Spelling controleren

 1. Kies Bewerken > Spelling controleren.
 2. Als u opties voor het zoeken en vervangen van woorden wilt instellen, klikt u op het pijlpictogram onder in het dialoogvenster en stelt u de gewenste opties in.
 3. Klik op Begin om te beginnen met de spellingcontrole.
 4. Als er verkeerd gespelde woorden of andere mogelijke fouten worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:
  • Klik op Negeren of op Alles negeren om door te gaan met de spellingcontrole zonder het desbetreffende woord te wijzigen.

  • Selecteer een woord in de lijst Suggesties of typ de juiste spelling van de tekst in het bovenste vak. Klik dan op Vervangen om alleen die instantie van het verkeerd gespelde woord te corrigeren. Klik op Alles vervangen om alle instanties van het verkeerd gespelde woord in het document te corrigeren.

  • Als u op Toevoegen klikt, wordt het niet-herkende woord toegevoegd aan het woordenboek, zodat het in de toekomst niet meer wordt herkend als verkeerd gespeld.

 5. Klik op Gereed wanneer de controle van het document is voltooid.

  Opmerking:

  De spelling van verschillende talen kan worden gecontroleerd op basis van de taal die u aan woorden toewijst.

Het woordenboek voor de spellingcontrole bewerken

 1. Kies Bewerken > Aangepast woordenboek bewerken.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit en klik op Gereed:
  • Als u een woord wilt toevoegen aan het woordenboek, typt u het woord in het vak Item en klikt u op Toevoegen.

  • Als u een woord wilt verwijderen uit het woordenboek, selecteert u het woord in de lijst en klikt u op Verwijderen.

  • Als u een woord wilt wijzigen in het woordenboek, selecteert u het woord in de lijst. Vervolgens typt u het nieuwe woord in het vak Item en klikt u op Vervangen.

Talen toewijzen aan tekst

Zowel voor spelling als woordafbreking worden Proximity-woordenboeken gebruikt. Elk woordenboek bevat honderdduizenden woorden met standaardafbreking per lettergreep. U kunt een taal aan een heel document toewijzen of een taal op geselecteerde tekst toepassen.

Talen toewijzen aan tekst in Illustrator
Voorbeelden van de woordafbreking in verschillende talen

A. ''Glockenspiel'' in het Engels B. ''Glockenspiel'' in het Duits (oude spelling) C. “Glockenspiel” in het Duits (nieuwe spelling) 

Een taal instellen voor alle tekst

 1. Kies Bewerken  > Voorkeuren > Woordafbreking (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Woordafbreking (Mac OS).
 2. Selecteer een woordenboek in het pop-upmenu Standaardtaal en klik op OK.

Een taal toewijzen aan geselecteerde tekst

 1. Selecteer de tekst.
 2. Kies het gewenste woordenboek in het menu Taal in het deelvenster Teken. Als het menu Taal niet zichtbaar is, kiest u Opties tonen in het menu van het deelvenster Teken.

Unicode

Illustrator ondersteunt Unicode, een standaard waarmee aan elk teken een uniek getal is toegewezen, ongeacht de taal of het type computer dat u gebruikt. Unicode is:

Overdraagbaar

Letters en cijfers blijven ongewijzigd wanneer u het bestand van de ene naar de andere computer verplaatst. Er ontstaan geen problemen als u een vreemde taal aan een document toevoegt, doordat voor vreemde tekens eigen toewijzingen gelden die geen invloed hebben op de codering van andere talen in hetzelfde project.

Niet afhankelijk van een platform

Doordat Unicode nu door zowel Windows- als Macintosh-besturingssystemen wordt ondersteund, kan een bestand gemakkelijker van het ene naar het andere platform worden verplaatst. U hoeft een Illustrator-bestand niet meer te controleren als u het van een Macintosh-computer naar een Windows-computer hebt verplaatst of vice versa.

Krachtig

Aangezien met Unicode compatibele lettertypen een groot aantal potentiële tekens bevatten, zijn speciale tekens gemakkelijk beschikbaar.

Flexibel

Dankzij de ondersteuning van Unicode worden geen tekens vervangen wanneer u een lettertype vervangt. Bij lettertypen die compatibel zijn met Unicode, is een g een g, ongeacht het gebruikte lettertype.

Hierdoor kan een Franse ontwerper een ontwerp voor een klant in Korea maken en het werk bij een partner in de Verenigde Staten afleveren zonder met de tekst te hoeven worstelen. Het enige dat de Amerikaanse ontwerper hoeft te doen, is de juiste taal inschakelen in het besturingssysteem, het lettertype van de taal laden en het project voortzetten.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid