Tekst op een pad maken

Tekst op een pad loopt langs de rand van een open of gesloten pad. Wanneer u tekst horizontaal invoert, worden de tekens parallel met de basislijn weergegeven. Wanneer u tekst verticaal invoert, worden de tekens loodrecht op de basislijn weergegeven. In beide gevallen loopt de tekst in de richting waarin punten aan het pad zijn toegevoegd.

Tekst invoeren op een pad

 1. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Als u horizontale tekst langs een pad wilt maken, selecteert u het tekstgereedschap of het gereedschap Tekst op een pad .

  • Als u verticale tekst langs een pad wilt maken, selecteert u het gereedschap Verticale tekst  of Verticale tekst op een pad .

 2. (Optioneel) Gebruik het regelpaneel, het deelvenster Teken of het deelvenster Alinea om opmaakopties voor tekst in te stellen.
 3. Plaats de aanwijzer op het pad en klik. (Het maakt niet uit of het pad lijn- of vulkenmerken heeft, aangezien Illustrator deze automatisch verwijdert.)
  Opmerking:

  Als het pad niet open maar gesloten is, moet u het tekstgereedschap op een pad gebruiken.

 4. Voer de tekst in.
 5. Wanneer u klaar bent met het invoeren van tekst, klikt u op het selectiegereedschap om het tekstobject te selecteren. U kunt ook Ctrl ingedrukt houden en op de tekst klikken (Windows) of Command ingedrukt houden en op de tekst klikken (Mac OS).

Als u meer tekst invoert dan binnen een vlak of langs een pad kan worden weergegeven, verschijnt een vakje met een plusteken (+) aan de onderkant van het tekstgebied.

Voorbeeld van overlopende tekst
Voorbeeld van overlopende tekst

Als u de overlopende tekst wilt weergeven, kunt u de grootte van het tekstvlak wijzigen of het pad verlengen. U kunt de tekst ook met een ander object verbinden.

Zie Tekst op een pad plaatsen voor een video over het maken van tekst op een pad.

Tekst langs een pad verplaatsen of omdraaien

 1. Selecteer het padtekstobject.

  Er verschijnt een haakje aan het begin van de tekst, aan het einde van het pad en midden tussen de begin- en eindhaakjes.

 2. Plaats de aanwijzer op het middelste haakje van de padtekst totdat er een pictogram van het middelste haakje wordt weergegeven naast de aanwijzer.
 3. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Als u tekst langs het pad wilt verplaatsen, sleept u de middelste markering langs het pad. Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt om te verhinderen dat de tekst omdraait naar de andere kant van het pad.

  Tekst langs een pad verplaatsen
  Tekst langs een pad verplaatsen

  • Als u de richting van de tekst langs een pad wilt omdraaien, sleept u de markering over het pad. Kiest Tekst > Tekst op een pad > Opties voor tekst op een pad, selecteer Omdraaien en klik op OK.

  Tekst op een pad omdraaien
  Tekst op een pad omdraaien

  Opmerking:

  Tip: Als u tekst over een pad wilt verplaatsen zonder de tekstrichting te wijzigen, gebruikt u de optie Verschuiving basislijn in het deelvenster Teken. Als u tekst hebt gemaakt die van links naar rechts boven een cirkel loopt, kunt u bijvoorbeeld een negatieve waarde invoeren in het tekstvak Verschuiving basislijn om de tekst te laten zakken, zodat deze aan de binnenrand boven langs de cirkel loopt.

  Zie Tekst op een pad plaatsen voor een video over het maken van tekst op een pad.

   

Effecten toepassen op tekst op een pad

Met padteksteffecten kunt u de richting van tekens op een pad vervormen. U moet eerst tekst op een pad maken voordat u deze effecten kunt toepassen.

 1. Selecteer het padtekstobject.
 2. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Kies Tekst > Tekst op een pad en kies een effect uit het submenu.

  • Kies Tekst > Tekst op een pad > Opties voor tekst op een pad. Selecteer vervolgens een optie in het menu Effect en klik op OK.

   Opmerking: Als u het effect Zwaartekracht toepast op tekst op een volmaakt cirkelvormig pad, krijgt u een resultaat dat lijkt op het standaard Regenboog-effect. Op paden die ovaal, vierkant, rechthoekig of anderszins onregelmatig gevormd zijn, heeft het effect Zwaartekracht het verwachte resultaat.

  Padteksteffecten
  Padteksteffecten

De verticale uitlijning van tekst op het pad aanpassen

 1. Selecteer het tekstobject.
 2. Kies Tekst > Tekst op een pad > Opties voor tekst op een pad.
 3. Kies een optie in het menu Uitlijnen op pad om aan te geven hoe alle tekens op het pad moeten worden uitgelijnd ten opzichte van de totale hoogte van het lettertype:

  Stok

  Hiermee worden de tekens langs de bovenrand van het lettertype uitgelijnd.

  Staart

  Hiermee worden de tekens langs de onderrand van het lettertype uitgelijnd.

  Midden

  Hiermee worden de tekens halverwege tussen de stok en de staart van het lettertype uitgelijnd.

  Basislijn

  Hiermee worden tekens langs de basislijn uitgelijnd. Dit is de standaardinstelling.

  Opmerking: Tekens zonder een stok of staart (zoals de letter e) of een basislijn (zoals een apostrof) worden verticaal uitgelijnd met tekens met een stok, staart of basislijn. Deze lettertypeafmetingen zijn vastgelegd door de ontwerper van het lettertype.

  Tip: Met de optie Verschuiving basislijn in het deelvenster Teken hebt u meer controle over verticale uitlijning. U kunt bijvoorbeeld een negatieve waarde invoeren in het vak Verschuiving basislijn om de tekst lager te plaatsen.

De tekenspatiëring om scherpe krommen wijzigen

Wanneer tekens om een scherpe kromme of een scherpe hoek lopen, dan waaieren de tekens uit zodat het kan lijken dat er extra ruimte tussen de tekens is. U kunt de tekenspatiëring van tekens om krommen wijzigen met de optie Tussenruimte in het dialoogvenster Opties voor tekst op een pad.

 1. Selecteer het tekstobject.
 2. Kies Tekst > Tekst op een pad > Opties voor tekst op een pad.
 3. Voer voor Tussenruimte een waarde in punten in. Hoe hoger de waarde, hoe meer ruimte er wordt verwijderd tussen de tekens langs sterk gebogen krommen of scherpe hoeken.
  Letterspatiëring
  Tekst zonder aanpassing van de tussenruimte (links) vergeleken met tekst met aanpassing van de tussenruimte (rechts)

  Opmerking:

  De waarde van Tussenruimte heeft geen gevolgen voor tekens die op rechte segmenten zijn geplaatst. U wijzigt de spatiëring voor tekens langs een pad door de tekens te selecteren en er vervolgens tekst- of tekenspatiëring op toe te passen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account