Wanneer u Adobe Illustrator start, worden er plug-ins, lettertypen, stuurprogramma's en andere elementen van derden geladen die vereist zijn om het programma goed te laten functioneren. Als zich in het verleden een fout voordeed in Illustrator, bijvoorbeeld vanwege een beschadigd lettertype of een onjuiste plug-in, liep de toepassing vast en was het moeilijk om de oorzaak van het probleem te achterhalen.

De Veilige modus is een nieuwe functie die de volgende mogelijkheden biedt:

 • U krijgt hulp bij het bepalen van de oorzaak van fouten en het herstellen van fouten, zodat u zelf allerlei problemen kunt oplossen.
 • De oorzaak van een crash wordt vastgesteld, er wordt voorkomen dat een bepaald bestand in Illustrator wordt geladen en er wordt een lijst weergegeven van elementen die problemen veroorzaken wanneer Illustrator opnieuw wordt gestart.
 • Illustrator kan toch worden gestart, ook al zijn er lettertypen, plug-ins of andere elementen gevonden die een ernstige fout of crash veroorzaken.

Als Illustrator in de Veilige modus wordt uitgevoerd, functioneert het programma normaal en zijn alleen de uitgeschakelde items niet beschikbaar voor gebruik binnen Illustrator. Als bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat een bepaald lettertype beschadigd is, wordt dat lettertype niet meer in Illustrator weergegeven als beschikbare optie om toe te passen op tekstelementen.

De workflow in de Veilige modus

Wanneer er elementen in uw Illustrator-omgeving aanwezig zijn die een crash veroorzaken:

De workflow in de Veilige modus van Illustrator
De workflow in de Veilige modus van Illustrator

De Veilige modus gebruiken

Opmerking:

Voor deze procedure wordt bij stap 1 aangenomen dat Illustrator tot nu toe goed functioneerde.  

 1. Start Illustrator. Als Illustrator een bestand detecteert dat beschadigd is of fouten veroorzaakt, wordt de toepassing afgesloten.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Windows: Start Illustrator opnieuw op.
  • Mac: Kies de optie om Illustrator opnieuw te openen.
  Voorbeeld van een fout op een Mac-computer

 3. Terwijl Illustrator opnieuw wordt gestart, kunt u het volgende doen:

  • Klik op Diagnose uitvoeren om over te schakelen naar de Veilige modus van Illustrator waarin de oorzaak van de fout kan worden opgespoord en het probleem kan worden verholpen.
  • Klik op Illustrator starten om Illustrator op de normale manier te starten.
  Klik op Diagnose uitvoeren om de Veilige modus te activeren

 4. (Deze stap moet mogelijk meerdere keren worden uitgevoerd) Illustrator wordt opnieuw gestart. Als er een fout wordt gevonden, wordt het bestand dat de fout veroorzaakt (lettertype, stuurprogramma, plug-in) opgespoord en uitgeschakeld, zodat Illustrator kan worden gestart.

  In de Veilige modus wordt op het opstartscherm van Illustrator de voortgang van diagnostische tests weergegeven

  Opmerking:

  Deze stap wordt herhaald voor elk door Illustrator gevonden bestand dat een crash veroorzaakt. Onderbreek de diagnostische tests niet.

 5. Wanneer alle bestanden die fouten veroorzaken door middel van diagnostische stappen zijn geïsoleerd en geregistreerd, wordt Illustrator gestart in de Veilige modus.

 6. Wanneer Illustrator wordt gestart, wordt in het dialoogvenster Veilige modus een lijst weergegeven van alle plug-ins, lettertypen of stuurprogramma's die ertoe leiden dat Illustrator crasht (vastloopt). Voer stap 7 of stap 8 uit.

  Het dialoogvenster Veilige modus voor het afvinken van opgeloste problemen

 7. (Optie 1 van 2) Fouten herstellen:

  1. Klik op een rij in de lijst.

  2. Ga in het gedeelte Tips voor probleemoplossing op zoek naar informatie.

   Ga in het gedeelte Tips voor probleemoplossing op zoek naar diagnostische informatie

  3. Volg de gegeven tips op en vervang een lettertype, werk een plug-in bij of verwijder items die problemen veroorzaken.

  4. Als u denkt dat de fout is hersteld, schakelt u het selectievakje in dat beschikbaar is voor elke rij.

  5. Klik op Inschakelen bij opnieuw starten, sla uw werk op en start Illustrator opnieuw.

 8. (Optie 2 van 2). Doorgaan in de Veilige modus: Klik in het dialoogvenster Veilige modus (stap 6) op Sluiten om Illustrator te blijven uitvoeren in de Veilige modus. Alle bestanden die fouten veroorzaken, blijven uitgeschakeld.

Opmerking:

Op elk gewenst moment kunt u op de Veilige modus-koppeling op de toepassingsbalk klikken om het dialoogvenster Veilige modus weer te geven. U kunt ook op Help > Veilige modus klikken als u het dialoogvenster Veilige modus wilt gebruiken.

Open het dialoogvenster Veilige modus om problemen op te sporen en op te lossen