Aziatische tekens opmaken

Illustrator biedt diverse opties voor het opmaken van Aziatische tekens. Zo kunt u kenmerken van Aziatische OpenType-lettertypen instellen en tate-chu-yoko, aki, warichu, mojisoroe, mojikumi, kinsoku, burasagari en kurikaeshi moji shori gebruiken. Daarnaast kunt u Aziatische en romeinse lettertypen combineren en samengestelde lettertypen maken.

Opmerking:

Als u ondersteuning voor GB18030-lettertypen voor Vereenvoudigd Chinees wilt inschakelen in Windows XP, raadpleegt u het Leesmij-bestand in de map Illustrator CS5\Simplified Chinese\Goodies\Optional Extensions\GB18030.

Opties voor Aziatische tekst weergeven

Standaard zijn alle opties voor Aziatische tekst verborgen in het deelvenster Teken, het deelvenster Alinea, het deelvenster OpenType en het deelvenster Tekst.

 1. Kies Bewerken  > Voorkeuren > Tekst (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Tekst (Mac OS).
 2. Selecteer Aziatische opties tonen en klik op OK.

  U kunt instellen hoe lettertypenamen worden weergegeven (in het Engels of in de bijbehorende taal) door lettertypenamen in Engels tonen in of uit te schakelen.

Opmerking:

Uw besturingssysteem moet de talen waarmee u wilt werken, ondersteunen. Raadpleeg de fabrikant van uw systeemsoftware voor meer informatie.

Kenmerken voor Aziatische OpenType-lettertypen instellen

Aziatische OpenType-lettertypen kunnen over bepaalde opties beschikken die niet worden ondersteund door de huidige PostScript- en TrueType-lettertypen. Bovendien bieden Aziatische OpenType-lettertypen voor veel tekens alternatieve glyphs.

 1. Selecteer de tekens of tekstobjecten waarop u de instelling wilt toepassen. Als u geen tekst selecteert, wordt de instelling toegepast op nieuwe tekst.
 2. Zorg ervoor dat een OpenType-lettertype is geselecteerd.

  Ga naar het menu Tekst > Lettertype; bij OpenType-lettertypen wordt het pictogram  weergegeven.

 3. Stel in het deelvenster OpenType de gewenste van de volgende opties in:

  Proportionele cijfers

  De tekenspatiëring wordt afgestemd op de proportionele cijfers van het lettertype.

  H- of V-stijlen

  Hiermee schakelt u tussen hiragana-lettertypen, die verschillende horizontale en verticale tekens bevatten voor verkorte klanken, dubbele medeklinkers en fonetische indexen.

  Romeins cursief

  Hiermee geeft u alfanumerieke tekens met halve breedte cursief weer.

Aziatische tekens vervangen door een andere glyph-vorm

 1. Selecteer de tekens die u wilt vervangen.
 2. Kies een optie in het menu van het deelvenster Glyphs. Als de volgende opties niet worden weergegeven, schakelt u Aziatische opties tonen in voorkeuren voor Tekst in. Als een optie grijs wordt weergegeven, is de glyph-vorm niet beschikbaar voor het huidige lettertype.

  Traditionele vormen

  Hiermee vervangt u de geselecteerde tekens door traditionele vormen.

  Expertvormen

  Hiermee vervangt u de geselecteerde tekens door expertvormen.

  JIS 04-vormen

  Hiermee vervangt u de geselecteerde tekens door JIS 04-vormen.

  JIS 90-vormen

  Hiermee vervangt u de geselecteerde tekens door JIS 90-vormen.

  JIS 78-vormen

  Hiermee vervangt u de geselecteerde tekens door JIS 78-vormen.

  JIS 83-vormen

  Hiermee vervangt u de geselecteerde tekens door JIS 83-vormen.

  Vormen met vaste spatiëring van halve breedte

  Hiermee wijzigt u de glyphs van de geselecteerde Latijnse tekens in hankaku met vaste spatiëring (halve breedte).

  Vormen met vaste spatiëring van derde breedte

  Hiermee wijzigt u de glyphs van de geselecteerde Latijnse tekens in tekens met vaste spatiëring (derde van breedte).

  Vormen met vaste spatiëring van kwartbreedte

  Hiermee wijzigt u de glyphs van de geselecteerde Latijnse tekens in tekens met vaste spatiëring (kwartbreedte).

  Tip: Als u de standaardvorm van een alternatieve glyph wilt herstellen, selecteert u de glyph en kiest u Standaardvormen herstellen in het menu van het deelvenster Glyphs. Op deze manier kunt u geen alternatieve glyphs herstellen die zijn gevormd door het toepassen van een tekenstijl.

Opgeven hoe regelafstand wordt gedefinieerd voor Aziatische tekst

 1. Selecteer de alinea’s die u wilt aanpassen.
 2. Kies een optie voor de regelafstand in het menu van het deelvenster Alinea.

  Regelafstand onderkant tot onderkant en Regelafstand bovenkant tot bovenkant in Aziatische tekst

  De ruimte tussen regels met tekst gemeten van de bovenzijde van een regel tot de bovenzijde van de volgende regel. Wanneer u regelafstand bovenkant tot bovenkant gebruikt, wordt de eerste tekstregel in een alinea gelijk met de bovenkant van het omsluitend kader uitgelijnd.

  Regelafstand onderkant tot onderkant

  De ruimte tussen tekstregels voor horizontale tekst, vanaf de tekstbasislijn. Als u Regelafstand onderkant tot onderkant kiest, wordt ruimte weergegeven tussen de eerste tekstregel en het omsluitend kader. Een vinkje geeft aan welke optie is geselecteerd.

  Opmerking: De gekozen optie voor de regelafstand heeft geen invloed op de hoeveelheid ruimte tussen de regels. Met deze optie geeft u alleen op hoe de regelafstand wordt gemeten.

Tekens met halve breedte roteren in verticale tekst

De richting van tekens met halve breedte, zoals romeinse tekst of cijfers, verandert in verticale tekst. Tekens met halve breedte worden standaard afzonderlijk geroteerd.

Als u niet wilt dat tekens met halve breedte worden geroteerd, deselecteert u Standaard verticale uitlijning Romeins in het menu van het deelvenster Teken.

Romeinse tekst voor en na het roteren
Romeinse tekst voor en na het roteren

Tate-chu-yoko gebruiken

Tate-chu-yoko (ook wel kumimoji en renmoji genoemd) is een horizontaal tekstblok dat tussen verticale tekst wordt geplaatst. Met tate-chu-yoko is het gemakkelijk om tekens met halve breedte, zoals getallen, datums en korte buitenlandse woorden in verticale tekst te lezen.

Een getal zonder tate-chu-yoko (links) vergeleken met een getal dat met tate-chu-yoko is geroteerd (rechts)
Een getal zonder tate-chu-yoko (links) vergeleken met een getal dat met tate-chu-yoko is geroteerd (rechts)

 1. Selecteer tekens en kies Tate-chu-yoko in het menu van het deelvenster Teken. (Selecteer de optie opnieuw om Tate-chu-yoko uit te schakelen.)
 2. Selecteer instellingen voor tate-chu-yoko in het menu van het deelvenster Teken:

  Omhoog/omlaag

  Hiermee geeft u een positieve waarde op om de tekst omhoog te verplaatsen en een negatieve waarde om de tekst omlaag te verplaatsen.

  Links/rechts

  Hiermee geeft u een positieve waarde op om de tekst naar rechts te verplaatsen en een negatieve waarde om de tekst naar links te verplaatsen.

  Tip: Gebruik de optie Tsume of Tekstspatiëring in het deelvenster Teken om de tekenafstand voor Tate-chu-yoko aan te passen.

  Opmerking: Als de optie Tate-chu-yoko niet wordt weergegeven, moet u Aziatische opties tonen inschakelen in de voorkeuren voor Tekst.

Aki gebruiken

Aki is de spatie voor of na een teken. Meestal wordt een vaste spatiëring tussen de tekens gebruikt op basis van de mojikumi-instelling voor een alinea. U kunt de mojikumi-instelling voor speciale tekens wijzigen met de opties van Aki invoegen in het deelvenster Teken. Als u bijvoorbeeld een spatie wilt toevoegen vóór een haakje openen, gebruikt u de optie Aki invoegen (links).

Een haakje zonder aki (links) vergeleken met een haakje met aki (rechts)
Een haakje zonder aki (links) vergeleken met een haakje met aki (rechts)

 1. Selecteer de tekens die u wilt aanpassen met de tool Tekst en voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Teken:
  • Als u aki voor of na een teken wilt toevoegen, kiest u de hoeveelheid aki die u wilt toevoegen in het menu Aki invoegen (links)  of Aki invoegen (rechts)  van het deelvenster Teken. Als u bijvoorbeeld 2-bu kiest, wordt de helft van een volledige spatie toegevoegd. Als u 4-bu kiest, wordt een kwart van een volledige spatie toegevoegd.

  • Als u de aki tussen tekens wilt comprimeren, geeft u een percentage op voor Tsume . Hoe hoger het percentage, hoe smaller de aki tussen tekens.

  Opmerking:

  Als de opties Aki invoegen of Tsume niet worden weergegeven, schakelt u Aziatische opties tonen in voorkeuren voor Tekst in.

  Een teken zonder tsume (links) vergeleken met een teken met tsume (rechts)
  Een teken zonder tsume (links) vergeleken met een teken met tsume (rechts)

Warichu gebruiken

De optie Warichu in het deelvenster Teken verkleint de tekengrootte van geselecteerde tekst naar een percentage van het origineel en stapelt de tekst horizontaal of verticaal, al naar gelang de stand, op meerdere regels.

Verticale en horizontale tekst met warichu
Verticale en horizontale tekst met warichu

 1. Selecteer tekst en kies Warichu in het menu van het deelvenster Teken. (Selecteer de optie opnieuw om Warichu uit te schakelen.)
 2. Selecteer instellingen voor Warichu in het menu van het deelvenster Teken:

  Regels

  Hiermee geeft u op hoeveel tekstregels als warichu-tekens moeten worden weergegeven.

  Tussenruimte regels

  Hiermee geeft u de afstand tussen de regels met warichu-tekens op.

  Schalen

  Hiermee stelt u de tekengrootte van de warichu-tekens in als percentage van de tekengrootte van de oorspronkelijke tekst.

  Uitlijning

  Hiermee geeft u de uitlijning van warichu-tekens op. Als u bijvoorbeeld Boven selecteert in een verticaal kaderraster, wordt het begin van de warichu-tekens boven in het kader uitgelijnd. De uitlijnings-proxy geeft aan hoe de warichu-tekst ten opzichte van de oorspronkelijke tekst wordt weergegeven.

  Opties voor regelafbreking

  Hiermee geeft u het minimum aantal tekens op dat voor en na een regeleinde moet komen.

Aziatische tekens uitlijnen met mojisoroe

Mojisoroe is de uitlijning van tekens in Aziatische tekst. Als een tekstregel tekens van verschillende grootten bevat, kunt u aangeven hoe u de tekst wilt uitlijnen ten opzichte van de grootste tekens op de regel: op de bovenkant, het midden of de onderkant van het em-vak (rechts, in het midden en links voor verticale kaders), op de Romeinse basislijn of op de boven- of onderkant van het ICF-vak (rechts of links voor de verticale kaders). ICF (Ideographic Character Space) staat voor de gemiddelde hoogte en breedte die de lettertypeontwerper gebruikt voor het ontwerp van de ideografische tekens waaruit een lettertype bestaat.

Opties voor het uitlijnen van tekens
Opties voor het uitlijnen van tekens

A. Kleine tekens uitgelijnd op onderkant B. Kleine tekens uitgelijnd op het midden C. Kleine tekens uitgelijnd op bovenkant 

 1. Kies een optie in het submenu Tekenuitlijning van het menu in het deelvenster Teken:

  Romeinse basislijn

  Hiermee lijnt u de kleine tekens uit op een lijn ten opzichte van het grote teken.

  Em-vak rechtsboven, Em-vak midden of Em-vak linksonder

  Hiermee kunt u de kleine tekens uitlijnen op een lijn ten opzichte van de opgegeven positie van het em-vak van het grote teken. In verticale tekstkaders wordt met Em-vak boven/rechts de tekst rechts van het em-vak uitgelijnd en met Em-vak onder/links wordt de tekst links van het em-vak uitgelijnd.

  ICF-vak rechtsboven en ICF-vak linksonder

  Hiermee lijnt u de kleine tekens uit op een lijn ten opzichte van het ICF-vak dat wordt bepaald door de grote tekens. In verticale tekstkaders wordt met ICF-vak boven/rechts de tekst rechts van het ICF-vak uitgelijnd en met ICF-vak onder/links wordt de tekst links van het ICF-vak uitgelijnd.

Mojikumi gebruiken

Mojikumi duidt de compositie van Japanse tekst aan en definieert de spatiëring van Japanse tekens, romeinse tekens, leestekens, speciale tekens, getallen en het begin en einde van regels. U kunt ook alinea-inspringingen opgeven.

De bestaande tekenspatiëringsregels van Illustrator komen overeen met JIS-richtlijn (Japanese Industrial Standards) JISx4051‑1995. U kunt een selectie maken uit de vooraf gedefinieerde mojikumi-sets van Illustrator.

Daarnaast kunt u specifieke mojikumi-sets maken. In een nieuwe mojikumi-set kunt u de veelgebruikte spatiëringsinstellingen bewerken, zoals de spatiëring tussen een punt en het daaropvolgende haakje openen. Zo kunt u bijvoorbeeld een interviewopmaak maken waarin vragen worden voorafgegaan door em-streepjes en antwoorden tussen haakjes zijn geplaatst.

Een Mojikumi-set voor een alinea selecteren

 1. Stel in het deelvenster Teken de Tekenspatiëring in op nul.
 2. Kies een optie in het pop‑upmenu Mojikumi-set in het deelvenster Alinea: 

  Geen Hiermee schakelt u het gebruik van Mojikumi uit.

  YakumonoHankaku mojikumi setYakumonoHankaku Hiermee gebruikt u spatiëring van halve breedte voor leestekens.

  GyoumatsuYakumonoHankaku mojikumi setGyoumatsuYakumonoHankaku Hiermee gebruikt u spatiëring van volledige breedte voor de meeste tekens, behalve voor het laatste teken van de regel.

  YakumonoHankaku (links) en GyoumatsuYakumonoHankaku (rechts)
  YakumonoHankaku (links) en GyoumatsuYakumonoHankaku (rechts)

  GyoumatsuYakumonoZenkaku mojikumi setGyoumatsuYakumonoZenkaku Hiermee gebruikt u spatiëring van volledige breedte voor de meeste tekens, inclusief het laatste teken van de regel.

  YakumonoZenkaku mojikumi setYakumonoZenkaku Hiermee gebruikt u spatiëring van volledige breedte voor leestekens.

  GyoumatsuYakumonoZenkaku (links) en YakumonoZenkaku (rechts)
  GyoumatsuYakumonoZenkaku (links) en YakumonoZenkaku (rechts)

Een mojikumi-set maken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Tekst > Mojikumi-instellingen.

  • Kies Mojikumi-instellingen in het pop‑upmenu Mojikumi-set in het deelvenster Alinea.

 2. Klik op Nieuw in het dialoogvenster Mojikumi-instellingen.
 3. Geef een naam voor de nieuwe mojikumi-set op, geef aan op welke bestaande set u de nieuwe set wilt baseren en klik vervolgens op OK.
 4. Kies Percentage gebruiken (%) of Bu in het pop‑upmenu Eenheden.
 5. Geef voor elke optie waarden op in de velden Gewenst, Minimum en Maximum. De waarde Minimum wordt gebruikt om regels te comprimeren voor kinsoku (geef een waarde op die lager is dan de waarde Gewenst). De waarde Maximum wordt gebruikt om regels te verspreiden voor volledig uitgelijnde tekst (geef een waarde op die hoger is dan de waarde Gewenst).
  Opmerking:

  Als u de spatiëring niet wilt aanpassen, kunt u bij Gewenst, Minimum en Maximum dezelfde waarden opgeven (afhankelijk van het type teken).

 6. Klik op Opslaan of OK als u de instellingen wilt opslaan. Klik op Annuleren als u de instellingen niet wilt opslaan.
  Opmerking:

  Wanneer u Japanse tekst met veel spaties van halve breedte of romeinse haakjes opstelt, kunt u meer problemen op het gebied van tekstcompositie verwachten. We raden u aan het gebruik van romeinse haakjes te vermijden en haakjes van volledige breedte te gebruiken voor Japanse compositie. Gebruik alleen romeinse haakjes wanneer u relatief lange Engelse zinnen gebruikt in Japanse tekst of wanneer zich ernstigere problemen voordoen indien u geen romeinse haakjes gebruikt.

Werken met mojikumi-sets

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Mojikumi-instellingen:
  • Als u een set wilt exporteren, klikt u op Exporteren, kiest u een locatie voor het bestand, typt u een bestandsnaam en klikt u op Opslaan. Het bestand wordt opgeslagen in MJK-indeling.

  • Als u een set wilt importeren, klikt u op Importeren, kiest u een MJK-bestand en klikt u op Openen.

  • Als u een set wilt verwijderen, kiest u de set in het pop‑upmenu Mojikumi en klikt u op Verwijderen. Alle tekst waarop de mojikumi-set is toegepast, wordt weer ingesteld op de standaardinstellingen.

  Opmerking:

  Vooraf gedefinieerde mojikumi-sets kunt u niet verwijderen.

Kinsoku gebruiken

Kinsoku bepaalt regeleinden in Japanse tekst. Tekens die niet aan het begin of op het einde van een regel kunnen worden geplaatst, worden kinsoku-tekens genoemd. Illustrator heeft harde kinsoku-sets en zachte kinsoku-sets en Photoshop heeft zwakke en maximale sets. Zachte of zwakke kinsoku-sets laten symbolen voor lange klinkers en kleine hiragana-tekens weg. U kunt deze bestaande sets gebruiken of kinsoku-tekens toevoegen of verwijderen om zo nieuwe sets samen te stellen.

U kunt ook uithangende tekens voor Japanse leestekens definiëren en u kunt tekens definiëren die niet kunnen worden gesplitst als deze langer dan een regel zijn.

Daarnaast kunt u aangeven of de tekst moet worden in- of uitgeduwd om aan de kinsoku-instellingen te kunnen voldoen.

Kinsoku-instellingen voor een alinea selecteren

 1. Selecteer een optie in het pop‑upmenu Kinsoku-set in het deelvenster Alinea:

  Geen

  Hiermee schakelt u de optie Kinsoku Shori uit.

  Zacht of Hard

  Hiermee voorkomt u dat geselecteerde tekens aan het begin of eind van een regel worden geplaatst.

Een kinsoku-set maken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Tekst > Kinsoku Shori-instellingen.

  • Kies Kinsoku-instellingen in het pop‑upmenu Kinsoku-set in het deelvenster Alinea.

 2. Klik op Nieuwe set in het dialoogvenster Kinsoku Shori-instellingen.
 3. Geef een naam voor de nieuwe kinsoku-set op, geef aan op welke bestaande set u de nieuwe set wilt baseren en klik vervolgens op OK.
 4. Als u een teken aan een veld wilt toevoegen, selecteert u het veld en voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Typ een teken in het tekstvak Invoer en klik vervolgens op Toevoegen.

  • Geef het codesysteem op (Shift JIS, JIS, Kuten of Unicode), typ de code en klik vervolgens op Toevoegen.

 5. Als u een teken in een veld wilt verwijderen, selecteert u het teken en klikt u op Verwijderen. U kunt ook op Backspace (Windows) of op Delete (Mac OS) drukken.
 6. Als u wilt controleren welke tekencode momenteel is geselecteerd, selecteert u Shift JIS, JIS, Kuten of Unicode en geeft u het codesysteem weer.
 7. Klik op Opslaan of OK als u de instellingen wilt opslaan. Klik op Annuleren als u de instellingen niet wilt opslaan.

Kinsoku-sets gebruiken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Kinsoku Shori-instellingen:
  • Als u een kinsoku-set wilt exporteren, klikt u op Exporteren. Selecteer een locatie voor het bestand, geef een bestandsnaam op en klik vervolgens op Opslaan.

   Het bestand wordt opgeslagen in KSK-indeling.

  • Als u een kinsoku-set wilt importeren, klikt u op Importeren. Selecteer een KSK-bestand en klik op Openen.

  • Als u een kinsoku-set wilt verwijderen, kiest u de kinsoku-set die u wilt verwijderen in het pop‑upmenu. Klik vervolgens op Set verwijderen.

   Opmerking: Vooraf gedefinieerde kinsoku-instellingen kunt u niet verwijderen.

Een kinsoku-optie voor regeleinden opgeven

Kinsoku Shori of Mojikumi dient te zijn ingeschakeld om de volgende opties voor regeleinden te kunnen gebruiken.

 1. Kies Kinsoku Shori-tekst in het menu van het deelvenster Alinea en kies vervolgens een van de volgende methoden:

  Eerst induwen

  Hiermee verplaatst u tekens terug naar de vorige regel om te voorkomen dat niet-toegestane tekens aan het eind of aan het begin van een regel komen te staan.

  Eerst uitduwen

  Hiermee verplaatst u tekens naar de volgende regel om te voorkomen dat niet-toegestane tekens aan het eind of aan het begin van een regel komen te staan.

  Alleen uitduwen

  Hiermee verplaatst u altijd tekens naar de volgende regel om te voorkomen dat niet-toegestane tekens aan het eind of aan het begin van een regel komen te staan. Het programma probeert tekens dan niet op de vorige regel te plaatsen.

  Een vinkje geeft aan welke optie is geselecteerd.

Bunri-kinshi in- en uitschakelen

Als Bunri-Kinshi is ingeschakeld, worden de tekens die zijn opgegeven in het gedeelte Bunri-Kinshi van het dialoogvenster Kinsoku Shori-instellingen, niet gesplitst.

 1. Kies Bunri-kinshi in het menu van het deelvenster Alinea.
  Opmerking:

  Deze optie is alleen beschikbaar als Kinsoku Shori is ingeschakeld.

Een Burasagari-optie opgeven

Burasagari zorgt ervoor dat single-byte punten, double-byte punten, single-byte komma's en double-byte komma's buiten het omsluitende kader van de alinea vallen.

 1. Kies Burasagari in het menu van het deelvenster Alinea.
 2. Kies een optie in het submenu:

  Geen

  Hiermee wordt hangende interpunctie uitgeschakeld.

  Standaard

  Hiermee wordt hangende interpunctie ingeschakeld zonder dat het omsluitende kader onregelmatige randen krijgt.

  Forceren

  Hiermee plaatst u de leestekens buiten het omsluitende kader door regels die binnen het omsluitende kader eindigen en regels die met één van de hangende leestekens eindigen te verspreiden.

  Opmerking: De opties voor Burasagari zijn niet beschikbaar als u voor Kinsoku Shori de optie Geen hebt ingesteld.

Kurikaeshi Moji Shori gebruiken

Met de optie Kurikaeshi Moji Shori in het deelvenster Alinea kunt u bepalen wat er met herhaalde tekens in Japanse tekst gebeurt. Standaard wordt het tweede teken vervangen door een herhalingsteken als twee gelijke tekens in een hoofdtekst op elkaar volgen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden beide tekens weergegeven als deze tekens door een regeleinde zijn gescheiden.

GyoumatsuYakumonoZenkaku (links) en YakumonoZenkaku (rechts)
Tekst zonder de optie Kurikaeshi Moji Shori (links) vergeleken met tekst met de optie Kurikaeshi Moji Shori (rechts)

 1. Selecteer met een willekeurig teksttool een alinea met tekst waarop u herhaalde tekenverwerking wilt toepassen. Als er geen tekst bestaat, wordt de instelling toegepast op nieuwe getypte tekst.
 2. Kies Kurikaeshi Moji Shori in het menu van het deelvenster Alinea.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account