Vytváření optimalizovaných souborů aplikace Illustrator | Zvýšení výkonu tisku

Způsob, jakým je soubor aplikace Adobe Illustrator sestaven, může přímo ovlivnit jeho vzhled na obrazovce a tisk. Zobrazení a tisk složitých souborů může v aplikaci Illustrator trvat déle (nebo se může stát, že se vůbec nevytisknou). Na rychlost tisku souborů aplikace Illustrator může mít vliv také velikost paměti RAM a rozlišení tiskárny. Nejlepší metodou, jak zajistit, aby se soubory v aplikaci Illustrator zobrazovaly a tiskly rychle, je vytvořit optimalizovaný soubor aplikace Illustrator.

Vytváření optimalizovaných souborů aplikace Adobe Illustrator

Chcete-li vytvářet optimalizované soubory aplikace Adobe Illustrator, můžete využít některá z následujících doporučení:

 • Importované rastrové obrazové soubory ukládejte s takovým rozlišením, které je pro požadované rozlišení tisku optimální. Je třeba, aby bylo rozlišení souborů v obrazových bodech na palec (ppi) nebo ve vzorcích na palec (spi) dvakrát tak velké než řádkový rastr (lpi) tiskárny. (To znamená, že lpi × 2 = ppi nebo spi.)
 • Používejte optimální nastavení rozlišení pro rastrové objekty a efekty. Optimálního nastavení lze dosáhnout takto:
  • Chcete-li zadat nastavení průhlednosti, vyberte možnost Soubor > Tisknout a v nabídce vlevo vyberte možnost Další volby. V části pro přednastavení průhlednosti nebo v části s vlastním nastavením průhlednosti nastavte možnost Rozlišení čárové grafiky a textu na takovou hodnotu, která bude odpovídat rozlišení tiskárny.
  • Chcete-li zadat rozlišení rastrového efektu, vyberte možnost Efekt > Nastavení rastrových efektů dokumentu a zadejte rozlišení 72 ppi. Před tiskem dokumentu zadejte rozlišení, které bude odpovídat rozlišení tiskárny.
 • Při tisku výtažků zadejte odpovídající hustotu rastru pro vytvoření 256 úrovní šedé. Chcete-li v aplikaci Illustrator zadat hustotu rastru, vyberte možnost Soubor > Tisknout a v nabídce vlevo vyberte možnost Výstup.
 • Omezte počet transformací textu a co možná nejméně umísťujte text podél křivek a měňte typy písem.
 • Objekty skryté za jinými prvky odstraňte nebo je přesuňte do netisknutelné vrstvy.
 • Při přemísťování prvků mezi dokumenty aplikace Illustrator nevkládejte tyto prky jako soubory EPS, ale použijte funkci kopírování a vkládání.
 • Při tisku pomocí zařízení s podporou jazyka PostScript Level 2 používejte místo prolnutí přechodové výplně.  Poznámka: Pokud tisknete do souboru typu PostScript Level 1 nebo pomocí zařízení s podporou jazyka PostScript,
   vyberte možnost Soubor > Tisknout > Grafiky a potom možnost Kompatibilní tisk přechodů. Příkladem zařízení s podporou jazyka PostScript je například tiskárna Apple Personal LaserWriter NT nebo tiskárna Hewlett-Packard řady II či III s kazetou PostScript Level 1. K zařízením s podporou jazyka PostScript (která se označují také jako klony) patří například starší tiskárny QMS.

   

 • Při vytváření prolnutí používejte co nejmenší počet kroků.
 • Rozdělte skupiny prvků a vnořené skupiny.
 • Za účelem zjednodušení cest používejte při jejich kreslení minimální počet bodů.
 • Dlouhé a složité cesty rozdělte pomocí nástroje nůžky na kratší úseky. Před rozdělením cest je vhodné uložit kopii souboru, abyste mohli v případě potřeby použít původní nerozdělené cesty.
 • Pomocí příkazu Objekt > Cesta > Zjednodušit odeberte ze složitých objektů nepotřebné kotevní body.
 • Rastrové obrazové soubory před importem transformujte (například otočte, změňte měřítko nebo zkoste) nebo ořízněte pomocí aplikace pro úpravu obrazů.
 • Nepoužívejte příliš často ořezové cesty (masky) a složené cesty.
 • Místo vzorkových výplní používejte duplicitní prvky, případně objekty se vzorkovými výplněmi před tiskem rozbalte. (Před rozbalením objektů je vhodné uložit kopii souboru, abyste mohli v případě potřeby použít původní nerozbalené objekty.)
 • Odstraňte všechny nepoužívané vzorky, přímé barvy, přechody, štětce, symboly nebo styly.
 • Omezte v dokumentu počet složitých prvků. Informace najdete v níže uvedené části Složité prvky.
 • Pomocí nástroje pro čištění odstraňte z dokumentu osamocené body, nevybarvené objekty a prázdné textové cesty.
 • Rastrové obrazové soubory pokud možno nevkládejte. Raději použijte odkazy na ně.
 • Pro opakující se prvky používejte symboly. Aplikace Illustrator tak uloží pouze jednu definici, což zlepší výkon při kreslení.
 • Rastrováním cest štětců se štětinami (CS5) tyto cesty zjednodušte a snižte jejich počet. Vyberte cesty ke štětcům se štětinami a potom vyberte možnost Objekt > Rastrovat.

Zkrácení doby tisku souborů aplikace Adobe Illustrator

Chcete-li zkrátit dobu tisku dokumentu aplikace Illustrator, můžete využít některá z následujících doporučení:

 • Pokud chcete do dokumentu aplikace Illustrator umístit obraz EPS, neukládejte obraz v hexadecimálním formátu ASCII, ale v binárním formátu.
 • Provedením jednoho z následujících kroků zvyšte hodnotu plochosti:
  • Nastavte pro dokument aplikace Illustrator nižší rozlišení výstupu. (Při nižším rozlišení výstupu nebudou křivky tak přesné, ale tisk bude rychlejší.) Vyberte možnost Soubor > Tisknout a potom možnost Grafiky. Pak přetáhněte posuvník pro plochost určující poměr kvality a rychlosti doprava.
  • Nastavte vyšší hodnotu plochosti pro tiskárnu.
 • Používejte písma, která jsou k dispozici v tiskárně (to znamená písma uložená na pevném disku nebo v paměti ROM tiskárny.) Pokud používáte písma uložená v tiskárně, vyberte pro stahování písem v podokně Grafiky v dialogovém okně Tisk možnost Žádné.
 • Nastavte nejmenší možnou velikost papíru pro příslušný dokument. Vyberte možnost Soubor > Tisknout a zadejte velikost stránky. Čím je velikost papíru větší, tím více paměti tiskárna potřebuje k vytvoření obrazu stránky.
 • Tiskněte prostřednictvím připojení k síti Ethernet.
 • Tiskněte na tiskárně s podporou jazyka PostScript Level 2 nebo 3.
 • Tiskněte pomocí zařízení s větší pamětí RAM.
 • Tiskněte s nižším rozlišením.
 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější ovladač příslušné tiskárny. Informace o tom, jaký ovladač máte používat, a příslušné aktualizace vám poskytne výrobce tiskárny.
 • Pokud tisknete na tiskárně s podporou jazyka PostScript, zkontrolujte, zda používáte správný soubor PPD (PostScript Printer Description), případně použijte obecný soubor PPD. Informace o tom, jaký soubor PPD máte používat, vám poskytne výrobce tiskárny.
 • Pokud tisknete na tiskárně bez podpory jazyka PostScript a ovladač této tiskárny umožňuje provést optimalizaci barev (například oživení barev nebo použití inteligentních barev), tak tuto možnost vypněte. Další informace najdete v dokumentaci k ovladači tiskárny.
 • Přesunutím posuvníku pro nastavení poměru kvality a rychlosti zcela doleva slučte všechny průhledné vrstvy do rastrového obrazu místo do vektorového obrazu. Vyberte možnost Soubor > Tisknout a v nabídce vyberte možnost Další volby. Napravo od nabídky Přednastavení vyberte možnost Vlastní a přesuňte posuvník pro vyvážení rastů/vektorů zcela doleva.

Složité prvky v dokumentu aplikace Illustrator

Čím více z následujících prvků nebo jejich kombinací v dokumentu aplikace Illustrator použijete, tím vyšší budou nároky na paměť. K efektům a prvkům, které mohou být složité a vyžadovat více paměti, patří:

 • Složené cesty (například text převedený na cesty)
 • Vzorkové výplně
 • Přechodové výplně
 • Průhlednost a rastrové efekty
 • 3D efekty (v aplikaci Illustrator CS a novější)
 • Symboly
 • Masky
 • Cesty s mnoha body nebo křivkami
 • Transformace
 • Text na cestě
 • Vytažený text
 • Text, u kterého je použita změna měřítka ve vodorovném směru, prostrkání nebo vyrovnání párů
 • Stránky s velkými rozměry
 • Písma, která lze stahovat
 • Tisk s vysokým rozlišením
 • Připojené nebo vložené rastrové obrazy
 • Mřížkové objekty
 • Objekty živé vektorizace (v aplikaci Illustrator CS2 a novější)
 • Štětce se štětinami (v aplikaci Illustrator CS5 a novější)

Další informace

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.