De lay-out en basisbeginselen van de werkruimte

De werkruimte voor aanraken is een totaal herziene, gebruiksvriendelijke en vereenvoudigde werkruimte die speciaal is ontworpen voor apparaten met Windows 8-aanraakfunctionaliteit. De werkruimte is geoptimaliseerd voor eenvoudige, snelle en efficiënte op aanrakingen gebaseerde interactie.

De nieuwe werkruimte voor aanraken in Illustrator CC (oktober 2014)

A. Toepassingsbalk B. Werkbalk C. Balk van het deelvenster Beheer D. Documentbalk 

De lay-out heeft een ruimere interface, zodat u met een pen of uw vinger gemakkelijk de gereedschappen en besturingselementen van de werkruimte voor aanraken kunt bereiken. Belangrijke opmerkingen voor het werken met de werkruimte voor aanraken:

 • In vergelijking met de klassieke werkruimten zijn de deelvensters gecombineerd en opnieuw vormgegeven, waardoor ze erg gebruiksvriendelijk zijn
 • De annotator is groter om precisieproblemen te voorkomen. Hierdoor is het eenvoudiger om met widgets, regelpunten en handgrepen te werken
 • De tekengereedschappen gebruiken een precisiecursor om het exacte begin- en eindpunt van paden te bepalen
 • Enkele deelvensters, zoals het deelvenster Uitlijnen, hebben een nieuw ontwerp voor het intuïtief tekenen en opnieuw plaatsen van objecten
 • Illustrator-gebaren en gebaren voor het besturingssysteem worden ondersteund

Schakelen tussen werkruimten

Schakelen tussen de werkruimte voor aanraken en een klassieke werkruimte is vergelijkbaar met het schakelen tussen de bestaande werkruimten. De interface beschikt echter over extra opties om snel te kunnen schakelen. Onder bepaalde omstandigheden wordt automatisch van werkruimte gewisseld.

Overschakelen naar de werkruimte voor aanraken

Voer een van de volgende handelingen uit als u in een klassieke werkruimte (bijvoorbeeld Essentiële elementen of Typografie) werkt in Illustrator CC 2014.1:

 • Tik op in de toepassingsbalk
 • Kies in het menu Werkruimten de optie Aanraken
 • Tik op Venster > Werkruimte > Aanraken
 • Koppel, indien nodig, het toetsenbord voor het apparaat los

De werkruimte voor aanraken afsluiten

Wanneer u de werkruimte voor aanraken afsluit, wordt de laatst gebruikte werkruimte geactiveerd. Voer een van de volgende handelingen uit in de werkruimte voor aanraken:

 • Tik op in de toepassingsbalk
 • Kies een andere werkruimte in het menu Werkruimten
 • Sluit, indien nodig, een toetsenbord aan op het apparaat

Toepassingsbalk

Toepassingsbalk in de werkruimte voor aanraken

De toepassingsbalk bevat informatie en opties voor het actieve Illustrator-document:

 • Vervolgkeuzelijst Bestand: tik om documenten te maken, te sluiten, te delen of op te slaan.
 • Opslaan als / knop Opslaan: tik om het geopende document op te slaan.
 • Bestandsnaam: tik om een lijst met geopende documenten te bekijken of het huidige document te sluiten.
 • Vorige werkruimte: tik om over te schakelen naar de eerder gebruikte werkruimte
 • Vervolgkeuzelijst Werkruimte: tik om een lijst met beschikbare werkruimten te bekijken. Kies een werkruimte om die werkruimte te activeren.
 • Pictogram Help-overlays: tik om de Help-overlays te bekijken. Deze geven een beschrijving van de verschillende gedeelten van de werkruimte voor aanraken en van de gebaren die in deze werkruimte worden ondersteund.

Werkbalk

De werkbalk in de werkruimte voor aanraken

Op de werkbalk vindt u de verschillende gereedschappen en basisbewerkingsopties (ongedaan maken, opnieuw, verwijderen) die beschikbaar zijn. Tik op een willekeurig gereedschap om het te gebruiken. Wanneer u op een gereedschapsgroep tikt, wordt een lade geopend met daarin alle gereedschappen die tot de groep behoren. Tik op een gereedschap in de groep om het te selecteren.

Gereedschappen en gereedschapsgroepen

De gereedschappen in de werkruimte voor aanraken worden gecombineerd voor de beste werkwijze met workflows voor aanraken:

 • Gereedschap Selecteren
 • Groep met selectiegereedschappen: gereedschap Direct selecteren, gereedschap Groep selecteren.
 • Groep met pengereedschappen: gereedschap Kromming, gereedschap Pen, gereedschap Ankerpunt.
 • Groep met tekstgereedschappen: gereedschap Tekst, gereedschap Tekst aanpassen.
 • Gereedschap Shaper: Het gereedschap Shaper. Meer over het gereedschap Shaper.
 • Groep met vormgereedschappen: gereedschap Rechthoek, gereedschap Afgeronde rechthoek, gereedschap Ovaal.
 • Groep met tekengereedschappen: gereedschap Penseel, gereedschap Potlood, gereedschap Stencil, gereedschap Verbinding.
 • Gereedschap Vormen maken
 • Gereedschap Vrije transformatie
 • De knoppen Ongedaan maken, Opnieuw en Verwijderen

Deelvenster Beheer

Het deelvenster Beheer in de werkruimte voor aanraken

Het deelvenster Beheer bestaat uit andere deelvensters die beschikbaar zijn voor het geselecteerde gereedschap of object. De beschikbare deelvensters zijn:

 • Deelvenster Kleur: verander de vulling- en lijnproxy's met de tabbladen RBG, CMYK of Kleurkiezer.
 • Deelvenster Lijn: geef de dikte of het profiel van een lijn op.
 • Deelvenster Transparantie: kies overvloeimodi of geef de dekking van een object op.
 • Deelvenster Transformatie: wijzig de vorm van een object of bewerk hoeken in Afgeronde rechthoeken.
 • Deelvenster Uitlijnen: selecteer objecten en bepaal de uitlijning van deze objecten in dit gebruiksvriendelijke deelvenster.
 • Contextmenu: kies een van de verschillende handelingen die u op een geselecteerd object kunt uitvoeren.
 • Deelvenster Tekst: bepaal het lettertype, de lettertypefamilies of de uitlijning van tekst in dit deelvenster.

Documentbalk

De documentbalk biedt informatie over en opties voor het momenteel geopende Illustrator-document:

 • Tekengebied: tik hier om de beschikbare tekengebieden te bekijken en tik op de naam van een tekengebied om het te activeren.
 • Tekengebiedknoppen: navigeer tussen tekengebieden of maak een tekengebied.
 • Weergaveknoppen: bekijk alle tekengebieden in één keer, aangepast aan het scherm of ingezoomd tot 100%.

Gebaren

De werkruimte voor aanraken biedt ondersteuning voor gebaren, zodat u snel kunt werken met de in het tekengebied getekende objecten:

 • Inzoomen (vergroten): knijp naar buiten om in te zoomen op het tekengebied.
 • Uitzoomen (verkleinen): knijp naar binnen om uit te zoomen op het tekengebied.
 • Pannen: sleep met twee vingers over het scherm om over het tekengebied te pannen.
 • Contextwidget: houd uw vinger op een object om de contextwidget weer te geven.
 • Objecten selecteren (gereedschap Selecteren): tik op een object, of tik op het tekengebied en sleep over objecten om deze te selecteren.
 • Schakelen tussen de selectie- en tekenmodus: tik met twee vingers om te schakelen tussen de teken- en de selectiemodus.