Wanneer u afbeeldingen in een Illustrator-bestand insluit, wordt het afbeeldingsbestand opgeslagen in het document. U kunt de ingesloten afbeeldingen extraheren door de insluiting ongedaan te maken en de ingesloten afbeeldingen te vervangen door de corresponderende geëxtraheerde PSD- of TIFF-bestanden. U kunt de geëxtraheerde bestanden ook niet in Illustrator gebruiken of bewerken.

  1. Selecteer een ingesloten afbeelding in uw document en voer een van de volgende handelingen uit:

    • Klik in het regelpaneel op Insluiten ongedaan maken.
    • Kies in het menu in het deelvenster Koppelingen de optie Insluiten ongedaan maken.
    Het dialoogvenster Insluiten ongedaan maken
  2. Geef in het dialoogvenster Insluiten ongedaan maken een naam en een locatie op voor het nieuwe bestand (alleen PSD of TIFF) en klik op Opslaan.

    De illustratie is niet langer ingesloten en is gekoppeld aan het Illustrator-bestand.

Zie Illustratiebestanden importeren voor meer informatie over gekoppelde en ingesloten bestanden.