Gebruik de krachtige vormtools om snel vectorvormen te maken. De meeste vormen zijn actief. Dat betekent dat u ze zonder van tool te moeten veranderen dynamisch kunt aanpassen met behulp van de besturingswidgets op de vorm of de knoppen in het deelvenster Transformeren.

Actieve vormen

Actieve vormen maken en wijzigen

 1. Teken een actieve vorm met een van de volgende tools:

  • Tool Rechthoek ()
  • Afgeronde rechthoek, gereedschap ()
  • Tool Ovaal ()
  • Veelhoek, gereedschap ()
  • De tool Shaper ()
  • Tool Lijnsegment ()

  Opmerking:

  • Als u het omsluitende kader wilt weergeven wanneer u een object selecteert, moet u ervoor zorgen dat deze optie is ingesteld (Weergeven > Omsluitend kader tonen).
  • Als u de besturingswidgets op het scherm wilt zien wanneer u een vorm selecteert, selecteert u een willekeurige tool voor het tekenen van actieve vormen en stelt u de instelling Vormwidgets tonen () in het regelpaneel in.

 2. Gebruik de volgende besturingswidgets op de vorm om actieve vormen te wijzigen:

  Actieve vormen schalen Actieve vormen roteren

  Als u een actieve vorm wilt schalen, sleept u een van de acht handgrepen van het omsluitende kader.

  Als u wilt roteren, verplaatst u de cursor bij een hoek vandaan totdat u het pictogram Roteren () ziet en begint u te slepen.

  Actieve vormen verplaatsen Schijfvormen maken

  Als u de actieve vorm wilt verplaatsen, sleept u de middelpuntwidget naar het gewenste gebied.

  Als u een ovaal wilt maken, sleept u een van de schijfwidgets om een schijfvorm te maken.

  Zijden toevoegen aan of verwijderen uit veelhoeken De hoekstraal van actieve vormen wijzigen

  Als u het aantal zijden van een veelhoek wilt wijzigen, sleept u de zijdewidget.

  Sleep een willekeurige hoekwidget om de hoekstraal van de actieve vorm te wijzigen.

  Opmerking:

  • Wanneer u de hoekwidgets tot de maximaal haalbare grens sleept, wordt de voorvertoning van de afgeronde hoeken weergegeven in rood.
  • U kunt de verschillende hoekstijlen doorlopen, zoals rond, omgekeerd rond of uitgesneden, door Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt te houden en te klikken op de hoekwidget of te drukken op de pijltoetsen omhoog en omlaag terwijl u de widget sleept.
  • Dubbelklik op de widget met de tool Direct selecteren om het hoekmenu te openen en de weergave en afrondingskenmerken aan te passen. Zie voor meer informatie Werken met actieve hoeken.
  • U kunt één hoek bewerken door met de tool Direct selecteren op het ankerpunt van de hoek te klikken om deze te wijzigen.

 3. U kunt de vormen wijzigen met het regelpaneel, het deelvenster Eigenschappen of het deelvenster Transformeren (Venster > Transformeren). Zie voor meer informatie Eigenschappen van actieve vormen.

  Opmerking:

  • U kunt het deelvenster Transformeren openen door te dubbelklikken op een willekeurige hoekwidget.
  • Als u wilt instellen of het deelvenster Transformeren wel of niet moet worden weergegeven wanneer u een actieve vorm maakt, gebruikt u de optie Tonen bij Vormen maken in het vervolgmenu van het deelvenster Transformeren.
  • Wanneer vormen van hetzelfde type zijn geselecteerd, wordt de geselecteerde illustratie aangepast wanneer de eigenschappen in het deelvenster Transformeren worden bewerkt, ongeacht de geselecteerde tool.

Opties voor actieve vormen opgeven

Ga als volgt te werk om de eigenschappen van actieve vormen te bekijken of te bewerken:

 • Open het deelvenster Transformeren door te dubbelklikken op een willekeurige hoekwidget of door Venster > Transformeren te kiezen.
 • Klik in de sectie Transformeren van het deelvenster Eigenschappen (Venster > Eigenschappen) op de knop Meer opties ().
Opties voor actieve vormen opgeven
Opties voor actieve vormen opgeven

A. Deelvenster Transformeren B. Het deelvenster Eigenschappen 

Rechthoek/Afgeronde rechthoek

Eigenschappen van actieve vormen | Rechthoek en afgeronde rechthoek
 • Breedte/Hoogte: Hiermee geeft u de hoogte of de breedte van de rechthoek op. De hoeken blijven behouden en de stralen worden niet gewijzigd.
 • Hoek rechthoek: Roteer de rechthoek met de widget Schalen/Roteren.
 • Hoektype: Hiermee geeft u het hoektype van de hoeken van de rechthoek op.
 • Straal hoekafronding: Gebruik de regelaar of typ een absolute waarde in het deelvenster Transformeren voor elke hoek van de rechthoek.
 • Breedte- en hoogteverhouding beperken: Gebruik het selectievakje Hoeken schalen om ervoor te zorgen dat de hoekafrondingen groter of kleiner worden in verhouding tot de transformatie van het object.

Ovaal

Eigenschappen van actieve vormen | Ovaal
 • Breedte/Hoogte: Hiermee geeft u de breedte en hoogte van de ovaal op. Als deze gelijk zijn, is de ovaal een cirkel.
 • Ovaalhoek: Hiermee geeft u de hoek op waaronder de ovaal op het canvas wordt geplaatst.
 • Beginhoek schijf/Eindhoek schijf: Gebruik de schijfwidget (rechts van een net getekende ovaal) om de vorm als een schijfdiagram weer te geven.
 • Schijfhoeken beperken: Hiermee bepaalt u of het verschil in Beginhoek schijf en Eindhoek schijf moet worden behouden bij het wijzigen van de waarden met behulp van het deelvenster Transformeren.
 • Schijf omdraaien: Bepaalt wanneer Beginhoek schijf en Eindhoek worden omgedraaid. Gebruik dit om de grafische weergave van een schijf te genereren.

Veelhoek

Eigenschappen van actieve vormen | Veelhoek
 • Aantal veelhoekzijden: Hiermee bepaalt u het aantal zijden van de veelhoek.
  • Gebruik de widget op het scherm  om dit aantal in te stellen tussen 3 en 11. 
  • Gebruik de schuifregelaar om de waarde tussen 3 en 20 te wijzigen. 
  • Als u een waarde tussen 3 en 1000 wilt, typt u de waarde handmatig.
 • Hoek van veelhoek: Hiermee bepaalt u de hoek waaronder de veelhoek ten opzichte van het canvas wordt getekend of geplaatst.
 • Hoektype: Hiermee bepaalt u het type van de hoek voor de veelhoek (rond, omgekeerd rond of uitgesneden).
 • Straal veelhoek: Hiermee bepaalt u de exacte straal van de getekende veelhoek. Gebruik dewidget op het scherm omde straal te wijzigen.
 • Lengte veelhoekzijde: Hiermee bepaalt u de lengte van elke zijde van de veelhoek.
 • Straal hoekafronding: Hiermee bepaalt u de afronding van de hoeken van de veelhoek.
 • Zijden gelijk maken: Als tijdens het wijzigen van een veelhoek de verhoudingen of symmetrie van de actieve vorm verloren gaan, gebruikt u de knop Zijden gelijk maken om de zijden van de veelhoek in evenwicht te brengen.

Lijn

Eigenschappen van actieve vormen | Lijn
 • Lijnlengte: Hiermee bepaalt u de lengte van de getekende lijn.
 • Lijnhoek: Hiermee bepaalt u de hoek waaronder de lijn wordt getekend ten opzichte van het canvas.

Omsluitende kaders en besturingswidgets verbergen

Tijdens het gebruik van de vormtool kunt u ervoor kiezen om het omsluitende kader te verbergen of weer te geven. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u tussen de twee opties wilt schakelen, drukt u op Shift+Ctrl+B (Windows) of Shift+Cmd+B (macOS).
 • Kies Weergave > Omsluitend kader verbergen > of Weergave > Omsluitend kader tonen.

U kunt er ook voor kiezen om de besturingswidgets op het scherm te verbergen of te tonen door een willekeurige tekentool voor actieve vormen te selecteren en te klikken op de knop Vormwidgets tonen/verbergen () in het regelpaneel.

Actieve vormen selecteren

Deelvenster Lagen

Actieve vormen worden weergegeven als een ander objecttype in het deelvenster Lagen. Wanneer u bijvoorbeeld een Actieve rechthoek tekent, krijgt de laag de naam <Rechthoek> in het deelvenster Lagen. Dit helpt bij het identificeren van de beschikbare actieve vormen bij selecteren en wijzigen.

Actieve rechthoek en ovaal worden weergegeven als <Rechthoek> en <Ovaal> in het deelvenster Lagen
Voorbeeld: Actieve rechthoeken en ovalen worden weergegeven als <Rechthoek> en <Ovaal> in het deelvenster Lagen. Andere actieve vormen worden ook gemarkeerd in het deelvenster Lagen.

Het menu Selecteren

Als u alle beschikbare actieve vormen in uw document wilt selecteren, kiest u Selecteren > Dezelfde > Vorm.

Vormen omzetten

Paden omzetten in actieve vormen

 • Wanneer u een document opent dat is opgeslagen in een oudere versie van Illustrator, zijn de vormen in dat document niet automatisch te bewerken als actieve vormen. Als u een pad in een actieve vorm wilt omzetten, selecteert u het pad en klikt u op Object > Vorm > Omzetten in vorm.

Actieve vormen omzetten in paden

 • Als u een actieve vorm wilt omzetten in een pad, selecteert u de actieve vorm en klikt u op Object > Vorm > Vorm uitbreiden.