Vormen maken met de tool Vormen maken

Als u een vorm wilt maken met de tool Vormen maken, gaat u als volgt te werk:

 1. Maak de vormen waarop u de tool Vormen maken wilt toepassen.

 2. Selecteer met de tool Selecteren de paden die u wilt samenvoegen om de vorm te maken.

  Opmerking:

  Zorg ervoor dat u alleen de paden selecteert waarop u de tool wilt toepassen. Als u alle paden selecteert vóór de samenvoeging, gaat dat ten koste van de prestaties.

 3. Selecteer Vormen maken in het deelvenster Tools of druk op Shift+M. De tool bevindt zich standaard in de modus Samenvoegen. Hierin kunt u verschillende paden met elkaar combineren. De aanwijzer wordt in deze modus weergegeven als .

 4. Bepaal welk gebied u wilt isoleren of samenvoegen.

 5. Als u het gebied wilt afsplitsen of isoleren van de rest van de vorm, verplaatst u de aanwijzer en klikt u op het geselecteerde gebied.

  Er worden extra ankerpunten weergegeven op de plek waar de vorm is opgesplitst.

  Tool Vormen maken
  Gesloten gebieden samenvoegen met de tool Vormen maken. Het selectiekadergebied verschijnt wanneer u de aanwijzer over een gesloten gebied beweegt.

 6. Als u paden wilt samenvoegen, sleept u over het gebied en laat u de muisknop los. De twee gebieden worden dan samengevoegd tot een nieuwe vorm.

  Paden samenvoegen
  Over het gebied slepen om paden samen te voegen

  Nieuwe vorm na samenvoeging
  Nieuwe vorm na samenvoeging

  Welke tekenstijl de nieuwe vorm overneemt, is afhankelijk van de volgende regels:

  • De tekenstijl van het object waar is begonnen met het slepen, wordt toegepast op de samen te voegen vormen.

  • Als er geen tekenstijl beschikbaar is bij het indrukken van de muisknop, wordt de tekenstijl die beschikbaar is bij het loslaten van de muisknop toegepast op de samen te voegen vormen.

  • Als er geen tekenstijl beschikbaar is bij het indrukken of loslaten van de muisknop, wordt de tekenstijl toegepast van het bovenste object dat is geselecteerd in het deelvenster Lagen.

  Voor kleuren kunt u deze regels negeren door Kleurstalen te selecteren in de vervolgkeuzelijst Kleur kiezen uit in het dialoogvenster Opties voor Vormen maken. Zie De opties instellen voor de tool Vormen maken voor meer informatie.

  Als u drukt op Shift+klikken+slepen, wordt een rechthoekig selectiekader weergegeven waarmee u eenvoudig meerdere paden kunt samenvoegen.

 7. Als u de modus Wissen van Vormen maken wilt gebruiken, drukt u op Alt (Windows) of Option (Mac OS) en klikt u op het gesloten gebied dat u wilt verwijderen. Wanneer u op Alt (Windows) of Option (Mac OS) drukt, verandert de aanwijzer in .

  In de modus Wissen kunt u gebieden uit geselecteerde vormen verwijderen. Als u een gebied verwijdert dat wordt gedeeld door meerdere objecten, worden de vormen zodanig gebroken dat de gebieden die binnen het selectiekader vallen, uit de vormen worden verwijderd.

  U kunt ook randen verwijderen in de modus Wissen. Deze optie is handig wanneer u de resterende gedeelten wilt wissen nadat u de vereiste vorm hebt gemaakt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account