Ръководство за работа Отказ

Adobe Creative Cloud licensing identifiers

 1. Adobe за частни организации и екипи: ръководство за администриране
 2. Планиране на разполагането
  1. Основни понятия
   1. Лицензиране
   2. Идентичност
   3. Управление на потребители
   4. Разполагане на приложение
   5. Общ преглед на Admin Console
   6. Администраторски роли
  2. Ръководства за разполагане
   1. Ръководство за разполагане на наименуван потребител
   2. Ръководство за разполагане на SDL
   3. Разполагане на Adobe Acrobat 
  3. Разполагане на Creative Cloud за образованието
   1. Ръководство за разполагане
   2. Одобряване на приложенията на Adobe в Google Admin Console
   3. Активиране на Adobe Express в Google Classroom
   4. Интеграция с Canvas LMS
   5. Интеграция с Blackboard Learn
   6. Конфигуриране на SSO за областни портали и LMS
   7. Разполагане на Adobe Express чрез Google App Licensing
   8. Добавяне на потребители чрез Roster Sync
   9. ЧЗВ относно Kivuto
   10. Насоки за допустимост на институции от началното и средното образование
 3. Настройване на вашата организация
  1. Видове идентичност | Общ преглед
  2. Настройване на идентичност | Общ преглед
  3. Настройване на организация с Enterprise ID
  4. Настройване на обединяване и синхронизиране с Azure AD
   1. Настройване на SSO с Microsoft чрез Azure OIDC
   2. Добавяне на Azure Sync към вашата директория
   3. Синхронизиране на роли за образованието
   4. ЧЗВ относно Azure Connector
  5. Настройване на обединяване и синхронизиране с Google
   1. Настройване на SSO с обединяване на Google
   2. Добавяне на Google Sync към вашата директория
   3. ЧЗВ относно обединяване с Google
  6. Настройване на организация с Microsoft ADFS
  7. Създаване на организация за областни портали и LMS
  8. Настройване на организация с други доставчици на идентичност
   1. Създаване на директория
   2. Потвърждаване на собствеността върху домейн
   3. Добавяне на домейни към директории
  9. Общи въпроси и отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   1. Общи въпроси относно SSO
   2. Отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   3. Общи въпроси във връзка с образованието
 4. Управление на настройката на вашата организация
  1. Управление на съществуващи домейни и директории
  2. Активиране на автоматичното създаване на акаунт
  3. Настройване на организация чрез доверена директория
  4. Мигриране към нов доставчик на удостоверяване 
  5. Настройки за ресурси
  6. Настройки за удостоверяване
  7. Контакти за защита и поверителност
  8. Настройки на Console
  9. Управление на шифроване  
 5. Управление на потребители
  1. Общ преглед
  2. Административни роли
  3. Техники за управление на потребителите
   1. Индивидуално управление на потребители   
   2. Управление на множество потребители (партиден CSV)
   3. Инструмент за синхронизиране на потребители (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Промяна на вида идентичност на потребителя
  5. Управление на потребителски групи
  6. Управление на потребителите на директория
  7. Управление на разработчици
  8. Мигриране на съществуващи потребители към Adobe Admin Console
  9. Мигриране на управлението на потребители към Adobe Admin Console
 6. Управление на продукти и права
  1. Управление на продукти и продуктови профили
   1. Управление на продукти
   2. Управление на продуктови профили за корпоративни потребители
   3. Управление на правилата за автоматично възлагане
   4. Преглед на заявките за продукти
   5. Управление на политиките за самообслужване
   6. Управление на интеграциите на приложения
   7. Управление на разрешенията за продукта в Admin Console  
   8. Активиране/деактивиране на услуги за продуктов профил
   9. Отделно приложение | Creative Cloud за частни организации
   10. Допълнителни услуги
  2. Управление на лицензи за споделено устройство
   1. Вижте новостите
   2. Ръководство за разполагане
   3. Създаване на пакети
   4. Възстановяване на лицензи
   5. Управление на профили
   6. Инструменти за лицензиране
   7. ЧЗВ относно лицензиране на споделено устройство
 7. Управление на съхранение и ресурси
  1. Съхранение
   1. Управление на съхранението за частни организации
   2. Adobe Creative Cloud: актуализиране в съхранението
   3. Управление на съхранението на Adobe
  2. Мигриране на ресурси
   1. Автоматизирана миграция на ресурси
   2. ЧЗВ относно автоматизираната миграция на ресурси  
   3. Управление на прехвърлени ресурси
  3. Възстановяване на ресурси от потребител
  4. Мигриране на ресурси за учащи | Само за EDU
   1. Автоматично мигриране на ресурси за учащи
   2. Мигриране на вашите ресурси
 8. Управление на услуги
  1. Adobe Stock
   1. Пакети с кредити на Adobe Stock за екипи
   2. Adobe Stock за частни организации
   3. Използване на Adobe Stock за частни организации
   4. Одобряване на лиценз за Adobe Stock
  2. Персонализирани шрифтове
  3. Adobe Asset Link
   1. Общ преглед
   2. Създаване на потребителска група
   3. Конфигуриране на Adobe Experience Manager Assets
   4. Конфигуриране и инсталиране на Adobe Asset Link
   5. Управление на ресурси
   6. Adobe Asset Link за XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Настройване на Adobe Acrobat Sign за частни организации или екипи
   2. Adobe Acrobat Sign – Администратор на функции за екипи
   3. Управление на Adobe Acrobat Sign в Admin Console
  5. Creative Cloud за частни организации – безплатно членство
   1. Общ преглед
 9. Разполагане на приложения и актуализации
  1. Общ преглед
   1. Разполагане и доставяне на приложения и актуализации
   2. Планиране на разполагане
   3. Подготовка на разполагане
  2. Създаване на пакети
   1. Създаване на пакети с приложения чрез Admin Console
   2. Създаване на пакети за лицензиране на наименувани потребители
   3. Шаблони за пакети на Adobe
   4. Управление на пакети
   5. Управление на лицензи за устройство
   6. Лицензиране на сериен номер
  3. Персонализиране на пакети
   1. Персонализиране на приложението за настолен компютър на Creative Cloud
   2. Включване на разширения във вашия пакет
  4. Разполагане на пакети 
   1. Разполагане на пакети
   2. Разполагане на пакети на Adobe чрез Microsoft Intune
   3. Разполагане на пакети на Adobe чрез SCCM
   4. Разполагане на пакети на Adobe чрез ARD
   5. Инсталиране на продукти в папката с изключения
   6. Деинсталиране на продукти на Creative Cloud
   7. Използване на изданието за частни организации на инструмента за осигуряване на Adobe
   8. Идентификатори за лицензиране на Adobe Creative Cloud
  5. Управление на актуализации
   1. Управление на промените за корпоративни и екипни клиенти на Adobe
   2. Разполагане на актуализации
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Общ преглед на AUSST
   2. Настройване на сървъра за вътрешни актуализации
   3. Поддръжка на сървъра за вътрешни актуализации
   4. Общи случаи на употреба на AUSST   
   5. Отстраняване на неизправности в сървъра за вътрешни актуализации
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Използване на Adobe Remote Update Manager
   2. Разрешаване на грешки с RUM
  8. Отстраняване на неизправности
   1. Отстраняване на неизправности при инсталиране и деинсталиране на приложения на Creative Cloud
   2. Запитване към клиентските машини за проверка дали даден пакет е разположен
   3. Съобщение за грешка „Неуспешно инсталиране“ в пакета на Creative Cloud.
  9. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager (CC 2018 или по-стари приложения)
   1. Относно Creative Cloud Packager
   2. Бележки към изданието за Creative Cloud Packager
   3. Създаване на пакети с приложения
   4. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager
   5. Създаване на пакети с наименувани лицензи
   6. Създаване на пакети с лицензи за устройства
   7. Създаване на пакет с лицензи
   8. Създаване на пакети с лицензи за сериен номер
   9. Автоматизация на Packager
   10. Създаване на пакети с продукти, различни от Creative Cloud
   11. Редактиране и запазване на конфигурации
   12. Задаване на език на системно ниво
 10. Управление на вашия акаунт
  1. Управление на вашия акаунт за екипи
   1. Общ преглед
   2. Актуализиране на данните за плащането
   3. Управление на фактури
   4. Промяна на титуляря по договора
   5. Промяна на търговеца
  2. Възлагане на лицензи на екипен потребител
  3. Добавяне на продукти и лицензи
  4. Подновявания
   1. Екипно членство: подновявания
   2. Корпорация във VIP: подновявания и съответствие
  5. Етапи на автоматизирано изтичане на ETLA договори
  6. Превключване на видове договори в рамките на съществуваща Adobe Admin Console
  7. Съответствие на заявката за покупка
  8. Value Incentive Plan (VIP) в Китай
  9. Помощ за VIP Select
 11. Отчети и регистрационни файлове
  1. Регистрационен файл от проверка
  2. Отчети за възложени задачи
  3. Регистрационни файлове на съдържанието
 12. Получете помощ
  1. Свържете се с Грижа за клиентите на Adobe
  2. Възможности за поддръжка за екипни акаунти
  3. Възможности за поддръжка за корпоративни акаунти
  4. Възможности за поддръжка за Experience Cloud
Внимание:

Creative Cloud Packager is no longer in development and no updates will be provided. Also, Creative Cloud Packager cannot be used to create packages that include Creative Cloud 2019 apps or later. Learn More.

We recommend that you use the create package workflows provided in the Adobe Admin Console.

See how to create Named User Licensing packages and Shared Device Licensing packages.

A serialized product, as installed from a deployment package you create with Creative Cloud Packager, is uniquely identified by a licensing identifier (LEID). For example, if the product name is Photoshop CS6 Extended, and it is installed in Mac OS, the LEID is Photoshop-CS6-Mac-GM. For LEIDs of Document Cloud products, see Identifying Installs.

Here is a list of the LEIDs for products in Creative Cloud.

Creative Cloud Membership

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud CreativeCloud-CS6-Mac-GM CreativeCloud-CS6-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat X AcrobatPro-AS1-Mac-GM AcrobatPro-AS1-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
After Effects CS6 AfterEffects-CS6-Mac-GM AfterEffects-CS6-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Audition CS6 Audition-CS6-Mac-GM Audition-CS6-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Dreamweaver CS6 Dreamweaver-CS6-Mac-GM Dreamweaver-CS6-Win-GM
Encore CS6 EncoreApp-CS6-Mac-GM EncoreApp-CS6-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Builder 4.6 Premium FlashBuilder-CS5.5-Mac-GM FlashBuilder-CS5.5-Win-GM
Flash Builder Plugin FlashBuilderPlugin-CS5.5-Mac-GM FlashBuilderPlugin-CS5.5-Win-GM
Flash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Flash Pro CS6 FlashPro-CS6-Mac-GM FlashPro-CS6-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Illustrator CS6 Illustrator-CS6-Mac-GM Illustrator-CS6-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
Incopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
Incopy Dev InCopyDev-CS7-Mac-GM InCopyDev-CS7-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
Indesign CS6 InDesign-CS6-Mac-GM InDesign-CS6-Win-GM
Indesign Dev InDesignDev-CS7-Mac-GM InDesignDev-CS7-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesignServer 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CS6 LightRoom-CS6-Mac-GM LightRoom-CS6-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Photoshop CS6 Photoshop-CS6-Mac-GM Photoshop-CS6-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Prelude CS6 Prelude-CS6-Mac-GM Prelude-CS6-Win-GM
Premiere Pro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
Premiere Pro App PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
Premiere Pro Suite CS6 PremiereProSuite-CS6-Mac-GM PremiereProSuite-CS6-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM
SpeedGrade CS6 SpeedGrade-CS6-Mac-GM SpeedGrade-CS6-Win-GM

Creative Cloud Membership for Team

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Mac-GM V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Acrobat X AcrobatPro-AS1-Mac-GM AcrobatPro-AS1-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects CS6 AfterEffects-CS6-Mac-GM AfterEffects-CS6-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
Audition CS6 Audition-CS6-Mac-GM Audition-CS6-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Dreamweaver CS6 Dreamweaver-CS6-Mac-GM Dreamweaver-CS6-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Encore CS6 EncoreApp-CS6-Mac-GM EncoreApp-CS6-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Builder 4.6 Premium FlashBuilder-CS5.5-Mac-GM FlashBuilder-CS5.5-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Flash Builder Plugin FlashBuilderPlugin-CS5.5-Mac-GM FlashBuilderPlugin-CS5.5-Win-GM
Flash Pro CS6 FlashPro-CS6-Mac-GM FlashPro-CS6-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Plash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Illustrator CS6 Illustrator-CS6-Mac-GM Illustrator-CS6-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Incopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
Indesign CS6 InDesign-CS6-Mac-GM InDesign-CS6-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesign Server 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CS6 LightRoom-CS6-Mac-GM LightRoom-CS6-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop CS6 Photoshop-CS6-Mac-GM Photoshop-CS6-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Prelude CS6 Prelude-CS6-Mac-GM Prelude-CS6-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Premiere Pro Suite CS6 PremiereProSuite-CS6-Mac-GM PremiereProSuite-CS6-Win-GM
Premiere Pro App  PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
Premiere Pro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
SpeedGrade CS6 SpeedGrade-CS6-Mac-GM SpeedGrade-CS6-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM

Creative Cloud Membership for Enterprise 

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud Membership Enterprise V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Mac-GM V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
Incopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesignServer 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Premiere Pro App  PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
PremierePro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM

Creative Cloud Desktop Apps

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud Desktop Apps V7{}CreativeCloudApps-1.0-Mac-GM
V7{}CreativeCloudApps-1.0-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Incopy InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom  V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM 
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Premiere Pro App  PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM

Elements Family

Product

Mac OS LEID

Windows LEID

Photoshop Elements 15

V7{}PhotoshopElements-15-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-15-Win-GM

Premiere Elements 15

V7{}PremiereElements-15-Mac-GM

V7{}PremiereElements-15-Win-GM

Photoshop Elements 2018

V7{}PhotoshopElements-2018-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2018-Win-GM

Premiere Elements 2018

V7{}PremiereElements-2018-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2018-Win-GM

Photoshop Elements 2019

V7{}PhotoshopElements-2019-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2019-Win-GM

Premiere Elements 2019

V7{}PremiereElements-2019-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2019-Win-GM

Photoshop Elements 2020

V7{}PhotoshopElements-2020-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2020-Win-GM

Premiere Elements 2020

V7{}PremiereElements-2020-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2020-Win-GM

Technical Communication Suite 

Бележка:

Technical Communication Suite is supported on Windows only.

Product

Windows LEID

ExtendScript Toolkit CC

ESTK-CS7-Win-GM

Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

Acrobat XI

V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM

Captivate 6.0

V6{}Captivate-ES6-Win-GM

FrameMaker 11

V6{}FrameMaker-TS4-Win-GM

Presenter 6.0

V6{}Presenter-ES6-Win-GM

RoboHelp 10

V6{}RoboHelp-TS4-Win-GM

Captivate 8.0
V7{}Captivate-8.0-Win-GM

Captivate 9.0

V7{}Captivate-9.0-Win-GM

Captivate 7.0

V7{}Captivate-ES7-Win-GM

FrameMaker 12

V7{}FrameMaker-TS5-Win-GM

FrameMaker 2015

V7{}FrameMaker-TS6-Win-GM

Presenter 10

V7{}Presenter-10.0-Win-GM

Presenter 11

V7{}Presenter-11-Win-GM

Presenter 7.0

V7{}Presenter-ES7-Win-GM

RoboHelp 11

V7{}RoboHelp-TS5-Win-GM

RoboHelp 12

V7{}RoboHelp-TS6-Win-GM

eLearning Suite

Product

Mac OS LEID

Win LEID

Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

Acrobat XI Pro

AcrobatPro-AS1-Mac-GM

AcrobatPro-AS1-Win-GM

Audition CS 6

Audition-CS6-Mac-GM

Audition-CS6-Win-GM

Dreamweaver CS 6

Dreamweaver-CS6-Mac-GM

Dreamweaver-CS6-Win-GM

Flash Pro CS 6

FlashPro-CS6-Mac-GM

FlashPro-CS6-Win-GM

Photoshop CS 6

Photoshop-CS6-Mac-GM

Photoshop-CS6-Win-GM

Captivate 6.0

V6{}Captivate-ES6-Mac-GM

V6{}Captivate-ES6-Win-GM

Presenter 6.0

V6{}Presenter-ES6-Mac-GM

V6{}Presenter-ES6-Win-GM

*Once an ETLA serial is provided, the LEID changes for unserialized commands. For Acrobat Classic Track 2015 and 2017, it becomes V7{}AcrobatETLA-12-Win-GM (on Windows) and V7{}AcrobatETLA-12-Mac-GM (on Macintosh). For example, you would use the ESR LEID version to initially serialize, and you would use the ETLA version to deactivate or perform any other action with the prtk utility.

If you have any questions or observations around the topics, concepts, or procedures described in this article, join the discussion.

Join Now

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн