Adobe Creative Cloud pro Microsoft Teams

Produkty Adobe Creative Cloud a Microsoft Teams spojují tvůrčí práci a týmovou spolupráci. Díky aplikaci Creative Cloud pro Microsoft Teams mohou návrháři snadno sdílet své výtvory, dostávat k nim zpětnou vazbu a mít neustále aktuální informace o akcích prováděných s jejich datovými zdroji.

Poznámka: Internet Explorer 11 nebo starší není podporován. Použijte aplikaci Microsoft Teams pro stolní počítače nebo otevřete webovou verzi v některém z podporovaných prohlížečů, jako je Microsoft Edge, Chrome nebo Firefox.

 1. Přihlaste se ke svému účtu Microsoft Teams na adrese https://teams.microsoft.com/ nebo si aplikaci Microsoft Teams pro stolní počítače stáhněte.

 2. Na bočním panelu klikněte na tlačítko Aplikace.

  Na bočním panelu vyberte možnost Aplikace

 3. V okně Aplikace vyhledejte možnost Adobe Creative Cloud a klikněte na aplikaci.

 4. V místní nabídce klikněte v rozevíracím seznamu na možnost Přidat do týmu.

  Přidat do týmu

 5. V místní nabídce zadejte název kanálu nebo týmu, ve kterém chcete aplikaci používat.

 6. Kliknutím na tlačítko Nastavit aplikaci Creative Cloud nastavíte coby kartu a konektor.

  Můžete také otevřít rozbalovací nabídku Nastavit a vybrat některou z těchto možností.

  Nastavení karty

  Umožní vám snadný přístup k datovým zdrojům Creative Cloud v horní části kanálu nebo týmu

  Nastavení konektoru

  Umožňuje propojit odkaz s kanálem a všem členům týmu umožňuje přijímat oznámení, která pro ně byla nakonfigurována.

  Nastavte kartu nebo bota v kanálu nebo týmu

  Úspěšně jste nastavili službu Creative Cloud pro Microsoft Teams.

Spolupracujte na datových zdrojích Creative Cloud tím, že je budete sdílet s týmem nebo na kanálu.

Sdílet datové zdroje na kartě

 1. Vyberte kanál a klikněte na tlačítko + vpravo od seznamu existujících karet.

  Klikněte na ikonu +.

 2. Na obrazovce Přidat kartu vyberte možnost Adobe Creative Cloud.

  Vyberte možnost Adobe Creative Cloud.

 3. Klikněte na tlačítko Přihlásit pomocí identifikátoru Adobe ID (pokud k tomu budete vyzváni) a přihlaste se ke svému účtu Creative Cloud.

 4. Ze seznamu souborů nebo knihoven vyberte datový zdroj, který chcete ke kartě připnout, a klikněte na tlačítko Uložit.

  Klikněte na Uložit.

  Do kanálu se přidá nová karta s názvem datového zdroje. Členové kanálu mohou pomocí této karty sdílet své reakce na datové zdroje.

  Připnout datové zdroje na kartu

 5. Pokud chcete datový zdroj stáhnout, klikněte na ikonu  v pravém horním rohu aplikace. Tím otevřete datový zdroj na webu Creative Cloud.

  Klikněte na ikonu zeměkoule

  Poté klikněte na tlačítko Stáhnout.

Když v týmu nebo na kanálu sdílíte veřejný odkaz na datový zdroj Creative Cloud nebo soukromý odkaz na aplikaci XD, zobrazí se náhled odpovídajícího datového zdroje.

Sdílení odkazu chráněného heslem v týmu nebo na kanálu

Při veřejném sdílení získají příjemci přístup k vašim prostředkům pouze pro čtení. To znamená, že je nemohou nahrát, aktualizovat ani odstranit.

Sdílení datového zdroje Creative Cloud v týmu nebo na kanálu

Odebrat sdílené datové zdroje Creative Cloud z týmů

Přístup ke sdíleným datovým zdrojům Creative Cloud můžete odebrat tím, že je odeberete z pracovního plochy týmu.

 1. Přejděte na kartu Týmy, ze které chcete sdílené datové zdroje odebrat.

 2. Klikněte na šipku na kartě a vyberte možnost Odebrat.

  Odebrání sdílených datových zdrojů z aplikace Teams

Datové zdroje Creative Cloud můžete sdílet přímo ve svém chatu a příspěvcích.

 1. Otevřete kartu Chat, na které chcete datové zdroje sdílet, a klikněte na ikonu Creative Cloud.

  Klikněte na ikonu Creative Cloud

  Stejně tak můžete kliknout na tlačítko Další možnosti (...) pod polem pro psaní zprávy a kliknout na tlačítko Adobe Creative Cloud.

 2. Chcete‑li vybrat datový zdroj ke sdílení, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte datový zdroj ze seznamu.
  • Vyhledejte datový zdroj pomocí vyhledávacího pole v horní části a pak vyberte jeden z nalezených.
  Vyhledávání datových zdrojů

 3. Zobrazí se náhled vybraného datového zdroje. Stisknutím klávesy Enter zahájíte jeho sdílení.

  Podrobnosti o datovém zdroji zobrazíte kliknutím na tlačítko Otevřít v prohlížeči.

  Zobrazí se náhled datového zdroje

Když někdo okomentuje odkazy na prototypy Adobe XD nebo soubory Creative Cloud / Document Cloud, bot Creative Cloud vám ihned pošle zprávu. Bot je dostupný po kliknutí na tlačítko Chat na levém bočním panelu.

Kdo dostane oznámení?

 • Vlastník datového zdroje obdrží oznámení o přidání, upravení nebo odpovědi na komentář.
 • Ostatní uživatelé zúčastnění v daném vláknu nebo zmínění pomocí @ budou dostávat oznámení.
Oznámení o komentářích ke sdíleným souborům

Oznámení jsou ve výchozím nastavení zapnutá. Spravovat je můžete pomocí bota Creative Cloud.

 1. Na bočním panelu vyberte možnost Chat a ze seznamu posledních položek vyberte možnost Adobe Creative Cloud.

 2. Zakázat je můžete pomocí příkazu „Oznámení vypnuto“. Poté stiskněte klávesu Enter.

  Znovu je můžete zapnout pomocí příkazu „Oznámení vypnuto“ a následným stisknutím klávesy Enter.

  Poznámka:

  Pokud jste se pomocí rozhraní Tab přihlásili poprvé, budou oznámení ve výchozím nastavení vypnutá. Podle potřeby je můžete povolit pomocí příkazu „Oznámení zapnuto“.

Nedostáváte oznámení od bota Creative Cloud?

Pokud neobdržíte oznámení o souborech, které vy nebo někdo jiný sdílíte, přejděte k botovi Adobe Creative Cloud v aplikaci Microsoft Teams. Poté u bota použijte příkaz „Oznámení zapnuto“ a stiskněte klávesu Enter. Teď již budete přijímat všechna oznámení.

Během přidávání aplikace Adobe Creative Cloud do týmu máte možnost nastavit aplikaci jako konektor. Konektory vlastníkům odkazů umožňují přihlásit se k odběru kanálu a přijímat tak oznámení a zprávy o vašem odkazu. Podle potřeby můžete propojit odkazy na soubory XD a soubory z kategorie Datové zdroje Creative Cloud.

 1. Přejděte na kanál, kde chcete nastavit konektor.

 2. Klikněte na ikonu Další možnosti (...) v pravém horním rohu a vyberte možnost Konektory.

  Klikněte na tlačítko Konektory

 3. Vyhledejte možnost Adobe Creative Cloud a klikněte na tlačítko Konfigurovat.

 4. Přihlaste se k účtu Adobe kliknutím na tlačítko Přihlásit.

  Přihlaste se ke svému účtu Adobe

 5. Vložte odkaz, který chcete konfigurovat. Vložit můžete pouze odkazy, u kterých jste vlastníkem.

  Vložte odkaz na své datové zdroje Creative Cloud

 6. Podle potřeby povolte nebo zakažte oznámení o komentářích a událostech.

  Nastavte oznámení pro svůj odkaz

 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Kanál se stane příjemcem oznámení ke sdílenému odkazu.

Omezení při nastavení konektoru, která je nutné zohlednit

 • Propojit můžete pouze odkazy na soubory XD a soubory z kategorie Datové zdroje Creative Cloud.
 • Nelze sdílet odkaz na soubor XD chráněný heslem.
 • Připojit můžete pouze odkazy, u kterých jste vlastníkem.
 • Pokud jste odhlášeni z aplikace, členové kanálu nebudou mít možnost přistupovat k datovým zdrojům a odkazům. Funkce přehledu aktivit bude znovu k dispozici po opětovném přihlášení.
 • Po připojení k aktivitě kanálu již není možné odkaz měnit.

Zobrazení všech nakonfigurovaných odkazů pro kanál

Členové kanálu mohou zobrazit všechny odkazy spojené s jejich kanálem.

 1. Přejděte na kanál, pro který chcete zobrazit propojené odkazy.

 2. Klikněte na ikonu Další možnosti (...) v pravém horním rohu a vyberte možnost Konektory.

  Klikněte na tlačítko Konektory

 3. Klikněte na tlačítko Konfigurováno na levém bočním panelu a vyhledejte položku Adobe Creative Cloud.

  Vyhledejte Adobe Creative Cloud

 4. Klikněte na šipku, která určuje počet připojených odkazů.

  Prohlédnout si můžete všechny nakonfigurované odkazy pro váš kanál.

  Zobrazení nakonfigurovaných odkazů

Pokud jste vlastníkem odkazu, můžete spravovat nastavení oznámení propojeného odkazu.

 1. Přejděte na kanál, ke kterému jste připojili odkaz.

 2. Klikněte na ikonu Další možnosti (...) v pravém horním rohu a vyberte možnost Konektory.

  Klikněte na tlačítko Konektory

 3. Klikněte na tlačítko Konfigurováno na levém bočním panelu a vyhledejte položku Adobe Creative Cloud.

  Klikněte na tlačítko Konfigurováno

 4. Klikněte na šipku, která určuje počet připojených odkazů.

 5. Klikněte na tlačítko Spravovat.

  Klikněte na tlačítko Spravovat

 6. Vhodně upravte oznámení na události a komentáře pro připojený odkaz.

  Zapnutí nebo vypnutí oznámení konektoru

  Na kanálu se zobrazí oznámení o změnách v nastavení oznámení.

Pokud nám chcete sdělit svůj názor, otevřete bota a použijte příkaz „Zpětná vazba“ následovaný vaší zprávou. Poté stiskněte klávesu Enter.

Podělení se o názor s námi

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.