat een verborgen .txt-extensie wordt toegevoegd. Ga naar het gedeelte met de volgende tekst:
/aiFileFormat {
/PDFCompatibility 1
enableATEReadRecovery 0
/enableContentRecovery 0
/enableATEWriteRecovery 0
/clipboardPSLevel 3
}
 1. Wijzig de waarde van enableContentRecovery van 0 in 1. Als het gedeelte /aiFileFormat geen regel bevat voor enableContentRecovery , voegt u deze toe:
/enableContentRecovery 1
 1. Sla het voorkeurenbestand op zonder de naam of extensie te wijzigen. 

Documentherstel starten

Voer de volgende stappen uit voor elk bestand waarvan u denkt dat het beschadigd is:

 1. Gebruik in Illustrator de opdracht Bestand > Openen of druk op Command + O. 

  Dubbelklik niet op een bestand, gebruik niet de lijst met recente bestanden en versleep of zet een bestand ook niet neer op het toepassingspictogram van Illustrator. Open het dialoogvenster Bestand openen en gebruik de knop Openen met de hieronder vermelde toetsen.
 2. Selecteer het bestand dat u wilt herstellen in het bestandsnavigatievenster, maar open het nog niet.
 3. Houd Command + Option + Shift (op Mac), of Ctrl + Alt + Shift (in Windows) ingedrukt en klik tegelijkertijd op de knop Openen in het dialoogvenster Openen.
 4. U opent dan een venster met een leeg bestand. Sluit het bestand zonder het op te slaan.

In de Finder of Windows Verkenner kijkt u in dezelfde map waarin het originele bestand stond. Zoek naar een kopie ervan, voorafgegaan door een onderstrepingsteken. Voor 'MijnBestand.ai' ziet u bijvoorbeeld het nieuwe bestand '_MijnBestand.ai'. Deze herstelde versie van het bestand kan in een teksteditor worden geopend en bewerkt.

 

 

 

 

 

 

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account